Me OP Keski-Suomessa lahjoitamme, sponsoroimme, tuemme ja tarjoam-me apuamme ja opastusta vuosittain tuhansille eri-ikäisille ihmisille seurojen, yhdistysten ja kumppanuuksien sekä yksittäisten lahjoitusten kautta. Tällä hetkellä vastuullisuustyössä korostuu erityisesti sosiaalinen vastuu.

OP Ryhmän valtakunnallinen Kaikkien aikojen tekoja -kampanja käynnistyi nyt toista kertaa. Kysymme kampanjan aikana 19.9.-9.10. omistaja-asiakkailtamme, mille kohderyhmälle ja mitä vastuullisuustekoja pankin pitäisi paikallisesti tehdä. Kategorioita on kuusi:

1) lasten ja nuorten taloustaitojen vahvistaminen

2) lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen

3) nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukeminen

4) digitaitojen vahvistaminen erityistä tukea tarvitseville

5) luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja

6) ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Viime vuoden kampanjakyselyyn vastasi 1593 omistaja-asiakastamme ja järjestys oli selkeä: ylivoimaisesti eniten ääniä sai teot nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukemiseksi, toiseksi eniten kannatusta sai teot luonnon ja ympäristön hyväksi ja kolmanneksi tuli lasten ja nuorten liikunnan tukeminen.

Tärkeä viesti sinulle omistaja-asiakas: kertomalla oman näkemyksesi, sinulla on jälleen mahdollisuus vaikuttaa oman pankkisi toimintaan. Peilaamme tälläkin kertaa kyselyn lopputulosta nykyiseen tekemiseemme ja arvioimme, onko vastuullisuustyötämme tarvetta painottaa eri tavoin vai olemmeko pankkina linjassa näkemystenne kanssa. Meissä on voimaa vaikuttaa, millaisessa Suomessa elämme nyt ja tulevaisuudessa, sillä useampi kuin joka kolmas suomalainen on osuuspankin omistaja-asiakas.

Kaikkien aikojen tekoja -kampanjan jälkeen loppusyksystä, käynnistämme neljännen kerran OP Keski-Suomen kolmannen sektorin toimijoille suun-natun Teemme yhdessä hyvää -lahjoituskampanjan. On ollut ilo ja liikuttavaakin nähdä ja kuulla, miten paljon merkityksellisiä asioita eri yhdistysten hyvällä työllä on lahjoituksilla saatu jo nyt aikaan.

Vastuullisuus on meille sitä, että meidän on ensin huolehdittava omasta toimintakyvystämme ja vahvasta vakavaraisuudestamme. Tämä vaatii joskus vaikeita ja ehkä epäoikeudenmukaiseltakin tuntuvia päätöksiä. Osa vastuullisuudestamme on laaja-alaisesti vaikuttavia tekoja ja hyväntekeväisyyttä. Toimialueemme menestys ja hyvinvointi ovat siten meille sekä järjen että sydämen asioita.

#Kaikkienaikojentekoja #OPKeskiSuomi

Kaikkien aikojen tekoja - kerro täällä, mitä vastuullisuustekoja meidän pitäisi tehdä

Lisätietoa OP Keski-Suomen vastuullisuustyöstä

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle