Asuminen, rakentaminen ja korjaaminen vievät paljon energiaa, ja kiinteistöt tuottavat jopa 40 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Tästä huolimatta monessa taloyhtiössä kestäviä valintoja ei välttämättä tehdä kovin suunnitelmallisesti. 

Monipuolinen vastuullisuus, jossa huomioidaan ympäristötekojen lisäksi myös sosiaalinen vastuullisuus ja hyvä hallintotapa, on kuitenkin kannattavaa. Ympäristön lisäksi vastuullisuudella voidaan säästää osakkeenomistajien ja asukkaiden euroja sekä nostaa jopa kiinteistön arvoa.

Oma koti kullan kallis – ja vastuullinen

Monelle vastuullisuudesta tulee ensimmäisenä mieleen ympäristöteot, mutta vastuullisuutta taloyhtiöissä ovat sellaiset pienetkin asiat ja konkreettiset teot, joilla luodaan toimiva ja turvallinen arki asukkaille. 

Kiinnitetäänkö taloyhtiössänne huomiota esteettömyysratkaisuihin? Pyritäänkö taloyhtiössänne huomioimaan asukkaiden erilaiset tarpeet ja pidetäänkö huolta, että asukkaat saavat asumiseen liittyviin asioihin apua tarvittaessa? Tiedotetaanko taloyhtiön päätöksistä läpinäkyvästi ja ovatko asukkaat kartalla, mitä taloyhtiössänne seuraavaksi tapahtuu? 

Ympäristövastuun lisäksi vastuullisuus taloyhtiössä on muun muassa toimivan arjen luomista asukkaille sekä hyvää ja läpinäkyvää hallintotapaa. Näillä tekijöillä on tärkeä rooli, kun katsotaan taloyhtiön kokonaisvastuullisuutta.

Loikka vastuullisuuteen energiaremontilla

Lämmitys haukkaa asumisen päästöistä suuren osan. Kun taloyhtiössä otetaan ensiaskeleita vastuullisuuspolulla, on yksinkertaisinta aloittaa kartoittamalla, miten paljon kulutamme energiaa ylipäätään ja kuinka voimme pienentää energiankulutusta. Seuraavaksi kannattaa pohtia, miten taloyhtiössä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa itse tai hankkia sitä joko ulkopuolelta tai muista lähteistä. 

Energiaremontilla voidaan pienentää taloyhtiön hiilijalanjälkeä tuntuvasti. Energiatehokkaampien vaihtoehtojen käyttöönotto on oikein ajoitettuna todellinen ympäristöteko, jolla säästetään energiaa ja luontoa. Käytännössä energiaremontti voi sisältää esimerkiksi aurinkopaneelien asentamista ja uusiutuvan energian hyödyntämistä, ilmanvaihdon parantamista tai lämmitysmuodon vaihtamista maalämpöön. 

Energiaremontin lisäksi taloyhtiössä voidaan tehdä ympäristötekoja kiinnittämällä huomiota esimerkiksi jätehuoltoon sekä korjauksiin, korjausmateriaalien käyttöön ja korjaustapoihin. Aina ei tarvitse rakentaa uutta vaan vaihtoehtona voi olla korjaustoimenpiteet ja sitä kautta materiaalien elinkaaren pidentäminen. Remontit kannattaa kuitenkin suorittaa ajallaan, jotta asunnot säilyttävät arvonsa.

Kukkaro ja asukkaat kiittävät

Kun puhutaan taloyhtiön vastuullisuudesta, kulkevat ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu käsi kädessä. Mitä vähemmän energiaa ja vettä kulutetaan tai mitä vähemmän jätettä syntyy, sitä vähemmän osakkeenomistajien ja asukkaiden kukkaronnyörejä tarvitsee avata.  

