Oikein suunniteltuna ja toteutettuna remburssi on hieno sekä toimiva maksuinstrumentti turvaamaan ulkomaan kauppaa. Remburssisääntöjen tarkoitus on mahdollistaa kaupankäyntiä, ei olla sen esteenä.

Teksti Jussi Malminen, Senior Trade Finance Manager, OP Yrityspankki
Julkaistu 27.2.2023

Kuvittele urheilulaji ilman sääntöjä. Ei taida toimia, vaan kuulostaa pikemminkin kaaokselta? Jalkapallossa palloa ei saa heittää maaliin, tenniksessä pitää puolestaan osua oikeaan syöttöruutuun, muuten suoritusta ei hyväksytä. Säännöt on luotu sen vuoksi, että peli sujuu jouhevasti sekä oikeudenmukaisesti.

Samasta syystä kansainvälinen kauppakamari (ICC) on vuonna 1933 laatinut pelisäännöt (Yhdenmukaiset remburssisäännöt UCP) remburssien käyttöön. Vuosien kuluessa sääntöjä on uudistettu ja nykyiset säännöt ovat olleet voimassa 1.7.2007 alkaen. Näiden sääntöjen noudattamatta jättämisen seuraus ei kuitenkaan ole paitsio tai keltainen kortti, vaan pahimmassa tapauksessa asiakirjojen ja sitä kautta myös maksun hylkäys.  

Remburssi maksutapana on tehty turvaamaan osapuolten ulkomaankauppaa. Käyttämällä remburssia myyjältä poistuu ostajan maksukykyyn ja -haluun liittyvä riski. Ostaja taas varmistuu, että saa tarvittavat asiakirjat ja tavaran toimitus tapahtuu oikeaan aikaan. Remburssiehtojen täyttyminen todetaan myyjän esittämistä asiakirjoista, joiden täytyy olla remburssiehtojen lisäksi remburssisääntöjen mukaiset. Kun nämä ehdot täyttyvät, niin ostajan pankki on sitoutunut maksamaan myyjälle remburssin määrän.  

Ostajan pankin sitoumus perustuu nimenomaan ehtojen mukaiseen asiakirjaesitykseen. Sillä ei ole merkitystä, onko esitetyissä asiakirjoissa 1 vai 10 eroavaisuutta tai onko kyseessä suuri ero tai pieni virhe. Yksikin eroavaisuus antaa ostajan pankille mahdollisuuden hylätä kyseinen asiakirjaesitys. Toki vientiyrityksen turvana on vielä monesti se, että ostaja ei myöskään saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja, mikäli eivät hyväksy tai maksa asiakirjaesitystä.

Yrityksen riskienhallinnan kannalta onkin tärkeää, että remburssi on ehdoiltaan toimiva, vientiyritys pystyy täyttämään remburssin ehdot ja on perehtynyt myös remburssisääntöihin. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee tässäkin asiassa paremmin kuin hyvin. Apua kannattaa kysyä riittävän ajoissa, jotta asiat sujuisivat mahdollisimman jouhevasti ja maksutavasta saisi sen hyödyn, minkä se tarjoaa vähentämällä ostajaan liittyvää riskiä.

Oikein suunniteltuna ja toteutettuna remburssi on hieno sekä toimiva maksuinstrumentti turvaamaan ulkomaan kauppaa. Remburssin ja sääntöjen tarkoitus on mahdollistaa kaupankäyntiä, ei olla sen esteenä. Maailman muuttuessa tulkintoja, päivityksiä sekä remburssisääntöjä tarkastellaan jatkuvasti.

Ole yhteydessä ja lue lisää rembursseista tästä.  OP:n Trade Finance sijoittui jo neljännen kerran peräkkäin ykköseksi Prosperan vuosittaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

Jussi Malminen toimii asiantuntijatehtävissä OP:n Trade Finance tiimissä. Päivittäiseen tekemiseen kuuluu asiakkaiden remburssikauppoihin liittyvä neuvonta- ja toteutus.