Kun puhumme ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta, monet ajattelevat ensimmäisenä uusiutuvaa energiaa, sähköautoja ja vihreitä teknologioita. Yksi voimakkaimmista työkaluista ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi on kuitenkin energiatehokkuus.

Teksti Simo Siitonen, teknologia- ja vastuullisuuspäällikkö, OP osuuskunta
Julkaistu 18.10.2023

Energiatehokkuus tarkoittaa sitä, että saamme enemmän aikaan vähemmällä energialla. Se ei ole pelkästään ympäristöteko, vaan myös älykäs taloudellinen päätös. Energiatehokkuus ei ehkä saa samanlaista huomiota kuin uusiutuvat energialähteet, mutta sen vaikutus on yhtä lailla ratkaiseva matkalla kohti hiilineutraalisuutta.  

Tässä on muutama syy, miksi energiatehokkuus on niin tärkeä osa ilmastotavoitteitamme:  

1. Päästöjen vähentäminen

Vähentämällä energiankulutustamme vähennämme myös päästöjä, jotka ovat suurin syy ilmastonmuutokseen. Kun käytämme vähemmän energiaa, vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita kasvihuonekaasuja, jotka lämmittävät ilmastoa. Kun käytämme itse vähemmän uusiutuvaa energiaa jää sitä käytettäväksi muille. 

2. Säästöt

Energiatehokkuus vähentää kustannuksia ja on suoraan lisäävä vaikutus tulokseen. Kun investoimme energiatehokkaisiin laitteisiin, eristykseen, ja kestävään liikkumiseen, pienennämme sähkölaskujamme ja polttoainekuluja. Se ei ole vain ympäristöystävällistä, vaan myös kustannustehokasta. 

3. Energian omavaraisuus

Kun olemme energiatehokkaita, olemme myös vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja tuontienergiasta. Suomeen rakennetaan valtavasti tuulivoimaa, mutta fossiilista energiaa käytetään edelleen. Varsinkin huippuvoimalaitokset käyttävät usein kaasua tai öljyä polttoaineena.  

Miten voimme edistää energiatehokkuutta? 

Nyt kun tiedämme, miksi energiatehokkuus on niin tärkeää, on aika toimia.

Kaikki voivat tehdä osansa:

Askeleet kohti energiatehokkuutta kotona

Vaihda energiatehokkaisiin valaisimiin, eristä koti paremmin, ja sammuta laitteet, kun niitä ei tarvita. Voiko sisälämpötilaa pienentää asteella? Yhden asteen sisälämpötilan pienentäminen vähentää lämmönkulutusta noin viidellä prosentilla. Pienet teot voivat tehdä suuren eron. 

Yritysten vastuu energiatehokkuuden lisäämisessä

Vastuullisten yritysten tulee vähentää energiankulutusta systemaattisesti ja näyttää esimerkkiä investoimalla energiatehokkaisiin prosesseihin ja laitteisiin. On tärkeätä kannustaa työntekijöitä kuluttamaan vähemmän energiaa työpaikalla.

Uusissa rakennusautomaation ohjaamissa kiinteistössä työntekijällä on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa energiankulutukseen. Kuitenkin työtekijä on avainroolissa poikkeamien havaitsemisessa ja ilmoittamisesta esimerkiksi kiinteistöhuollolle. 

Energiatehokkuus on yksi voimakkaimmista työkaluista, joilla voimme edetä kohti hiilineutraalisuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta. Se ei vaadi suuria uhrauksia, mutta sen vaikutukset voivat olla valtavat. Jokainen tekomme energiatehokkuuden hyväksi on askel kohti parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. 

Muistetaan, että meillä on mahdollisuus muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi, yksi energiatehokkuuden teko kerrallaan. Olemme kaikki mukana tässä matkassa, ja yhdessä voimme tehdä suuren eron. 

Kirjoittaja Simo Siitonen on teknologia- ja vastuullisuuspäällikkö OP Osuuskunnassa. Siitonen on energiatekniikan diplomi-insinööri, joka on vienyt useita yrityksiä kohti hiilineutraalisuutta ja energiatehokasta tomintaa. TEM:n, Energiavirasto ja Motiva ovat palkinneet hänen työnsä Vuoden Energianerokas palkinnolla vuonna 2020. Urheilu on toiminut aina vastapainona työnteolle. Tästä saavutuksena on nuorena kolmesta eri lajista suomenmestaruus.