Vuonna 2013 Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni olivat hämmentyneitä. Muun muassa energia- ja rakennusaloilla työskennelleet ystävykset ihmettelivät, miksi julkinen keskustelu pyöri energiamuotojen vertailun ympärillä, vaikka kiinteistöjen energiankäytön tehostamisella olisi helpompi säästää sekä ympäristöä että rahaa.

Kiinteistöt vastaavat noin 30-40 prosentista energian kokonaiskulutuksesta, joten toimenpiteillä olisi mahdollisuus suureenkin muutokseen.

– Mietimme, miksi monessa suomalaisessa rakennuksessa kärsitään huonosta sisäilmasta ja kulutetaan valtavasti energiaa vaikkapa lämmitykseen, kun asuinolosuhteita ja energiatehokkuutta voisi parantaa helposti ja samalla säästää energiakustannuksissa.

Mäkipelto ja Rönni kehittelivät erilaisia liikeideoita kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Parhaassa ratkaisussa yhdistyivät toimiviksi todetut, luotettavat tekniset ratkaisut, joiden aikaavievä ja erikoisosaamista vaativa suunnittelu ja toteutus alusta loppuun hoidetaan huolella asiakkaan puolesta, jolloin minimoidaan kalliiden virheiden riski. Näin syntyi yritys nimeltä LeaseGreen.

Energiaremontin projektinhallinnalle kysyntää

– Nykyaikainen tekniikka parantaa kiinteistön käyttäjien olosuhteita, pienentää kustannuksia, parantaa toiminnan tuottavuutta ja nostaa rakennuksen arvoa. Asukkailla tai taloyhtiöllä on kuitenkin harvoin valmiiksi niin laajaa osaamista, että he osaisivat itse valita oikean teknisen ratkaisun, Mäkipelto kertoo.

LeaseGreen hoitaa energiaremontin suunnittelun ja teknisen toteutuksen. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi automaatiojärjestelmien modernisoinnit, lämmön talteenoton tehostaminen, lämpöpumppuratkaisut, aurinkosähkön lisääminen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen uudistaminen sekä valaistuksen vaihtaminen LED-teknologiaan.

Investointien rahoitusta varten LeaseGreen on kehittänyt energiatehokkuuspalvelun, jonka ansiosta asiakkaan ei tarvitse sitoa investointeihin omia pääomiaan. Säästöt nousevat yleensä suuremmiksi kuin palvelun kuukausimaksut, jolloin energiatehokkuus rahoittaa itse itsensä.

Taustatyö tehtävä huolella

Mäkipellon mukaan energiaremonttia suunniteltaessa tärkeintä on ymmärtää, miten kiinteistö on suunniteltu ja miten se nykyään toimii.

– Kaikki kiinteistöt ovat erilaisia. Vuosisadan alussa rakennettuun kerrostaloon sopivat aivan erilaiset ratkaisut kuin 70-luvulla rakennettuun, Mäkipelto sanoo.

Esimerkki 1970-luvulla rakennetun talon lämpötaseesta havainnollistaa, mitä kautta lämpöä häviää eniten.

Suomalaiselle energiakeskustelulle tyypillistä on keskittyminen vääntöön siitä, mikä tuotantotapa on parempi kuin toinen. Tämä on Mäkipellon mukaan absurdia, sillä energiatehokkuuden parantamisella voi olla kolme kertaa suurempi ympäristövaikutus kuin uusiutuvan energian tuotannolla.

– Toinen yleinen ajatusmalli on, että energiankäytön tehostaminen tarkoittaisi matalampaa sisälämpötilaa. Näin ei todellakaan ole, vaan energian järkevämmällä käytöllä ja kiinteistökohtaisella energiatuotannolla voidaan parantaa sisäilman laatua, tuottaa optimaalinen lämpötila järkevämmin ja samalla säästää kustannuksissa, Mäkipelto toteaa.

Taloyhtiön hallitukselle hyvissä ajoin esitys

Miten ja missä oman asuintalon energiatehokkuuden parantaminen sitten kannattaisi ottaa puheeksi?

– Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa voi käydä keskustelua. Asian voi viedä yhtiökokoukseen, mutta hallitukselle kannattaa tehdä hyvissä ajoin ehdotus energiaremontista, Tomi Mäkipelto neuvoo.

Apua esityksen tekoon saa esimerkiksi energiaremontti.fi-sivustolta, jossa voi laskurilla arvioida suuntaa-antavasti oman taloyhtiön energiaremontin mahdollisuuksia.

Mäkipellon mukaan tyypillisimpiä vastalauseita energiaremontille on, että asiat ovat jo riittävän hyvällä tolalla.

– Usein tällaisen kommentin takana on se, ettei asioista ole otettu kunnolla selvää.

Toinen yleinen soraääni liittyy suuriin investointeihin, joita remontti usein vaatii. Mäkipellon mukaan kustannuksia mietittäessä tulisi huomioida niiden tuomat elinkaarisäästöt, jotka voivat olla huomattavia.

Kolmas haaste on projektien monimutkaisuus. Ajatus siitä, että taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä käyttäisivät valtavasti aikaa eri asiantuntijoiden konsultointiin ja asioiden selvittelyyn, saattaa torpata asian etenemisen. Siksi kannattaakin pyytää apua taholta, joka hallitsee energiaremontin kokonaisuutena.

OP haluaa osaltaan edesauttaa ympäristöystävällisemmän asumista, ja on aloittanut energiaremonttien rahoitukseen liittyvän yhteistyön LeaseGreenin kanssa. Lue lisää.