Salkunhoitaja Kristiina Vares-Wartiovaaran työpäivä OP Varainhoidossa on aluillaan, vaikka Helsingin pörssi ei ole vielä edes avautunut.

Hänen edessään on suuri tietokoneruutu, joka täyttyy numeroista, käyristä ja lukemattoman tuntuisesta määrästä yritys- ja osaketietoa. Niitä Vares-Wartiovaara tutkii herkeämättä löytääkseen tuottomahdollisuuksia ja riskejä.

– Suurin osa työajastani kuluu tietokoneruutujen takana erilaisia yritysten ennusteita ja toimialojen syklejä tarkastellen. Seuraan yritysten toimintaa ja kehitystä, hän kertoo.

Vares-Wartiovaaran valtavissa Excel-työkaluissa on yli 2 000 ympäristöön myönteisesti vaikuttavaa yritystä ja satoja parametrejä, joiden mukaan hän tekee aamusta iltaan päätelmiä yritysten ja rahastojen kehityksestä.

– OP-rahastosijoittaja voi luottaa siihen, että huolehdimme hänen valitsemistaan rahastoista jokaisena hetkenä.

Vastuullisen sijoittamisen asiantuntija

Vares-Wartiovaaran päätehtävänä on huolehtia OP-Ilmasto- ja OP-Puhdas Vesi -osakerahastoista. Lisäksi hän osallistuu OP-Vähähiilinen Maailma -ja OP-Kestävä Maailma -rahastojen eli muiden OP:n vastuullisen sijoittamisen teemarahastojen hoitoon ja laajemminkin koko OP:n sijoitustoiminnan vastuullisuuteen. 

– Olen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija. Minun tehtävänäni on huolehtia, että hoitamani OP:n sijoitusrahastot vastaavat EU:n sääntelyn kestävyyskriteerejä, niissä on huomioitu monipuolisesti ESG-kysymyksiä ja ne tarjoavat asiakkaille houkuttelevia tuottoja, Vares-Wartiovaara kiteyttää.

OP:n vastuullisen sijoittamisen teemarahastoperhe täydentyi marraskuussa uudella OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahastolla, joka sijoittaa yrityksiin, joiden liiketoiminta tukee ihmisten ja yhteiskuntien kestävää hyvinvointia. Vares-Wartiovaara on osallistunut myös tämän uuden rahaston suunnitteluun. Rahaston pääsalkunhoitajana toimii Mikko Linnanvuori

ESG on lyhenne sanoista environment (ympäristö), social (sosiaalinen vastuu) ja governance (hallintotapa), ja sitä käytetään, kun arvioidaan vastuullisuuden toteutumista sijoitustoiminnassa.

Vares-Wartiovaara haluaa löytää sijoituskohteita, jotka voisivat olla salkussa mieluiten ikuisesti.

Salkunhoitajana Vares-Wartiovaara perustaa näkemyksensä mahdollisimman laajaan pitkän aikavälin tietoon sijoituskohteista. Hän haluaa löytää rahastoon sellaisia ensisijaisesti laadukkaita sijoituskohteita, jotka voisivat olla salkussa mieluiten ikuisesti.

Joskus sijoituskohteita on kuitenkin järkevä vaihtaa. Siksi yrityksiä pitää seurata paljon laajemmin kuin mitä rahastoon mahtuu.

– Sen lisäksi, että seuraan Excelissäni olevia yrityksiä, etsin seurantaani uusia yhtiöitä. Peilaan yritysten menestystä verrokkeihin ja tarkastelen niiden kehitystä jopa kymmeniä vuosia taaksepäin ja niin paljon eteenpäin, kuin analyysiä riittää, yleensä kolmen–viiden vuoden päähän, Vares-Wartiovaara selittää

Kristiina Vares-Wartiovaara on kovan luokan sijoitusalan ammattilainen, joka on työskennellyt hyvin monenlaisissa finanssialan töissä. 

Koko tiimi tukena sijoituspäätöksissä 

Kristiina Vares-Wartiovaaran ura finanssialalla alkoi jo opiskeluaikana 1990-luvulla, kun hän Helsingin yliopiston kansantaloustieteen ja kansainvälisen lain opiskelijana tiedusteli graduaihetta KOP-pankista.

– En saanut graduaihetta, mutta minut pyydettiin töihin. Olen syntyperältäni puoliksi virolainen ja puoliksi venäläinen, ja siihen aikaan Suomella oli vielä paljon liiketoimia Venäjän suuntaan, muistelee aikanaan opiskelun takia Suomeen muuttanut Vares-Wartiovaara. 

