Eläkesäästämistä kannattaa alkaa pohtia hyvissä ajoin ennen eläkeikää, sillä ilman aktiivista eläkesäästämistä eläke voi jäädä jopa alle puoleen työssä saaduista ansioista. Aloittaa ehtii silti myöhemminkin.

OP:n varallisuudenhoidon henkilöasiakkuuksista ja myynnistä vastaava Business Lead Mikko Lahdenperä vastasi neljään eläkesäästämistä koskevaan kysymykseen.

Miksi eläkesäästäminen kannattaa?

Eläkesäästöjen avulla voi täydentää lakisääteistä eläketurvaa. Säästöt auttavat säilyttämään totutun elintason eläkkeelläkin. Ne voivat myös mahdollistaa eläkkeelle jäämisen jo ennen eläkeikää.

Eläkesäästäminen kannattaa siksikin, etteivät työkyky ja ura välttämättä kestä suunniteltuun eläkeikään saakka. Säästöt tuovat turvaa yllätysten varalle.

Ehtiikö vielä viisikymppisenä aloittaa eläkesäästämisen?

Mitä aiemmin eläkesäästämisen aloittaa, sitä parempi. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä aloittaa säästämistä. Viisikymppisenä eläkkeelle jäämiseen saattaa olla vielä jopa 20 vuotta aikaa.

Jos aloittaa säästämisen vasta vanhemmalla iällä ja haluaa kuitenkin säilyttää eläkkeelläkin saman elintason kuin työelämässä, täytyy varautua säästämään suurempi summa kuussa. Korkoa korolle -ilmiötä kun ei ehdi enää samalla tavalla hyödyntää.

Toisaalta viisi-kuusikymppisenä onkin usein mahdollista säästää kuukausittain enemmän, kun asuntolaina on jo kenties maksettu ja lapset ovat muuttaneet pois kotoa. Kuukausipalkkakin on Suomessa tyypillisesti korkeampi vanhemmiten.

Millä tavalla eläkepäiviä varten kannattaa säästää?

Kun säästöaikaa on useampia vuosia, säästettyjä varoja ei kannata makuuttaa tilillä. Aivan ensimmäiseksi kannattaa laatia OP:n sijoittajaprofiili, joka auttaa hahmottamaan oman taloudellisen tilanteen ja tavoitteet sekä kartoittamaan, millaisia riskejä on valmis sietämään.  

Kuukausittainen rahastosäästäminen on vaivaton vaihtoehto kartuttaa säästöjä eläkepäivien varalle. Tässä yhteydessä voi hyödyntää myös OP Sijoituskumppani -palvelua, jossa määritellään säästämisen tavoite. Palvelu auttaa tavoitteen saavuttamisessa. 

Toinen joustava vaihtoehto on vakuutusäästäminen, joka mahdollistaa useampien säästökohteiden valinnan yhdellä sopimuksella. Kohteita voi tarvittaessa muuttaa säästöaikana ilman veroseuraamuksia.

Jos taas on enemmän kiinnostusta seurata sijoitusmarkkinoita sekä säästöaikaa vähintään seitsemän vuotta, voi aloittaa osakesijoittamisen. Pitkä sijoitusaika ja järkevä hajauttaminen vähentävät osakkeisiin liittyviä riskejä.

OP:n omistaja-asiakas saa sekä rahastoista, vakuutuksista että osakkeista kustannusetuja.

Kuinka paljon keskituloisen viisikymppisen pitää säästää kuukaudessa ansaitakseen eläkkeellä saman verran kuin työelämässä?

Laskelma vaatii oletuksia, erityisesti siitä, kuinka kauan toivoo saavansa samaa kuukausituloa kuin työelämässä ollessaan ja mikä eläkkeen taso on.

Jos toivomus on, että kuukausittaiset tulot yltäisivät samaan kuin työelämässä esimerkiksi 80-vuotiaaksi asti ja eläkkeelle jäätäisiin 65-vuotiaana, bruttotulot ovat olleet esimerkiksi 3000 euroa, eläke on 1500 euroa ja säästöaikaa on 15 vuotta, tulisi säästää kuukausittain vähintään noin 1000 euroa.

Säästöajalla on merkitystä: jos aloittaa 40-vuotiaana, 470 euroa kuussa riittää. Tuotto-odotuksena on käytetty tasaista viiden prosentin tuottoa. Laskelma on hyvin suuntaa-antava eikä tässä oleteta tuottoa säästöille ikävuosina 65–80.

Lue myös:
Selvitä eläkkeesi määrä – Elä kuukausi eläkebudjetilla