Nuorten työllistymisen tukeminen on keskeinen osa OP:n vastuullisuustyötä ja tuleva kesä on järjestyksessään jo 11., kun yhdistykset eri puolilla Suomea tarjoavat nuorille kesätyöpaikkoja osuuspankkien tuella.

– Usealle kampanjan kautta työllistyvälle nuorelle kyseessä on ensimmäinen työpaikka, ja haluamme olla mukana mahdollistamassa nuorille myönteisiä ja onnistuneita kokemuksia työelämästä. OP Tampereen tuella työllistyy ensi kesänä 100 nuorta ja tarjolla on monipuolisesti tehtäviä eri puolilla toimialuettamme aina kesäleiriohjaajista kahvila-apulaisiin ja somereporttereihin asti, kertoo OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa yleishyödyllinen yhdistys työllistää 15–17-vuotiaan nuoren kahdeksi viikoksi ja osuuspankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan. Palkkalahjoituksen saavan yhdistyksen tulee huolehtia työnantajanvelvoitteiden täyttymisestä ja yhdistykseltä edellytetään sitoutumista Vastuullisen työpaikan periaatteisiin. Tärkeän kesätyökokemuksen lisäksi nuoret oppivat kampanjan kautta myös oman talouden hallinnan taitoja.

– Itse ansaittu kesätyön palkka konkretisoi nuorelle rahaa ja opettaa siten oman talouden hallintaa. Kiinnostus talouteen on tärkeää ja nuorena opitut taloustaidot luovat pohjaa pitkälle aikuisuuteen. Samanaikaisesti kampanjalla tuetaan myös paikallista yhteisöllisyyttä ja yleishyödyllisten yhdistysten tärkeää toimintaa, jatkaa Vilpponen. 

OP Tampereen lahjoittaman palkkatuen määrä on 500 euroa/nuori – yhteensä pankki lahjoittaa yhdistyksille 50 000 euroa nuorten työllistämiseksi. OP Tampereen tukemat kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta op.fi/tampere/kesaduuni.

Pirkanmaalla tarjolla yli 300 kesäduunia

OP Tampereen lisäksi OP Etelä-Pirkanmaa, OP Kangasala, OP Pohjois-Häme, OP Punkalaidun, OP Satapirkka ja OP Ylä-Pirkanmaa tarjoavat kesäduunipaikkoja toimialueillaan. Yhteensä Pirkanmaalaiset osuuspankit lahjoittavat kesäduuneja yli 300 nuorelle.

Tarjolla olevat kesätyöpaikat on julkaistu osuuspankkien sivuilla 4.3. ja kesäduunit ovat nuorten haettavissa 31.3. asti. Nuoret hakevat kampanjan kesätyöpaikkoja suoraan yhdistyksiltä. Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta ja käytännön palkanmaksusta. Kesätyötä voi hakea kuka tahansa 15–17-vuotias nuori ja nuori voi hakea useampaa kesätyötä kampanjan kautta, mutta kuitenkin työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön. 

Valtakunnallisesti kampanjan kautta työllistyy tänä vuonna yli 2 500 nuorta. Kaikki kesätyöpaikkoja tarjoavat osuuspankit löytyvät osoitteesta  op.fi/kesaduuni.

Lue Aaron viime kesän kesäduunikokemuksesta: Aaron ensimmäinen kesätyö pankin piikkiin