YK:n alainen ilmastopaneeli Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) julkaisi hiljattain synteesiraportin ilmastonmuutoksesta. Sen mukaan olemme maapallon lämpenemisen estämisessä kriittisten hetkien äärellä: jos epäonnistumme, seuraukset olisivat yhteiskunnalle ja elämälle maapallolla katastrofaaliset.

Teksti Leena Leijala, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisesta vastaava johtaja
Julkaistu 5.5.2023

Onnistuminen edellyttää nopeaa reagointia ja muutosta; vihreän siirtymän merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Uusien teknologioiden ja investointien tavoin myös vakuutusala voi auttaa yrityksiä kohti vihreää siirtymää.

Yrityksissä, teollisuudessa ja vaikkapa hyvinvointialueilla vihreä siirtymä voi tarkoittaa esimerkiksi investointeja puhtaaseen energiantuotantoon, kiertotalousratkaisuihin ja vetyteknologiaan sekä erilaisten uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa. Odotettavissa on, että Suomessakin tehdään lähivuosina miljardien - jos ei kymmenien - edestä investointeja uusiin tuotantomuotoihin ja teknologioihin. Näillä kiihtyvästi lisääntyvillä investoinneilla on myös merkittävä kansantaloudellinen vaikutus.

Vihreän siirtymän talkoissa jokaisella on roolinsa

Selvää on, että kaikkien - etenkin merkittävien teollisuusvaltioiden - on tuettava ja ohjattava yhteiskuntaa investoimaan vähäpäästöisempiin tuotantomuotoihin ja kehittämään myös ilmastomuutosta hillitsevää liiketoimintaa. Sama vaatimus koskee myös rahoitus- ja vakuutusalaa.

Pohjola Vakuutus kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Huomioimme aktiivisesti vastuullisuusnäkökulmat liiketoimintamme keskeisessä osa-alueessa, riskinvalinnassa. Näemme myös mahdollisuuden tehdä merkittävää liiketoimintaa ollessamme keskeinen kumppani vihreän siirtymän ympärille syntyvissä liiketoiminnoissa. Tarjoamalla vakuutusratkaisuja myös uusille teknologioille, tuemme asiakkaidemme siirtymää kohti ympäristöystävällisempää liiketoimintaa. Matka on meidän yhteinen.

Ilmastonmuutos ja uudet teknologiat tuovat uudenlaisia vahinkoriskejä

Uusien liiketoimintojen ja teknologien kehittyminen tarkoittaa myös uusia vakuutettavia riskejä. Uskomme, että tulevaisuudessa perinteisten vakuutusyhtiöiden tuntemien riskien sijasta kasvavat eniten riskit, joita emme Pohjoismaissa ole ennen kokeneet. Riskit ovat ilmastonmuutoksesta ja uusista teknologioista aiheutuvia.

Tällä hetkellä sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat suurimmat riskit ovat nykyisillä vakuutustuotteilla katettavissa. Mutta jatkossa vakuutusyhtiöiden on pohdittava, kuinka haluamme ja ylipäätään kykenemme kantamaan sään ääri-ilmiöiden yhä kasvavia riskejä. Hurrikaanien aiheuttamat vahinkomenot ovat olleet merkittäviä tietyissä osissa maapalloa jo pitkään, mutta esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamia tulvia on tapahtunut viime vuosina myös Euroopassa ja Pohjoismaissa. Meidän on pohdittava, voimmeko kantaa riskiä yleistyvien tulvien tai rankkasateiden osalta.

Uusista teknologioista käy esimerkkinä ensimmäiset tuulivoimalat, joiden konerikkojen määrä pääsi yllättämään vakuutusyhtiöt. Osa yhtiöistä polttikin näppinsä tuulivoimaloiden vakuuttamisessa. Nämä vahingot ovat kuitenkin pientä siihen verrattuna, mihin meidän on varauduttava tulevaisuudessa uusien liiketoimintojen äärellä.

Tarve uudenlaiselle osaamiselle

Vakuutusalalla meidän on erityisesti pohdittava sitä, miten tuemme parhaiten vihreän siirtymän investointeja, kuten uusia energiamuotoja, jotta olemme aktiivisesti mukana yhteisissä talkoissa ilmaston lämpenemisen estämiseksi.

Asiakkaidemme tulevaisuuden vakuuttamistarpeiden ymmärtämiseksi meidän on kehitettävä myös omaa osaamistamme. Pohjola Vakuutuksessa rekrytoimme lisää osaamista ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien ymmärtämisen ympärille. Varmaa on, että meidän on ymmärrettävä paremmin myös uusia teknologioita ja niiden haasteita. Vain osaamistamme kehittämällä voimme varmistaa sen, että toimimme vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti ja olemme asiakkaidemme kumppanina kohti vihreää siirtymää.

Kukaan ei tee tätä valtaisaa muutosloikkaa yksin, teemme sen kaikki yhdessä.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) synteesiraportti

Kirjoittaja Leena Leijala vastaa omaisuuden ja toiminnan vakuuttamisesta Pohjola Vakuutuksessa. Leenalla on reilun kymmenen vuoden kokemus vakuutusliiketoiminnasta. Ennen vakuutusalalle siirtymistä Leena työskenteli liikejohdon konsultoinnin parissa.