Vaikuttavuussijoittaminen on noussut yhä merkittävämmäksi sijoittamisen muodoksi maailmassa. The Global Impact Investing Network arvioi vaikuttavuussijoitusten arvon olevan noin 500 miljardia vuonna 2019 ja arvo on kaksinkertaistanut vuosittain.

Teksti Kaisa Alavuotunki
Julkaistu 27.4.2020

Tiivistettynä vaikuttavuussijoittamisella tarkoitetaan sijoituksia, joiden tarkoituksena on kaupallisen tuoton rinnalla aikaansaada mitattavia, positiivia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kasvava kiinnostus vaikuttavuussijoittamiseen on loistava uutinen vastuullisesti toimiville yhtiöille, jotka bisneksellään auttavat ratkaisemaan yhteiskuntien erilaisia haasteita.

Alan laajetessa on kasvanut kuitenkin myös tarve määritellä vaikuttavuussijoittamisen reunaehdot, joihin alan toimijat voisivat sitoutua. Pelkona on, että vaikuttavuussijoittajaksi ilmoittaudutaan liian heppoisin perustein esimerkiksi vain toteamalla, että sijoitukset edistävät jotain YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Viherpesun rinnalle on noussut huoli ”sateenkaaripesusta ” – aika osuva termi, jos kehityksen tavoitteiden värikkäät logot on tuttuja.

”Sateenkaaripesua” taklaamaan, sekä myös alalla jo vakiintuneita toimijoita kirittämään, lanseerattiin viime vuonna ensimmäiset kansainväliset vaikuttavuussijoittamisen periaatteet – Operating Principles for Impact Management. Maailman 60 keskeistä vaikuttavuussijoittajaa, mukaan lukien Finnfund, allekirjoittivat vuoden 2019 huhtikuussa sitoumuksen periaatteiden noudattamiseksi. Allekirjoittajien lukumäärä on vuodessa noussut ja on nyt lähellä sataa, mutta Finnfund on edelleen ainoa suomalainen yhtiö allekirjoittajien joukossa.

Mittanauhasta ohjauspyörään

Vaikuttavuussijoittaja hakee luonnollisesti investoinnilleen tuottoa – usein markkinaehtoista – mutta sen lisäksi sijoituskohteen valintaan tulee vaikuttaa se, millaisia muutoksia sijoituksesta seuraa asiakkaiden, markkinoiden, työntekijöiden ja toimitusketjujen näkökulmasta. Vaikuttavuussijoittajan ammattitaitoa on ymmärtää ja arvioida näitä vaikutusketjuja ennen sijoitusta, asettaa tavoitteita sekä seurata ja raportoida niiden toteutumista sijoitusperiodin aikana.

Vaikuttavuussijoittamisen periaatteet auttavat sijoittajia varmistumaan siitä, että vaikuttavuus on investointiprosessin keskeinen tekijä koko investoinnin elinkaaren ajan, ja että sijoitusten positiiviset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan toteutuvat. Yhdeksän vaikuttavuussijoittamisen periaatetta tiivistävät hyvin sen prosessin laajuuden, mitä vaikuttavuussijoittajalta vaaditaan. Samalla periaatteet vauhdittavat muutosta vaikuttavuuden mittaamisesta vaikuttavuudella ohjaamiseen.

Muuta evästeasetuksiasi

Vaikuttavuus perustuu kannattavuudelle ja vastuullisuudelle

Riskien arviointi ja hallinta kuuluvat myös olennaisena osana vaikuttavuussijoittajan toimintaan. Tyypilliset riskit vaikutusten toteutumatta jäämiselle liittyvät yhtiön liiketoimintariskeihin (heikko kannattavuus on riski vaikutusten pysyvyydelle) sekä vastuullisuuteen (vastuuton toiminta voi kääntää vaikutusten etumerkin negatiiviseksi). Toisin sanoen vain terveellä pohjalla vastuullisesti toimiva liiketoiminta takaa vaikutusten pitkäikäisyyden ja minimoi negatiiviset vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Määrätietoista kehittämistä

Olemme Finnfundissa tehneet määrätietoisesti töitä vaikuttavuuden mittaamisen ja vaikuttavuudella ohjaamisen kehittämiseksi. Kyse on ennen kaikkea vaikuttavuuden sisällyttämisestä tiiviiksi osaksi investointiprosessia ja päätöksen tekoa ja siihen liittyvien työkalujen kehittämistä.

Finnfundin tehtävänä on edistää kehittyvien markkinoiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä kannattavia ja vastuullisesti toimivia yrityksiä. Olemme tunnistaneet neljä avaintoimialaa, joissa yksityinen sektori on tärkeässä roolissa edistäen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nämä toimialat ovat uusiutuva energia, kestävä metsätalous, kestävä maatalous ja rahoituslaitokset.

Jokaiselle päätoimialalle on tehty muutosteoriat, jotka ohjaavat vaikuttavuusajatteluamme investointien ennakkoarvioinnissa, hankkeiden vuosittaisessa seurannassa ja vaikuttavuusarvioinneissa. Muutosteoriat kuvaavat sitä, miten Finnfundin rahoitus ja muu tuki johtaa muutoksiin yrityksen toiminnassa ja aikaansaa suoria, epäsuoria ja laajoja vaikutuksia taloudessa, yhteiskunnassa ja ympäristössä.

Olemme ylpeitä tehdystä työstä, mutta prosesseissa on aina parantamisen varaa. Odotamme siksi innolla vaikuttavuussijoittamisen periaatteiden edellyttämää ulkopuolista arviointia, joka suoritetaan ensi keväänä.

OP ja Finnfund ovat perustaneet Suomen ensimmäiseen globaalin vaikuttavuusrahaston, joka sijoittaa kehittyville markkinoille. OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto tukee mitattavalla tavalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista tarjoten samalla houkuttelevaa tuottoa sijoittajille.

Muuta evästeasetuksiasi

Kaisa Alavuotunki toimii kehitysvaikutusneuvonantajana Finnfundilla.