OP Keski-Suomessa itsensä johtamista on viety käytäntöön jo kauan, yli 10 vuoden ajan. Ensin osana esimiesten osaamista, sitten laajentamalla osaamista koko henkilöstöön. Osaamisen kehittymistä on tuettu tsempparitoiminnalla, jossa tsemppari toimii työkavereiden kumppanina tehden yhteistyötä esimiehen kanssa ja tuoden keskusteluun ja pohdittavaksi muun muassa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, viestintään ja vuorovaikutukseen, arvoihin ja ammatilliseen kasvuun sekä muutoskyvykkyyteen liittyviä teemoja. Pöydällä on usein ajankohtaisia asioita, mutta ennaltaehkäisevästi tarjottimella on myös työkaluja erilaisiin arjen tilanteisiin, joita työ- ja yksityiselämässä jokainen meistä väistämättä kohtaa. Koska olemme tehneet tätä jo vuosia, tsempparitoiminta on oleellinen osa yrityskulttuuriamme.

Vuonna 2015 tekemäni laadullinen tutkimukseni, YAMK-opinnäytetyö, osoitti, että työyhteisömme on hyötynyt tsempparitoiminnasta. Vastaajat kokivat, että tsempparihetkissä käydyt keskustelut ovat edesauttaneet arjen vuorovaikutustilanteiden ja ihmisten erilaisuuden ymmärrystä, se on tarjonnut pysähtymisen hetkiä, vaikuttanut johtamiskäytäntöihin ja työyhteisön toimivuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin.

Tänä vuonna tsempparitoiminnan teemana on ollut OP:n keskusyhteisön tapaan itseohjautuvuus. Olemme keskustelleet, mitä eri itseohjautuvuuden muodot vaativat työntekijältä, minkälaiset rakenteet tukevat tavoiteltua tekemistä sekä mitä itseohjautuvuudelta voidaan odottaa? Olemme tarkastelleet itseohjautuvuuden eri ulottuvuuksia, esim. yksilötasolla itsensä johtamista ja yksilön omatoimisuutta ja tiimitasolla työn yhdessä kehittämistä ja yhdessä oppimista. Kesällä voimaan tullut organisaatiouudistuksemme madalsi organisaatiota niin, että se rakenteellisesti ja johtamisen kautta tukee näitä molempia.

Erinomainen työntekijäkokemus ja paras asiakaskokemus ovat strategisia valintojamme. Nyt jos koskaan toimintaympäristön ja työn murroksessa voimme ammentaa uudistumisesta, itsensä johtamisesta ja yhteisohjautuvuudesta eväät matkallemme kohti parasta pankkia. Sillä parasta asiakaskokemusta ei ole ilman erinomaista työntekijäkokemusta ja toisin päin. Toista ei ole ilman toista.

Lue lisää OP:n uudesta toimintakulttuurista

OP Keski-Suomen op.fi-sivuille

OP Keski-Suomen asiantuntijoiden muut kirjoitukset OP Mediassa