Pankilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa ja näiden toimitusketjut. Ne ovat jo usean vuoden ajan selvittäneet asiakkaiden tuntemistietoja ja toimitusketjuja. Asiakkaan ”kykittämisessä” (KYC = Know Your Customer) on kyse muiden muassa asiakkaan perustietojen, liiketoimintatietojen, verotusmaatietojen, tosiasiallisten edunsaajien ja ulkomaan toimintojen selvittämisestä. Nämä kysymykset ovat varmasti tulleet tutuksi monelle yritykselle.

Kansainvälistymisen seurauksena myös riskit ovat kansainvälistyneet. Ukrainan sota haastaa monen kansainvälistä toimintaa harjoittavan yrityksen liiketoiminnan, asiakassuhteiden ja maksuliikkeen hoitamisen. Sodan seurauksena tuotteita, yrityksiä, maksuliikettä hoitavia pankkeja ja yksityishenkilöitä joutui pakotteiden kohteiksi. Pakotteet vaikuttavat yrityksen toimintaan tai vähintäänkin hidastavat sitä – ja ne voivat jatkua pitkään.

Jotta ongelmilta vältytään, yrityksen on liiketoimintansa kannalta hyvä tuntea omat asiakkaansa ja niiden kytkökset mahdollisimman tarkkaan jo etukäteen. Hyvät ja kattavat tuntemistiedot ja hyvä tietoturva ovat myös osa asiakkaan vastuullista toimintaa. Se tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpää yritysten välisessä liiketoiminnassa.

Selvittämällä asiakkaasi taustat etukäteen pystyt välttämään pakotteiden, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskin. Aina kun ulkomaiseen rahanliikkeeseen liittyy epäselvyyttä tai se on tavanomaisesta poikkeavaa, on todennäköistä, että suoritukset pysähtyvät pankkijärjestelmään tai niiden eteneminen ainakin viivästyy. On hyvä, että pankeilla on tiukka seuranta näissä. Näin varmistetaan, että rahoja ei käytetä vääriin kohteisiin, vältetään asiakkaan hyväksikäyttö eikä epätervettä kilpailutilannetta synny. 

Erilaiset huijausviestit ja tietojen kalastelu ovat edelleen hyvin yleisiä. Varsinkin lomakaudella yleistyvät huijausviestit, joissa esimerkiksi lomalla olevan toimitusjohtajan nimissä lähetetään väärennetty sähköpostiviesti ja käsketään maksamaan jokin suoritus mahdollisimman nopeasti. Riskinä on, että suoritus lähetetään eteenpäin ilman riittävää tarkistusta. OP Yritystalous -palvelussa maksun eteenpäin lähettäminen voidaan varmistaa niin sanotulla kahden silmäparin ratkaisulla eli kaksi henkilöä tarkistaa maksun ennen lähettämistä. Tämä ainakin pienentää vahingon todennäköisyyttä.

Liiketoiminnallista ja mukavaa tulevaa kesää!

Blogikirjoitus on julkaistu myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n nettisivuilla.