Data on arvokasta vain kovassa käytössä

Datasta puhutaan yleisesti uutena öljynä tai sähkönä. Data on merkittävä raaka-aine yrityksille, mutta myös paljon enemmän. Onkin aika päästä tästä yksinkertaistuksesta eteenpäin ja puhua datasta uudella tavalla.

Teksti Sameli Mäenpää, OP Ryhmän tietojohtaja (CDO) @samaenpa
Julkaistu 18.3.2021

Datan määrän kasvu maailmassa rinnastetaan usein digitaaliseen edistykseen ja neljännen teollisen vallankumouksen etenemiseen. Esimerkiksi OP Ryhmässä analyyttisten tietokantojen sisältämä datamäärä, raakadatasta puhumattakaan, on kasvanut joka vuosi. Mittava tietopääomamme mahdollistaa ainutlaatuisten hyötyjen tuottamisen asiakkaillemme ja sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. 

Data onkin finanssialalla samanaikaisesti sekä perustoiminnan edellytys että merkittävä uuden arvonluonnin mahdollisuus. Data itsessään ei kuitenkaan kasvata liiketoiminnan kilpailukykyä, paranna innovaatioiden tai päätösten laatua tai kehitä timanttista asiakaskokemusta.

Data tekee arvokasta työtä 

Data on arvokasta, kun se osataan laittaa hyödylliseen työhön. Eli kun dataa käytetään – tai voidaan käyttää – uutta arvoa luovalla tavalla.

Kun chatbot auttaa pankkiasiakasta, fiksu mobiilipankki säästää aikaa, hyvin koulutettu tekoäly tunnistaa rahajärjestelmän riskejä tai henkilökohtaisesti neuvova digivalmentaja auttaa asiakasta pitämään talouden tasapainossa, syntyy uutta arvoa. Kun positiiviset hyödyt heijastuvat ihmisten elämään, yhteiskuntaan tai ympäristöön, kasvaa datan arvo entisestään.  

OP Ryhmä haluaa viestiä datan hyödyntämisestä sidosryhmilleen, koska on tärkeää, että tapaamme hallita, suojata ja hyödyntää dataa luotetaan. Datan hyödyntämisen ja arvonluonnin avaaminen on meille myös osa vastuullisuutta ja tapa vastata asiakkaiden kasvaviin odotuksiin. Asiakkaan on aina voitava luottaa siihen, että OP Ryhmä hyödyntää asiakasdataa vastuullisesti ja asiakkaalle hyötyä tuottavalla tavalla.

Määrä ei korvaa laatua – datassakaan 

Arvonluontiin tarvitaan riittävästi dataa, mutta dataraaka-aineen määrää tärkeämpi tekijä on sen laatu - tarkoitettiin sillä sitten tuoreutta, virheettömyyttä tai saatavuutta. Laadukas data on arvokasta tietysti myös itsessään, ja korkea laatu on normaali vaatimus myös dataa myytäessä. 

Koska datan määrä kasvaa kohisten joka sekunti, on datan määrää ja käyttöä hallittava aktiivisesti. Datan laadun, arvonluonnin ja myös riskienhallinnan kannalta merkittävä osa-alue onkin datan elinkaaren johtaminen. Mitä enemmän dataa syntyy ja varastoidaan, sitä enemmän resursseja kuluu sen laadun- ja riskienhallintaan. Operoinnista puhumattakaan.

Kaikella datalla tulee olla oma elinkaarensa syntymästä turvalliseen hävittämiseen tai uudelleenkäyttöön. Siksi katse on käännettävä siihen, mikä on datan määrän ja sen avulla tuotetun arvon herkkä tasapaino.

Data luo tulevaisuuden hyvinvointia

OP Ryhmä on viime vuosina rakentanut aiempaa kokonaisvaltaisempaa datan arvonluonnin mallia, jossa yhdistyvät datan johtaminen ja hyödyntäminen.  Olemme pyrkineet avaamaan OP Ryhmän tietotaseen avulla sitä, miten lähestymme vastuullisesti oman tietopääomamme hyödyntämistä arvoa tuottavalla tavalla, regulaatioon ja asiakkaiden odotuksiin vastaten. Julkaisemme vuosittain työmme tuloksia sidosryhmillemme erillisen tietotilinpäätöksen muodossa. 

Tulevaisuuden palveluiden tulee luoda kokonaisuuksia, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Kattava asiakasymmärrys, eli data, on avain asiakkaan elämään. Kaiken verkottuessa keskenään on oikea aika kysyä, voisiko datasta olla vielä enemmän hyötyä jaettuna tai kumppanin kanssa yhdessä rikastettuna. Mahdollisuudet ovat suuria, mutta vaativat selkeitä pelisääntöjä kaikilta osapuolilta, erityisesti vahvasti säännellyllä finanssitoimialalla.  

Teollisen Suomen menestys perustui laadukkaisiin teollisuuden raaka-aineisiin, niiden jalostusosaamiseen sekä yhteisen hyvinvoinnin tarinaan. Data-ajan Suomen menestystarina rakentuu samojen asioiden varaan. Laadukas data ja sen kehittynyt hyödyntäminen auttavat suomalaisia yrityksiä tuottamaan hyötyä asiakkailleen ja toimimaan turvallisesti ja menestyksekkäästi nopeasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Nyt on meidän vuoromme tehdä Suomesta maailman johtava datanjalostuksen maa – yhdessä.

Lue OP Ryhmän tietotilinpäätöksestä lisää datan hyödyntämisessä Suomen suurimassa finanssiryhmässä.

Kirjoittaja Sameli Mäenpää toimii OP Ryhmän tietojohtajana. Samelilla on 15 vuoden kokemus pankkialalta ja hän on ollut perustamassa useita start-up-yrityksiä.