Itä-Suomessa neljän maakunnan alueella haastatelluista yrityksistä viidennes kertoi hyötyneensä koronasta. Yrityksistä 15 prosenttia arvioi koronan negatiivisten vaikutusten olevan pysyviä ja 40 prosenttia arvioi vaikutusten jäävän lyhytkestoisiksi.

Yrittäjien positiivinen asenne ja vahva luottamus yritykseensä ilmenee kyselyssä erityisesti arvioitaessa omaa taloudellista asemaa ja rahoituksen saamista. Vaikka 70 prosenttia haastatelluista yrityksistä kertoi koronalla olevan negatiivisia vaikutuksia myyntiin ja tilauskantaan, vain 2 prosenttia arvioi rahoituksen saatavuuden mahdollisesti heikkenevän koronan vuoksi.

Toivotaan, että yrittäjien arviot osuvat oikeaan ja etteivät koronan vaikutukset iske yritysten talouteen ja rahoitusmahdollisuuksiin pelätyllä tavalla. Jos kuitenkin kävisi niin, että yritysten taloudet sakkaisivat, olisi sillä välittömät ja suorat vaikutukset. Se vaikuttaisi rahoittajien mahdollisuuksiin järjestellä uudelleen olemassa olevien vastuiden maksuohjelmia tai mahdollisuuksiin myöntää uutta rahoitusta.

Toinen pankkivastuiden järjestelykierros on pankeissa finanssivalvonnan IFRS9 ohjeistuksen vuoksi jo rajoitetumpaa. Sääntelyn mukaan rahoittajat joutuvat kirjaamaan arvonalentumisia etupainotteisesti perustuen odotettavissa oleviin luottotappioihin. Pitkittyessään korona aiheuttaa sekä yksittäisen yrityksen talouteen että makrotalouteen lisää kielteisiä vaikutuksia. Sääntelyn myötä kaikilla näillä on vaikutusta yrityksen luottokelpoisuuteen ja odotettavissa oleviin pankkien luottotappioihin. On selvää, että pitkittyessään koronan vaikutukset näkyvät pankkien kirjaamien luottotappioiden lisääntymisenä ja yritysten luoton saannin sekä erilaisten maksujärjestelyjen vaikeutumisena.

Tulevaisuuden epävarmuudesta johtuen ja vahvasta yrittäjän optimismista huolimatta, rohkaisen yrittäjiä arvioimaan omaa liiketoimintaa useiden eri skenaarioiden avulla. Mikäli jokin skenaarioista osoittaa taloudellisia haasteita yrityksessä, kannattaa ryhtyä rahoituksen varmistamiseksi välittömästi toimenpiteisiin oman pankin kanssa. Finnvera pyrkii omilla ratkaisuillaan tukemaan pankkien rahoitusmahdollisuuksia ja rahoitusmarkkinoiden toimivuutta myös koronakriisin pitkittyessä.

Kirjoittaja: Mikko Vänttinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, Itä-Suomi

Finnvera

OP Keski-Suomen yritysrahoitus ja asiantuntijat

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden kirjoitukset op,mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivu

Mikko Vänttinen