Asuminen, rakentaminen ja korjaaminen vievät paljon energiaa, ja kiinteistöt tuottavat jopa 40 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Tästä huolimatta monessa taloyhtiössä kestäviä valintoja ei välttämättä tehdä kovin suunnitelmallisesti.

Monipuolinen vastuullisuus, jossa otetaan ympäristötekojen lisäksi huomioon myös sosiaalinen vastuullisuus ja hyvä hallintotapa, on kuitenkin kannattavaa. Ympäristön lisäksi vastuullisuudella voidaan säästää osakkeenomistajien ja asukkaiden euroja sekä jopa nostaa kiinteistön arvoa.

Oma koti kullan kallis – ja vastuullinen

Monelle vastuullisuudesta tulee ensimmäisenä mieleen ympäristöteot, mutta vastuullisuutta taloyhtiöissä ovat sellaiset pienetkin asiat ja konkreettiset teot, joilla luodaan toimiva ja turvallinen arki asukkaille.

Kiinnitetäänkö taloyhtiössänne huomiota esteettömyysratkaisuihin? Pyritäänkö taloyhtiössänne huomioimaan asukkaiden erilaiset tarpeet ja pidetäänkö huolta, että asukkaat saavat asumiseen liittyviin asioihin apua tarvittaessa? Tiedotetaanko taloyhtiön päätöksistä läpinäkyvästi ja ovatko asukkaat kartalla, mitä taloyhtiössänne seuraavaksi tapahtuu?

Ympäristövastuun lisäksi vastuullisuus taloyhtiössä on muun muassa toimivan arjen luomista asukkaille sekä hyvää ja läpinäkyvää hallintotapaa. Näillä tekijöillä on tärkeä rooli, kun katsotaan taloyhtiön kokonaisvastuullisuutta.

Loikka vastuullisuuteen energiaremontilla

Lämmitys haukkaa asumisen päästöistä suuren osan. Kun taloyhtiössä otetaan ensiaskeleita vastuullisuuspolulla, on yksinkertaisinta aloittaa energiatehokkaiden lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisesta.

Energiaremontilla voidaan pienentää taloyhtiön hiilijalanjälkeä jopa 75 %. Energiatehokkaampien vaihtoehtojen käyttöönotto on todellinen ympäristöteko, jolla säästetään energiaa ja luontoa. Käytännössä energiaremontti voi olla esimerkiksi ilmanvaihdon parantamista, lämmityksen tehostamista tai lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön.

Energiaremontin lisäksi taloyhtiössä voidaan tehdä ympäristötekoja kiinnittämällä huomiota esimerkiksi jätehuoltoon sekä korjauksiin, korjausmateriaalien käyttöön ja korjaustapoihin.

Kukkaro ja asukkaat kiittävät

Kun puhutaan taloyhtiön vastuullisuudesta, kulkevat ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu käsi kädessä. Mitä vähemmän energiaa, vettä tai jätteitä kuluu, sitä vähemmän osakkeenomistajien ja asukkaiden kukkaronnyörejä tarvitsee avata.

Useassa taloyhtiössä on viime vuosina siirrytty energiaremontin myötä esimerkiksi kaukolämmöstä maalämpöön. Energiaremontti voi tuntua aluksi kalliilta ja merkittävää investointia voi olla hankala perustella taloyhtiön hallituksen kokouksessa. Pitkässä juoksussa energiaremontti voi kuitenkin jopa puolittaa energialaskun.

Vastuullisessa taloyhtiössä pohditaan investointeja ja korjaushankkeita pitkälle aikavälille. Vastuullisuutta on nimittäin sekin, että taloyhtiön kustannukset pidetään sellaisina, että ihmisillä on varaa asua ja elää. Kannattaa myös huomioida, että taloyhtiöiden vastuullisuushankkeisiin myönnetään monia avustusrahoituksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee energiatehokkuusinvestointeja sekä myöntää korjausavustuksia muun muassa ikääntyneiden asuntoihin.

On hyvä muistaa, että energiatehokkaammat vaihtoehdot tuovat säästöjä pitkällä tähtäimellä: tärkeää onkin pohtia, miten päätökset palvelevat tai rasittavat asukkaita tulevaisuudessa.

Kiinteistön arvo nousuun vastuullisuusteoilla?

Kun taloyhtiössä kiinnitetään huomiota kokonaisvastuullisuuteen, on taloyhtiöllä mahdollisuus erottautua positiivisesti muista asunto-osakeyhtiöistä. Vastuullisilla valinnoilla ja päätöksillä voidaan siis nostaa yhtiön arvoa ja mainetta, mikä on tärkeää etenkin alueilla, joilla kiinteistön arvo ei muuten nousisi.

Taloyhtiön vastuullisuusteot kiinnostavat myös rahoittajaa. Eteenpäin katsova taloyhtiö, jossa korjaustoimenpiteet suunnitellaan ajoissa, voi vakuuttaa rahoittajan. Vastuullinen taloyhtiö voi osoittaa rahoittajalle, että kiinteistön arvo saadaan säilytettyä ja jopa nostettua.

Ota ainakin nämä askeleet

Suuri osa taloyhtiöistä tekee jo nyt paljon vastuullisuutensa suhteen – taloyhtiön kestävät valinnat eivät vain välttämättä ole kovin tietoisia tai tekoja ei tehdä suunnitelmallisesti. Näillä askeleilla taloyhtiön vastuullisuuspolulla päästään eteenpäin.

1 Ota vastuullisuusasiat puheeksi taloyhtiön hallituksen kokouksessa. Vastuullisuusteot edellyttävät suunnittelua, strategiaa ja osakkeenomistajien sitouttamista. Perustelemalla ja viestimällä vastuullisuustekojen hyödyt saadaan sitoutettua myös osakkeenomistajat ja asukkaat.

2 Mieti teille sopivia seuraavia askeleita. Pidä mielessä, että vastuullisuus tuo parannuksia asukkaiden arkeen sekä säästöjä nimenomaan pitkällä aikavälillä. Kaikkea ei ole syytä tehdä heti, joten voitte rauhassa miettiä juuri teidän taloyhtiöllenne sopivat askeleet esimerkiksi energiaremontin suhteen. Suunnitelmissa kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa.

3 Raportoi ja suunnittele. Taloyhtiössäsi saatetaan tehdä jo paljon vastuullisuustekoja, mutta vastuullisuuden suunnitelmallisuus uupuu. Vastuullisuusraportointi auttaa suunnitelmallisuudessa sekä vertailutiedon keräämisessä, ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi osaksi tilinpäätösaineistoa.

Raporttiin voidaan listata esimerkiksi taloyhtiön energiankulutus ja korjaushistoria, taloyhtiön kiinteistönpidon periaatteet sekä taloyhtiön kuvaus johtamisen ja hyvän hallintotavan noudattamisesta. Raportissa on tärkeää tuoda esiin vertailua vuodesta toiseen, jotta nähdään pitkän aikavälin muutostrendit ja merkittävimmät toimenpiteet.

Vastuullisessa taloyhtiössä korjaustoimenpiteet ja energiaremontit suunnitellaan huolellisesti asiantuntijan kanssa. Remontit ovat isoja investointeja, jotka edellyttävät varautumista. OP toimii remonttien rahoittajana. Lue lisää.