Eipä olisi kukaan meistä uskonut, että toimintaympäristömme muuttuu näin nopeasti yhteiskunnan äkkijarrutukseen. Näin ollen pelkästään ihan lähihistorian tarkastelu menettää merkityksensä, ja katseet on mieluummin suunnattava kohti tulevaisuutta.

Olen ollut tyytyväinen siihen reagointikykyyn, mikä tapahtui talouden pysähtyessä. EKP, valtioneuvosto, Finanssivalvonta, Suomen Pankki ja Finnvera loivat kriisin alkuvaiheessa nopeilla toimillaan luottamusta kansantalouden kestämiseen. Aika näyttää, että ovatko nämä toimenpiteet olleet tarpeeksi nopeita ja riittäviä kansantalouden turvaamiseksi ja uhanneen konkurssiaallon estämiseksi. Valtioneuvosto on jatkanut elvytystä tekemällä päätöksiä mm. suorien yritystukien kautta. Uusia toimenpiteitä ja päätöksiä tarvitaan edelleen.

OP Ryhmä ja Oulun Osuuspankki ovat vakavaraisia, ja meidän kykymme ottaa vastaan talouden voimakas taantuma on tällä hetkellä hyvä. Vakavaraisuuden ohella Oulun Osuuspankin erinomainen riskienhallinta ja tulevaisuuteen varautuminen mahdollistavat tässä tilanteessa sen, että voimme katsoa haastavaa ja osittain epämääräiseltä näyttävään tulevaisuuteen rohkein mielin. Huolta euroalueella aiheuttaa monien Etelä-Euroopan maiden valtioiden iso velkaantumisaste ja pankkien taloudellinen tilanne.

Oulun Osuuspankissa tehdään paljon työtä liittyen sekä henkilö- että yritysasiakkaiden maksusuunnitelmien muutoksiin. Yritykset tarvitsevat lisäksi käyttöpääomaluototusta poikkeustilanteessa. Kaikesta päätellen olemme pystyneet vastaamaan isoon kysyntäpiikkiin. Tavoitteena meillä on se, että pidämme huolta niistä asiakkaista, jotka ovat joutuneet koronaviruksen vuoksi väliaikaiseen ahdinkoon.

Vastuulliseen toimintaan liittyy luonnollisesti koronaviruksen leviämisen estäminen, tilanteen haltuun ottaminen ja ihmisten terveyden suojaaminen. Sitä voidaan pitää edelleen myös talouden elpymisen kannalta ensisijaisena toimenpiteenä. Tämä voi vaatia vielä lisäuhrauksia, ja meidän kaikkien pitää olla siihen valmiita noudattamalla viranomaisohjeita. Talouden eri toimijat sopeuttavat toimintaansa nopeasti myös rajoitetussa poikkeustilanteessa, ja jokainen meistä voi myös kuluttajina auttaa yritysten selviämistä tekemällä hankintoja ja ostopäätöksiä omien varojemme puitteissa. Ylivelkaantuminen on iso riski talouden eri toimijoille kaikissa olosuhteissa.

Valtion velkaantuminen huolestuttaa varmasti monia, ja valtion velka-asian joudumme tietysti kohtaamaan kriisin loputtua. Valtion on kuitenkin järkevä tukea talouden eri toimijoita poikkeustilanteessa, jotta saamme tilanteen normalisoitua.

Oulun Osuuspankin alkuvuosi sujui lähes suunnitellusti. Meidän pitää katsoa nyt jo tulevaisuuteen ja muistaa painaa rallitermein kaasua, kun kurvista lopulta pääsemme ulos. Tämä tapahtuu ennemmin tai myöhemmin ja tästä selvitään kyllä.