Tarvitsemme lisää ymmärrystä niistä käytännön toimista, joilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta. Jokainen suomalainen voi tehdä pieniä tekoja luonnon puolesta.

Teksti Kaarina Saramäki, ESG Lead, OP Ryhmä
Julkaistu 22.5.2024

Tänään vietettävän kansainvälisen luonnon monimuotoisuuspäivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta aiheesta sekä kertoa kestävän luonnon hyödyntämisestä ja hyötyjen sopusuhtaisesta jakamisesta. Talous ja sen kasvu ovat vahvasti sidoksissa luontoon, noin puolet maailman bruttokansantuotteesta on riippuvainen monimuotoisesta ja hyvinvoivasta luonnosta. Ihmisten ja yritysten toiminnalla tiedetään olevan vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen.

Tehtävämme Suomen suurimpana finanssialan toimijana on ohjata rahavirtoja niin, että ne tukevat luonnon monimuotoisuutta. Julkaisimme viime vuonna luontotiekartan, jossa on tarkat toimenpiteet seuraaville vuosille. Vaikka tarvitsemme yhä lisää tietoa luontoriskeistä ja -mahdollisuuksista sekä työkalujen ja mittaamisen kehittämistä, meillä on valtava potentiaali innostaa muita toimialoja kehittymään kanssamme.

Luonnon monimuotoisuutta voidaan kuitenkin lisätä pienilläkin toimilla, villiinnyttämällä luontoa esimerkiksi pihoilla ja parvekkeilla. OP:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan melkein 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lajien elinolosuhteiden turvaaminen omalla pihalla on tärkeää. 

Suomalaiset haluavat tukea luonnon monimuotoisuutta lähiympäristössään, mutta villiinnyttäminen voi olla vielä monelle uusi käsite. Yksinkertaisesti sillä tarkoitetaan esimerkiksi oman pihan tai parvekkeen kasvilajiston monipuolisuuden tai runsauden kasvattamista ja luonnon palauttamista alueelle sen omilla ehdoilla. Tavoitteena on torjua luontokatoa omassa lähiympäristössä. 

Päivän hengen mukaisesti luonnon monimuotoisuuden tukemisen ja ymmärryksen lisäämisen eteen täytyy tehdä jatkossakin töitä. Muun työn lisäksi OP Ryhmässä kannustetaan tänä vuonna henkilöstöä pitämään erilainen työpäivä yritysvapaaehtoistyöpäivän merkeissä ja luonnon parissa. Villitysvapaalla voi yhteistyötahon kanssa esimerkiksi rakentaa pesäpaikkoja tai vesipisteitä pölyttäjille tai kitkeä haitallisia vieraslajeja. Näitä ja monia muita tekoja voi jokainen tehdä, vaikka joutilaana kesäpäivänä!


OP Ryhmä on WWF:n pääyhteistyökumppani Ala villiksi -kampanjassa, jonka tarkoituksena on villiinnyttää Suomea neliömetri kerrallaan sekä lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuuteen liittyen.