Useassa taloyhtiössä on viime vuosina siirrytty maalämpöön tai lisätty uusiutuvan energian hyödyntämistä investoimalla taloyhtiöiden omiin aurinkoenergiajärjestelmiin. Energiaremontti voi tuntua aluksi kalliilta ja merkittävää investointia voi olla hankala perustella taloyhtiön kokouksessa. Aikaa myöten energiaremontti maksaa todennäköisesti kuitenkin itsensä takaisin.  

Vastuullisessa taloyhtiössä pohditaan investointeja ja korjaushankkeita pitkällä aikavälillä. Yhtenä taloyhtiön hallituksen lakisääteisenä tehtävänä on laatia 5-vuotinen kunnossapitotarveselvitys, jossa apuna kannattaa hyödyntää asiantuntijoita. Lisäksi taloyhtiöllä on hyvä olla pidemmän ajan kuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS. Vastuullisuutta on nimittäin sekin, että remontit suunnitellaan ja toteutetaan ajallaan, jolloin osakkaat voivat osallistua suunnitteluun. Kannattaa myös miettiä taloyhtiön remonttilainan korkokulujen riskiä ja huomioida mahdollisen korkojen nousun vaikutukset. Hyvällä ennakoinnilla taloyhtiön kustannukset pidetään sellaisina, että ihmisillä on varaa asua ja elää. Kannattaa myös selvittää investointiin liittyvät avustusmahdollisuudet, sillä taloyhtiöiden vastuullisuushankkeisiin myönnetään monia avustuksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee energiatehokkuusinvestointeja sekä myöntää korjausavustuksia. 

On hyvä muistaa, että energiatehokkaammat vaihtoehdot tuovat säästöjä pitkällä tähtäimellä: tärkeää onkin pohtia, miten päätökset palvelevat tai rasittavat asukkaita tulevaisuudessa.

Ota ainakin nämä askeleet

Suuri osa taloyhtiöistä tekee jo nyt paljon vastuullisuutensa suhteen – taloyhtiön kestävät valinnat eivät vain välttämättä ole kovin tietoisia tai tekeminen ei ole suunnitelmallista. Näillä askeleilla taloyhtiön vastuullisuuspolulla päästään eteenpäin.

1 Ota vastuullisuusasiat puheeksi taloyhtiön hallituksen kokouksessa. Vastuullisuusteot edellyttävät suunnittelua ja osakkeenomistajien sitouttamista. Perustelemalla ja viestimällä vastuullisuustekojen hyödyt saadaan sitoutettua myös osakkeenomistajat ja asukkaat.

2 Mieti teille sopivia seuraavia askeleita. Pidä mielessä, että vastuullisuus tuo parannuksia asukkaiden arkeen sekä säästöjä nimenomaan pitkällä aikavälillä. Kaikkea ei ole syytä tehdä heti. Parasta, jos voitte rauhassa laajasti osallistaen laatia pitkän ajan suunnitelman remonttien varalle. Suunnitelmissa kannattaa käyttää apuna rakennus- ja kiinteistöalan kokeneita asiantuntijoita. 

3 Raportoi ja etene suunnitelman mukaan. Taloyhtiössäsi saatetaan tehdä jo paljon vastuullisuustekoja, mutta suunnitelmallisuus ja dokumentointi voi olla puutteellista. Rakennusalan ammattilaisten kanssa yhdessä laadittujen toimenpidesuunnitelmien edistämisessä ja ennakoinnissa taloyhtiön hallitus on tärkeässä roolissa. Raportointi on hyvä antaa ammattitaitoisen isännöitsijän hoidettavaksi ja on osa isännöitsijän laatimaa tilinpäätösaineistoa.

Vihreällä lainallamme rahoitat monet ympäristökuormitusta vähentävät investoinnit, kuten energiatehokkuutta parantavat rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeet tai sähköautojen latauspisteet.

Lue lisää vihreästä lainasta

Juttuun on haastateltu OP:n vastuullisuusasiantuntija Ulla Hansmannia. 
Juttu on julkaistu 11.11.2021 ja päivitetty 17.10.2023.