Kohti ratkaisun vuosikymmentä

Uuden vuosikymmenen lähestyessä olemme OP Ryhmässä alkaneet miettiä yhteistä tulevaisuuttamme – sitä, millaista tulevaisuutta me olemme rakentamassa.

Teksti Timo Ritakallio, OP Ryhmän pääjohtaja @ritakti
Julkaistu 17.12.2019

Me olemme asiakkaidemme omistama finanssiryhmä. OP Ryhmän omistajia ovat noin kaksi miljoonaa omistaja-asiakastamme. Me olemme perustehtävässämme luvanneet heille edistää heidän ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Se on suuri lupaus, joka velvoittaa meitä joka päivä.

Kestävä taloudellinen menestys, turvallisuus ja hyvinvointi tarkoittavat tietenkin erilaisia asioita jokaiselle kahdelle miljoonalle omistajallemme. Jotain yhdistäviäkin asioita myös löytyy.

Viime vuosien aikana on käynyt selväksi, että yksi merkittävimmistä asioista, joka vaikuttaa omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme tulevaisuuteen, on ilmastomuutos. Yhä vakavampisävyisiksi käyvät raportit ilmastonmuutoksen etenemisestä ja sen vaikutuksista huolestuttavat entistä useampia suomalaisia, erityisesti nuoria.

Vaikka kansalaisten huoli on aitoa ja tietoa ilmastonmuutoksesta on paljon, päätösten teko ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävien toimien käyttöönotosta on hidasta ja vaikeaa. Sen osoittivat esimerkiksi joulukuussa 2019 Madridissa käydyt YK:n ilmastoneuvottelut. Historiallisen pitkiksi venyneet neuvottelut päättyivät laihaan lopputulokseen. Ilmastonmuutos on niin vaikea ja iso asia, että laajasti velvoittavan yhteisen regulaation tekeminen vie aikaa. Se on ollut nähtävissä myös vihreän rahoituksen ja kestävän yritystoiminnan kriteeristöä määrittävän EU-taksonomian viimeistelyssä.

Me uskomme OP Ryhmässä, että nyt on aika toimia. Haluamme, että tuleva vuosikymmen on ratkaisun vuosikymmen. Yrityksillä ja finanssialalla on keskeinen rooli työssä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen vaatii valtavia investointeja. Finanssiala kanavoi pääomia sekä sijoitusten että rahoituksen kautta. Me voimme auttaa sekä yksityis- että yritysasiakkaitamme siirtymään kohti ilmastomyönteisempää toimintaa. Se on meille myös kannattavaa – ilmaston muuttuminen on suuri taloudellinen riski, ilmastonmuutosta vastaan taistelu ja kestävä liiketoiminta puolestaan suuria liiketoimintamahdollisuuksia.

Me OP Ryhmässä olemme läsnä suomalaisten arjessa, ja yhdessä voimme myös rakentaa entistä kestävämpää arkea. Päivitimme uuden vuosikymmenen kunniaksi vastuullisuusohjelmamme entistäkin kunnianhimoisemmaksi. Yhtenä tärkeänä kokonaisuutena ohjelmassamme on kestävän talouden edistäminen.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii toimia kaikilta, ja me aiomme tehdä osamme. Vuonna 2020 lupauksemme on, että teemme 20 ilmastotekoa. Tuomme tarjolle uusia ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtääviä rahoitustuotteita, kanavoimme sijoituksia ilmastonmuutoksen hidastamiseen, autamme asiakkaitamme tulemaan tietoisiksi oman arkensa ilmastovaikutuksista, tuemme kestävyyskriteerilainojen avulla yrityksiä matkalla vastuullisempaan talouskasvuun, tuemme maa- ja metsätaloussektoria tiellä kestävämpään huomiseen ja lisäämme osaltamme tietoa ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. Omassa toiminnassamme olemme matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä.

Me uskomme, että aikamme isot ongelmat ovat ratkaistavissa. Kerromme lisää teoistamme pitkin vuotta 2020. Yhteinen tulevaisuus vaatii tekoja.

Kirjoittaja Timo Ritakallio on OP Ryhmän pääjohtaja.