On kulunut vuosi siitä, kun YK:n ympäristöohjelman alainen finanssialoite (UNEPFI) julkisti yhdessä toimialan kanssa maailman laajuiset vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet. OP sitoutui näihin periaatteisiin yhdessä 130 muun pankin kanssa. Maailmanlaajuinen pandemiatilanne on haastanut sitoumuksen ensimmäistä vuotta, mutta olemme onnistuneet fokusoimaan toimenpiteitä niihin osa-alueisiin, jotka ovat nyt erityisen ajankohtaisia.

Teksti Satu Kuoppamäki, vastuullisuuspäällikkö, OP Ryhmä @Satu_Ku
Julkaistu 23.9.2020

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden mukaisesti kukin pankki sitoutuu selvittämään oman toimintansa positiiviset ja negatiiviset vaikutukset, sekä ihmisiin että maapalloon. Selvityksen pohjalta pankki asettaa vähintään kaksi tavoitetta osa-alueilla, joihin sillä on suurin vaikuttavuus.

Sitoumuksen ensimmäinen vuosi ei sujunut aivan sillä tavalla kuin ajattelimme. Keväällä alkanut pandemia muutti tekojen ja toimien painopistettä varmasti kaikilla toimialoilla. Kuitenkin toimimme juuri niin, kuin vastuullisen pankkitavan periaatteiden ideologia opasti: siten, että saamme suurimmat vaikutukset yhteiskuntaan ja asiakkaisiin niillä osa-alueilla, jotka juuri tässä ajassa olivat kriittisimmät.

Mukana olevat pankit jakoivat käytäntöjään asiakkaiden ja henkilöstönsä tukemiseksi kriisissä. Havaitsimme, etteivät toimet Australiassa tai Etelä-Afrikassa poikenneet juurikaan suomalaisista käytännöistä. Asiakkaille esimerkiksi tarjottiin lyhennysvapaita asunto- ja yrityslainoihin. Lisäksi pankit kokivat tärkeäksi tukea erityisryhmien asiointia ja tekivät lahjoituksia auttamaan heikoimpaan asemaan joutuneita. Henkilöstön turvallisuudesta huolehdittiin muun muassa suosittelemalla etätyötä ja jakamalla maskeja.

Koronakriisistä huolimatta olemme saaneet kuluneen vuoden aikana paljon aikaan vastuullisen pankkitoiminnan osalta. Yritysasiakkaille tarjottava tuotevalikoimamme on täydentynyt ja ESG-analyysi kehittynyt. Olemme täydentäneet raportointiamme ja tulemme kirkastamaan tavoitteitamme. Minä ja useat kollegani toimimme globaaleissa työryhmissä, jaamme omaa osaamistamme ja opimme muilta. Kun vastuullisuustyötä tehdään yhdessä, saadaan aikaan enemmän yhteistä hyvää ja laajempaa vaikuttavuutta. Olemme innolla jatkamassa työtä seuraavatkin vuodet eteenpäin.

Katso videolta, mitä kaikkea ensimmäinen vuosi on pitänyt sisällään:

Muuta evästeasetuksiasi

Kirjoittaja Satu Kuoppamäki toimii vastuullisuuspäällikkönä OP Ryhmässä. Hänen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt vastuullisuusasioiden parissa jo yli 10 vuoden ajan.