Siitä alkoi monipuolinen matka pankkimaailmassa kansainvälisten suhteiden, korkovaluutta-analyysien ja makrotalousennusteiden parissa. Pankkien nimet muuttuivat vuosien varrella, mutta Vares-Wartiovaaran tie vei vahvasti kohti yhä vaativampia tehtäviä. Hän hakeutui myös rahoitusalan jatko-opiskeluihin Hankenille.

Vastuulliseen sijoittamiseen Vares-Wartiovaara alkoi perehtyä startupissa, joka tuotti ESG-raportointia finanssialalle. Sieltä hän siirtyi vuonna 2019 OP:n varainhoidon ESG-johtajan äitiyslomasijaiseksi ja lopulta salkunhoitajaksi nykyiseen tehtäväänsä. 

Markkinakäsitys muodostetaan yhdessä.

Vaikka OP:n salkunhoitajat, kuten Vares-Wartiovaara, ovat oman alansa huippuja, he eivät hoida rahastoja itsekseen.

– Meillä on jokaisen rahaston ympärillä vahvat tiimit. Pidämme viikoittain sparrausfoorumeita muun muassa vastuullisista teemarahastoista, osakesijoituksista, markkinastrategioista sekä ESG-aiheista ja käymme läpi yhtiöitä, markkinoiden kehitystä sekä sääntelyuudistuksia, Vares-Wartiovaara kuvailee.

Niin ikään viikoittaisessa ESG-palaverissa käydään laajemmin läpi koko organisaation vastuullisuusasioita, Markkinanäkemys-palaverissa varainhoidon yhteisiä asioita ja Osakestrategia-palaverissa tarkemmin osakkeiden kauppaan ja kehitykseen nivoutuvia asioita.

– Näistä kaikista, eli omasta ammattitaidosta sekä kokemuksesta, muiden ammattitaidosta, laajasta tiedon jakamisesta ja yhteisestä sparrauksesta muodostuu se markkinakäsitys, jonka perusteella teemme sijoituspäätöksiä, Vares-Wartiovaara kuvailee.

Liikunta tauottaa pitkää työpäivää

Vares-Wartiovaara tekee pitkiä työpäiviä, koska hänen on oltava perillä alan uutisvirrasta tärkeimpien pörssien aukioloaikaan. Kun Suomen pörssi sulkeutuu, rapakon takana ne vasta aukeavat.

– Yhdysvaltain pörssiä on seurattava tarkasti, koska siellä tapahtuvat suuret muutokset vaikuttavat meihin, Vares-Wartiovaara sanoo.

Häntä pitkät työpäivät eivät haittaa, kunhan välillä ehtii pitämään taukoja – etenkin urheiluhetkiä. Aamut alkavat joinakin päivinä luisteluharrastuksen parissa ja lounasaikaan saattaa mahtua lenkki. Talviuinti palauttaa iltaisin.

– Isojen tietomäärien analysointi vaatii täydellistä keskittymistä, joten työpäivän lomassa on tärkeä pitää taukoja. Pyrin kehittymään liikunnassakin määrätietoisesti, koska se on hyvää vastapainoa pitkille istumisjaksoille.

Viikonloppuna pörsseissä ei tehdä kauppaa, joten salkunhoitajallakin on vapaata. Tosin silloin toisinaan Vares-Wartiovaara kartuttaa tietouttaan tutustumalla yrityksiin, materiaaleihin ja kehittämällä esitysajatuksia seuraavan viikon palavereihin. 

– Saatan lukea raportteja omalla ajallani – niin paljon tykkään siitä, mitä teen. Olen monesti ajatellut, että en voisi olla kiitollisempi työstäni, salkunhoitaja Vares-Wartiovaara toteaa. 

Lue myös: 

Marika innostui sijoittamisesta isovanhempien lahjoittaman pesämunan ansiosta – ”Aikuisuuden kynnyksellä oli uusien oivallusten aika”

Mitä veroja sijoittamiseen liittyy ja miten niihin voi varautua? Vinkit aloittelevalle sijoittajalle 

Rahastot vai osakkeet – kumpi kannattaa? 

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoitusrahastojen avaintietoasiakirjoihin. Tuotteen keskeisimmät ominaisuudet kerrotaan rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä, jotka ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.