Osuustoiminnan perusidea on tuottaa omistajilleen etua ja hyötyä. Me osuuspankkina ja -pankkeina olemme tämän jo perustehtävässämmekin määritelleet: haluamme edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Olisi helppoa ajatella perustehtävämme tarkoittavan esimerkiksi ilmaisia pankkipalveluita tai nollatulokseen tähtäävää toimintaa. Toimialamme poikkeaa kuitenkin merkittävästi monista muista toimialoista, esimerkkinä etenkin tiukka sääntely vakavaraisuusvaateineen. Toimialallamme eletään monessa mielessä valtavaa murrosta. Digitalisaation aiheuttaman kilpailun monimuotoistumisen ja asiakaskäyttäytymisen muutoksen lisäksi negatiivinen korkotaso nakertaa tuottoja. Kun kulut samalla kasvavat, on volyymien kasvattaminen yksinkertaisesti ainoa lääke riittävän kannattavuuden ylläpitämiseksi.

Kasvu kuitenkin ns. sitoo pääomia, mikä puolestaan heikentää vakavaraisuutta. Kääntäen ja aiemmin mainittua yhteen summaten: kasvu on toiminnan ylläpitämiseksi välttämätöntä, mutta kasvu vaatii kuitenkin riittävää tuloksentekokykyä vakavaraisuuden ylläpitämiseksi, mieluummin vahvistamiseksi. Vakavaraisuus kun on perusedellytys sille, että voimme toimia perustehtävämme mukaisesti.

Pääomien riittävyys on siis elinehto toiminnallemme. Osuuskuntamuotoisena toimijana meillä ei tarpeen tullen ole mahdollista kerätä lisää pääomia esimerkiksi osakeannilla. Vastuullisena toimijana haluammekin huolehtia pääomiemme riittävyydestä optimoimalla – ei siis maksimoimalla – tuloksentekokykymme riittävälle tasolle ylläpitääksemme vakavaraisuuttamme. Haluamme kantaa oman kortemme kekoon vakavaraisena pankkina maakuntamme hyväksi jatkossakin – se on OP Keski-Suomen eli Keski-Suomen Osuuspankin perustehtävä, mikä siis myös velvoittaa riittävän tuloskunnon ylläpitämisen.

Kirjoittaja: Toni Ruokanen, hallintojohtaja, OP Keski-Suomi

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset op.mediassa

OP Keski-Suomi op.fi-etusivulle

Toni Ruokanen