Vaikka OP:ssa reaaliaikaiset maksupalvelut ovat jo arkipäivää, ei reaaliaikaisuuden mahdollisuuksia välttämättä aina ole huomioitu yritysten toiminnassa.

Teksti Suvi Rautakorpi, Maksuliikepäällikkö, OP Yrityspankin Rahavirrat ja käyttöpääma -toiminto
Julkaistu 14.11.2023

Pikamaksamisen arkipäiväistymistä on odoteltu Euroopassa jo tovi. EPC:n hallinnoima ja pankeille liittymisen osalta vapaaehtoinen SEPA pikasiirto-maksuskeema lanseerattiin jo vuonna 2018. Tällä hetkellä noin kaksikolmasosaa maksupalveluntarjoajista on liittynyt järjestelmään ja vähintään vastaanottavat pikamaksuja. Kaupankäynti on murroksessa ja maksutapoihin kaivataan nopeutta, innovatiivisuutta sekä uusia vaihtoehtoja.

Euroopan kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää tässä globaalissa yhtälössä, ellei jopa elinehto vetävälle taloudelle. Pikamaksaminen on ymmärrettävästi tärkeä osa komission vähittäismaksustrategiaa. Komissio esittikin vuoden 2022 lopulla, että pikamaksamisesta tehtäisiin pakollista lainsäädännöllä, jonka myötä kaikkien maksupalvelutarjoajien Euroopassa olisi tarjottava sitä asiakkailleen muutaman vuoden sisällä.

Olemme seuranneet OP:ssa tiiviisti SEPA pikasiirron käyttöönoton kehittymistä ja skaalautumista Euroopassa. OP:n järjestelmät ja maksualustat on uusittu täysin viime vuosien aikana tukemaan tätä reaaliaikaisuuden kehitysloikkaa kohti yritysten reaaliaikaisempaa taloushallintoa. Volyymeissa mitattuna OP on SEPA pikasiirtojen välityksessä edelläkävijä koko Euroopan tasolla.

Nopeuden, turvallisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen kaikkiin maksuihimme on maksupalvelujemme kehityksen ytimessä ja se näkyy asiakkaillemme konkreettisesti - myös kansainvälisissä SWIFT-maksuissa. Yritysasiakkaidemme tavallisia SEPA-tilisiirtoja ohjataan pikasiirroiksi kaikissa yritysten käyttämissä maksamisen palveluissa, kuten OP:n verkkopalvelussa ja OP:n mobiilisovelluksissa sekä Web Services -kanavassa.

Olemme tehneet pikamaksamisen hyödyntämisestä helppoa ja vaivatonta, sillä asiakkaamme pääsevät hyötymään niistä ilman teknisiä muutoksia järjestelmiinsä. Lisäksi olemme tuoneet myös API- rajapintoja niille asiakkaille, jotka haluavat sujuvoittaa prosessejaan ja automatisoida pikamaksamista omissa järjestelmissään.

OP:ssa reaaliaikaisuuden tuominen osaksi maksuliikepalveluita on ollut fokuksessa jo pitkään. Näemme, että yritykset voivat hyötyä reaaliaikaisuudesta monin eri tavoin. Maksujen läpimenoajan nopeutuminen parantaa yrityksen likviditeetin ja kassavirran hallintaa sekä ennustettavuutta. Reaaliaikaisuus luo luotettavamman tilannekuvan yritysjohdolle likviditeettitilanteesta ja tuo siten mahdollisuuden tehdä päätöksiä ajantasaisen tiedon perusteella.

Likviditeetin välitön hyödynnettävyys tuo myös kustannusetuja. Useiden tiliratkaisujen ylläpitämisen ja lyhytaikaisten rahoitusratkaisujen merkitys pienenee, kun maksut välittyvät lähettäjältä vastaanottajalle alle 10 sekunnissa. Asiakkaamme ovat toivoneet tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä myös erityyppisiin kriittisiin maksuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi aikaherkät kauppatilanteet tai yritysjärjestelyt, joissa varojen pitäisi olla välittömästi kaupan toisen osapuolen käytettävissä. SEPA pikasiirron myötä olemme pystyneet tuomaan helpotusta näihin aikakriittisiin tilanteisiin.

Reaaliaikaiset palvelumme eivät rajaudu pelkästään pikamaksamisen edistämiseen. Viime vuosina olemme ottaneet aimo harppauksen eteenpäin kohti alustatalouden kehittämistä. OP on lanseerannut maksamisen ja tilitietojen API-rajapintoihin perustuvia palveluita paljon laajemmin, kuin mitä PSD2 regulaatio pankkeja velvoittaisi. APIen avulla yritys voi esimerkiksi hakea tilien dataa suoraan OP:n rajapinnasta ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä, melkeinpä mihin tahansa yrityksen sovelluksiin kriittisten liiketoimintaprosessien kuten asiakaspalvelun, logistiikan tai taloushallinnon tueksi.

Näyttää vahvasti siltä, että koko Euroopan kattavuuden saavuttava reaaliaikamaksamisen järjestelmä on tulevan regulaation myötä käsillä. Toivotamme tämän yritysten liiketoimintaedellytyksiä parantavan sääntelyn lämpimästi tervetulleeksi. Vaikka OP:ssa reaaliaikaiset maksupalvelut ovat jo arkipäivää, olemme huomanneet, ettei reaaliaikaisuuden mahdollisuuksia välttämättä aina ole kattavasti huomioitu yritysten järjestelmäkehityksen strategiassa. Suosittelemmekin yrityksiä ottamaan reaaliaikamaksamisen ja reaaliaikaisen datan hyödyntämisen mahdollisuudet huomioon etenkin erilaisissa maksujärjestelmien ja taloushallinnon modernisointia koskevissa hankkeissa. Olemme mielellämme tukena näiden hankkeiden suunnittelussa ja implementoinnissa.

 Lue lisää reaaliaikaisista tilisiirroista täällä

 Lue myös:

Digipalvelumme on markkinoiden paras, mutta se ei ole (vain) omaa ansiotamme