Mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos tavoitteena on säästää lapselle pesämuna tulevaisuutta varten? Entä tarvitaanko puolisolta lupa, jos haluaa säästää rahaa lapselle vai voiko toinen vanhempi tehdä päätöksen yksin?

– Jos vanhemmilla on lapsen yhteishuoltajuus, tarvitaan molemmilta edunvalvojilta (useimmiten huoltajat) lupa tiettyihin toimiin. Raha-asiat ovat tällainen asia. Huoltajat huolehtivat niin kauan lapsen raha-asioista yhdessä, kun heillä on yhteishuoltajuus, kertoo pankkijuridiikkaan erikoistunut lakimies Crista Barlow.

Lapsen raha-asioita hoitaessa tulee aina muistaa, että edunvalvojilla on laissa määrätty velvollisuus hoitaa ja säilyttää lapsensa omaisuutta niin, että sen tuottoa voidaan käyttää lapsen hyödyksi.

Pitkäjänteisellä säästämisellä ja sijoittamisella voi saada merkittävän pesämunan kasaan. Jos vanhemmat sijoittavat kuukausittain passiivisiin indeksirahastoihin vaikkapa 35 euroa lapsen syntymästä täysi-ikäisyyteen saakka ja rahaston vuosituotto on keskimäärin 7 prosenttia, lapsella olisi tällöin omaisuutta 14 815 euroa, kun hän täyttää 18-vuotta.

Jos vanhempi tai sukulaiset kaipaavat lisäneuvoja siitä, miten säästää ja sijoittaa varoja fiksusti, kannattaa kääntyä sijoitusneuvojan puoleen. Tällöin lapselle voidaan tehdä säästö- ja sijoituskartoitus yhdessä edunvalvojien kanssa.

Myös sukulaiset voivat säästää lapselle

Jos isovanhemmat tai muut sukulaiset haluavat säästää lapsen nimiin, tarvitaan yleensä myös lapsen edunvalvojien myötävaikutus asiaan käytännön tasolla.

– Jotta lahjoitus lapselle olisi pätevä myös verotusnäkökulmasta, tulee sen siirtyä lapsen nimiin niin, ettei lahjanantajalla ole siihen enää määräysvaltaa. Rahalahjoja voi antaa vaikka siten, että vanhemmat avaavat lapselle tilin, jonne muut halukkaat tallettavat lapselle rahalahjoja, Barlow neuvoo.

Mikäli rahalahjojen antavat eivät halua, että lapsen vanhemmilla on mahdollisuus hallita lapsen lahjavaroja, on mahdollista säästä rahaa omiin nimiin ja tehdä kertalahjoitus lapselle, kun tämä on vanhempi. Toinen vaihtoehto on avata omissa nimissä oleva sijoitusvakuutus ja nimetä lapsi sen edunsaajaksi.

– Lapselle voidaan myös avata notariaattilahjatili ja liittää siihen ehto, ettei tiliä saa lainkaan käyttää ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, jolloin tilivarat tulevat nuoren käyttöön. Tällaiseen tiliin on kuitenkin vaikea tehdä muutoksia, joten tavallinen käyttötili on usein käytännöllisempi vaihtoehto lapselle säästämiseen. 

Alaikäisen omaisuus kuuluu hänelle

Lähtökohtaisesti alaikäisen omaisuus kuuluu hänelle itselleen. Edunvalvoja ei saa lahjoittaa tätä omaisuutta, eikä itse lainata alaikäisen varoja ilman holhousviranomaisen lupaa. 

– Vanhemmilla on lapsestaan elatusvastuu, joten lapsen varojen käyttäminen esimerkiksi vuokran maksamiseen ei lähtökohtaisesti ole sallittua, Barlow sanoo.

 Lapselle säästettäessä on myös huomioitava, että alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin, jos hänen varallisuutensa velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa.

– Omaisuus voi koostua kuolinpesän osuudesta tai muusta varallisuudesta. Rekisteriin merkitseminen tarkoittaa, että edunvalvoja toimittaa meille joka vuosi täysi-ikäisyyteen asti raportin (vuositili) alaikäisen omaisuuden hoidosta, joka tarkastetaan ja palautetaan edunvalvojalle, vahvistaa Digi- ja väestötietoviraston ylitarkastaja Mikaela Björklund.

Lapselle säästäminen on arvokas lahja tulevaisuuden varalle. Pienestäkin säännöllisesti säästetystä summasta kertyy vuosien varrella mukava pesämuna opintoja, autoa tai ensimmäistä omaa kotia varten. Lue lisää lapselle säästämisestä.

Lue myös:

Jarkko säästi kummitytölleen 30 euroa kuussa 14 vuoden ajan: ”Se on raha, jota ei ole osannut edes kaivata”

Jonna sai täysi-ikäisenä vanhempiensa säästämän pesämunan: ”Rahatilanteeni ei ole nyt niin tiukka”

Asiantuntijan vinkit lapselle säästämiseen