Suomen Yrittäjät ry:n PK-Yritysbarometri – Kevät 22” -raportissa odotuksissa tulevasta suhdannekehityksestä näkyy selkeästi pandemian aiheuttama liikevaihdon ja kannattavuuden heikentyminen. Suurimpana syynä epävarmuuteen on koronanpandemian aiheuttama liiketoimintaympäristön muutos.

PK-Yritysbarometrin mukaan odotukset henkilöstömäärän kehityksestä ovat pysyneet positiivisena. Tämä näkyy myös mm. ”Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus tammikuu 2022” -raportissa. Työttömiä työnhakijoita oli 4 400 vähemmän kuin vuosi sitten ja alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tuhat vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella ilmoitettiin tammikuun aikana 9 700 uutta avointa työpaikkaa eli 74 % enemmän kuin vuosi sitten. Liiketoimintaympäristössä oli siis myös positiivista kehitystä.

Pandemia aiheutti niin nopeita käänteitä taloudessa ja toimintaympäristössä, että harva osasi tai edes kykeni varautumaan niihin. Pandemia hellitti, mikä näkyi kysynnän vilkastumisena. Kun kysyntä lisääntyi, hinnat nousivat, mikä edelleen kasvatti odotuksia koron nousulle. Pandemian hellittäminen aiheutti liiketoimintaympäristössä muutoksia, jotka eivät kaikilta osiltaan olleet positiivisia. 

Pandemian negatiivisista vaikutuksista ei ehditty toipua, kun kriisi Ukrainassa lisäsi merkittävästi epävarmuutta toimintaympäristössä. Sen seurauksena tulevat pakotteet ja todennäköiset vastapakotteet iskevät myös Suomen talouteen. Vaikutuksia voimistaa hintoihin kohdistuva nousupaine sekä epävarmuus yritysten ja kuluttajien käyttäytymisestä. Se haastaa PK-sektorin toimintaa ja siksi sen seurauksiin on syytä varautua.

Toimi viimeistään nyt – suojaa yrityksesi riskeiltä

Suomen, saati kansainvälisen talouden ja toimintaympäristön, rajuihin muutoksiin on viime aikoina ollut hankala varautua. Kuka olisi kaksi vuotta sitten uskonut nyt tapahtuneeseen kehitykseen ja osannut varautua muutosten aiheuttamiin riskeihin?

Riskeiltä on mahdollista suojautua etukäteen. Esimerkiksi korko- ja valuuttariskeiltä, ulkomaiseen saataviin liittyviltä riskeiltä ja liiketoimintaan liittyviltä riskeiltä voit suojata yrityksesi etukäteen erilaisilla instrumenteilla ja vakuutuksilla. Näihin meiltä OP Oulu Yrityspalveluista löytyy toimivat ratkaisut.

Paniikkiin ei kuitenkaan ole aihetta, vaan tuleviin tilanteisiin kannattaa reagoida ajoissa. Kassavirran ennustaminen mahdollistaa tilanteen arvioinnin hyvissä ajoin. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yrittäjä havaitsee tulevat haasteet, sitä paremmin hän pystyy niihin reagoimaan.

Me pankissa tulemme kyllä vastaan, kunhan yritys tekee itsekin toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi – pelkästään pankin toimenpiteillä ei tilanne parane. Ole siis ajoissa liikkeellä. Tästäkin tilanteesta selviämme OP Ryhmän ydinlupauksen mukaisesti: ”Yhdessä yli kaikkien aikojen”. 

Blogikirjoitus on julkaistu myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n sivustolla.