Aiotko vaihtaa kotisi vanhan öljykattilan kokonaan maalämpöön? Entä jos haluatkin olla hybridikäyttäjä, joka suunnittelee öljyn rinnalle vaikkapa ilmavesilämpöä? Vai riittäisikö tässä vaiheessa ikkunoiden ja ovien tiivistykset, kunnes olet valmis suurempaan investointiin?

Moni omakotitalon omistaja miettii, miten parantaa kotinsa energiatehokkuutta ja asumisviihtyvyyttä. Omakotitalon energiaemontteihin innostavat energia-avustukset, joilla on mahdollista rahoittaa matkaa kohti hiilipihimpää huushollia. Useat hyödyntävät työvaltaisissa energiaremonteissa kotitalousvähennystä, mutta sen ohella on tarjolla myös ARAn energia-avustukset ja ELY-keskuksen pientaloille suuntaama öljylämmityksestä luopumisen tuki.

Kaikkea ei voi saada kuitenkaan yhtä aikaa. Samaan toimenpiteeseen ei voi käyttää samanaikaisesti esimerkiksi kotitalousvähennystä ja ARAn energia-avustusta. Jos aikoo luopua kokonaan öljylämmityksestä, kannattaa hakea ELY-keskuksen tukea. Jos on tarvetta säilyttää öljylämmitys varalla ja taloon asennetaan lämpöpumppuja, on oikea osoite ARAn energia-avustus. Mikäli öljy jää osittain käyttöön, niin se täytyy ottaa huomioon hakemuksen liitteeksi tulevissa E-lukulaskelmissa.

ARAn avustuksen suosio yllätti

Asumisen rahoittamis- ja kehityskeskus ARAn energia-avustuksia on voinut hakea tämän vuoden alusta ja hakemuksia on tullut ARAlle tähän mennessä jo 1547 kappaletta. Suosio yllätti ARAn.

– Lähes kaksikolmasosaa hakemuksista on tullut kotitalouksilta, mutta myös taloyhtiöillä on ollut runsaasti energiaremonttiin mielenkiintoa, sillä hakemuksia on tullut useita satoja. ARA-yhteisöjen hakemuksia on kymmenkunta, sanoo ARAn ylitarkastaja Johanna Heikkilä.

Eniten energia-avustuksia on haettu lämmitysjärjestelmien vaihtoon, kuten korvaamalla öljylämmitys maalämmöllä tai ilmalämpöpumpulla.

– Myös elinkaarensa loppuun tulleita maalämpöjärjestelmiä vaihdetaan uusiin, tehokkaampiin vaihtoehtoihin. Asunnon energiatehokkuutta voi parantaa myös pienemmin ratkaisuin, esimerkiksi uusimalla ikkunat, ovet ja eristeet, Heikkilä sanoo.

Energia-avustuksen saamisen edellytyksenä on, että asunnon energiatehokkuutta saadaan korjausten avulla parannettua rakentamisvuoden E-luvusta vaadittava määrä. Energia-avustus on enintään 4 000 tai 6 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista, riippuen tavoitellustsa E-luvun alenemasta.

– Avustuksia on haettu jo 30 miljoonan euron arvosta, ja ensimmäiset energia-avustukset on jo maksettu avustuksia hakeneille asiakkaille, Heikkilä sanoo.

Moni vuoden alussa energiaremonttinsa tehnyt on jo saanut avustuksen tililleen. Heikkilä sanoo, että ARAN energia-avustusten prosessi etenee ripeästi silloin, kun hakemuksen liitteenä on ammattilaisen tekemät energiatehokkuuslaskelmat ja suunnitelluilla korjauksilla saavutetaan riittävä E-luvun alenema.

Heikkilän mukaan energiaremontissa on kyse enemmästä kuin vain lämmitysjärjestelmän muuttamisesta toiseksi.

– On hyvä huomioida remontin ympäristövaikutusten ohella myös sen merkitys rakennuksen elinkaarelle ja arvonkehitykselle, hän sanoo.

Hakemus sisään ensin, energiaremonttiin käsiksi vasta sitten

Heikkilä korostaa, että tämän vuoden heinäkuusta alkaen korjaukset, joihin avustusta haetaan, voi aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus on kaikkine liiteasiakirjoineen toimitettu ARAan.

– Olemme joutuneet hylkäämään joitakin hakemuksia sen vuoksi, että remontti on tehty jo ennen hakemuksen jättöä, Heikkilä sanoo.

Ihmisiä on saattanut sekoittaa asia sen vuosi, että vuoden alusta kesäkuun loppuun asti työt sai aloittaa ennen hakemuksen jättöä.

Luovu kokonaan öljykattilasta, ELY-keskus auttaa

ARAn energia-avustuksen ohella energiaremontteihin voi hakea tukea ELY-keskukselta, joka tarjoaa öljylämmityksestä luopumiseen 4 000 euron avustuksen. Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee koko maan hakemukset.

Eduskunnan hyväksymä uusi tuki öljylämmitteisten pientalojen lämmitysremonteille edellyttää, että öljylämmityksestä luovutaan kokonaan ja se korvataan toisella lämmitysratkaisulla. Arviolta 4 000–5 000 kotitaloutta vaihtaa öljylämmityksen vuosittain johonkin toiseen energiamuotoon.

Perusasiat kuntoon jotta kaikki hyöty saadaan irti

Motivan asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen muistuttaa, että ennen lämmitysjärjestelmän vaihtoon ryhtymistä kannattaa käydä huolellisesti läpi rakennuksen kaikki kohteet, jotta usein isosta energiainvestoinnista saadaan kaikki hyöty irti.

– Ilmanvaihdon toimivuus, ikkunoiden ja ovien sekä tiivisteiden kunto, rakennuksen yläpohjan lisäeristyksen tarve, patteriventtiilien ja termostaattien kunto sekä käyttöveden kulutuksen säästömahdollisuudet kannattaa tarkistaa ennen remontin aloittamista. Lämmönkulutuksesta kannattaa ottaa ”löysät pois” ennen lämmitysjärjestelmän uusimista, Kettunen sanoo.

Esimerkiksi lämpöpumpun käyttöönotossa on merkityksellistä, miten kuuma vesi pattereissa kiertää.

– Mitä kuumempaa vettä, sitä heikompi lämpöpumpun hyötysuhde on, Kettunen muistuttaa.

Kettusen mukaan energiaremontin suunnittelussa kannattaa käyttää apuna asiantuntijoita sekä hyödyntää esimerkiksi Motivan verkkosivuilta löytyvää lämmitystapojen vertailulaskuria, jolla voi arvioida omaan rakennukseensa soveltuvimman lämmitysjärjestelmän. Kannattaa myös huomioida lämmitykseen liittyvät alueelliset erot.

– Ilma-vesilämpöpumppu on usein edullinen vaihtoehto eteläisessä Suomessa, kun taas Pohjois-Suomessa esimerkiksi kaukolämpö, pelletti tai maalämpö ovat yleensä toimivampia ratkaisuja, Kettunen sanoo.

Tutustu OP:n energiaremontin rahoitusvaihtoehtoihin