OP-Henkivakuutus Oy:n tutkimuksen mukaan kuitenkin vain alle puolet suomalaisista on varautunut taloudellisesti eläkkeelle jäämistä varten. Kolme neljästä suomalaisesta pitää taloudellisen varautumisen aloittamista alle 45-vuotiaana oikeana ajankohtana.

Nuoret pitävät taloudellista varautumista vanhempia tärkeämpänä. Nuoret suhtautuvat myös vanhempia maltillisemmin eläkkeeseen, mikä voi johtua yleisestä keskustelusta eläkejärjestelmän riittävyydestä tulevina vuosikymmeninä.

– Suomen eläkejärjestelmä toimii vielä nyt hyvin, mutta tulevaan rahoitushaasteeseen tulisi meidän jokaisen varautua. Lakisääteisen eläkkeen rinnalle on syytä alkaa säästää jo tänään, sanoo OP-Henkivakuutus Oy:n toimitusjohtaja Sari Heinonen.

Sijoittaminen sen eri muodoissa on kaikista yleisin tapa varautua eläkkeelle. Neljännes suomalaisista varautuu eläkeikään sijoittamalla rahastoihin. Muita suosittuja sijoituskohteita ovat osakkeet, säästäminen tilille, eläkevakuutus ja muut vakuutussäästämisen tuotteet.

Eläketurvan rahoittaminen nostaa todennäköisesti eläkemaksuja

Eläketurvakeskuksen tilaama kansainvälinen arvio Suomen eläkejärjestelmästä nosti esiin eläkkeiden tulevaisuuden rahoittamiseen liittyvän haasteen.

– Kansainvälisesti verrattuna eläkkeemme suhteessa palkkoihin ovat hyvät, mutta tulevina vuosikymmeninä eläkkeiden rahoittaminen on kallista ja tulee vielä kalliimmaksi. Nykyisin eläkemaksut ovat vajaa 25 prosenttia palkoista, mutta raportti kertoo paineesta nostaa maksut 27–30 prosenttiin viimeistään 2050-luvulla, Heinonen sanoo.

Hänen mielestään meidän jokaisen kannattaa miettiä ajoissa, miten varautua tuleviin eläkevuosiin ja varmistaa itselleen haluamansa kaltainen elintaso.

– Meidän jokaisen tulisi pyrkiä tekemään osamme. Jatkossakin Suomen eläkejärjestelmä tarjoaa perusturvan eläkeikään, mutta tämän lisäksi henkilökohtainen varautuminen on tarpeellista ja hyödyllistä, hän sanoo.

Pitkäaikainen säästäminen kannattaa

Eläkkeen määrään vaikuttavat työuran pituus, työansiot ja karttumisprosentti. Mitä isommat ovat tulot ja mitä pidempään työskentelee, sitä isommaksi muodostuu myös tuleva eläke. Eläkettä kertyy kaikenikäisille 1,5 prosenttia vuosittaisista ansioista eli palkasta.

– Henkilökohtaisessa varautumisessa oleellista on kerryttää säästöjä lakisääteisen eläkkeen rinnalle. Paras tapa siihen on pitkäaikainen säästäminen. Yksi ratkaisu on sijoitusvakuutus, joka joustaa erilaisissa markkinatilanteissa ja elämänvaiheissa. Se toimii varapuskurina jo ennen eläkkeelle jäämistä, Heinonen neuvoo.

– Mitä aiemmin kukin pääsee säästämisen alkuun, sen parempi. Kysymys ei ole suinkaan suurien summien säästämisestä, vaan kullekin sopivien summien säästämisestä säännöllisesti ja pitkään. Kuten tiedämme, aika on rahaa. Pitkä aika on paljon rahaa, Heinonen muistuttaa. 

Nuoret ikäluokat osaavat varautua

Vaikka nuoret eivät OP-Henkivakuutuksen tutkimuksen mukaan mieti eläkkeitä arjessaan kovin säännöllisesti, he ovat kuitenkin miettineet jo hyvissä ajoin taloudellista varautumista eläkepäiviin.

”Mitä aikaisemmin varautuu, sen parempi” korostuu nuorten ikäluokkien vastauksissa. 17–24-vuotiaista 37 prosenttia ja 25–34-vuotiaista 39 prosenttia pitää oikeana ajankohtana aloittaa taloudellinen varautuminen jo alle 25-vuotiaana.

17–34-vuotiaista 80 prosenttia pitää taloudellista varautumista eläkkeelle jäämistä varten melko tai erittäin tärkeänä, kun 55-74 -vuotiaista vain 65 prosenttia suhtautuu asiaan näin.

Eläkevuosien vapaudesta unelmoidaan

Lähes puolet suomalaisista uskoo jäävänsä eläkkeelle oman eläkeikänsä ajankohtana. Työuran aikaista lopettamista säästöjen turvin suunnittelee erityisesti 25–34-vuotiaat nuoret. Yrittäjät erottuvat joukosta, sillä he uskovat jäävänsä myöhemmin eläkkeelle kuin oma ikäryhmänsä. Yrittäjistä 71 prosenttia uskoo tekevänsä osa-aikatöitä vielä eläkkeelläkin.

OP-Henkivakuutuksen tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät ole kuitenkaan kovin perehtyneitä eläkeasioihin. Suhtautuminen eläkkeisiin muuttuu iän myötä. Vanhat ikäluokat uskovat rahojensa riittävän eläkkeellä nuoria ja erityisesti keski-ikäisiä useammin.

Suomalaisten eläkeunelmat ovat pääosin arkisia asioita. Eniten suomalaiset odottavat lisääntynyttä vapaa-aikaa ja vapautta tehdä haluamiaan asioita. Vihdoin on enemmän aikaa yhdessäololle ystävien kanssa, omille harrastuksille ja matkustamiselle. Naiset ja nuoret ikäpolvet ovat erityisen ahkeria unelmoimaan, miten viettää eläkepäivänsä.

OP-Henkivakuutus tutki suomalaisten suhtautumista eläkkeeseen ja eläköitymiseen toukokuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1 553 henkilöä iältään 17–74 vuotta ympäri Suomea.

Tutustu OP-Henkivakuutuksen eläkevakuutukseen

Lue seuraavaksi:

Selvitä eläkkeesi määrä – Elä kuukausi eläkebudjetilla

Kolme tapaa säästää eläkeikää varten