Suomalaisten kiinnostus sijoitusasuntoja kohtaan kasvaa. Kiinnostuksesta kertoo esimerkiksi se, että sijoituslainahakemusten määrä on ollut OP:lla nousussa viime vuodet. Sijoituslainahakemuksia tehdään eniten pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kaupungeissa.

Lukumääräisesti eniten sijoitusasuntolainoja haettiin tammi–huhtikuussa Helsinkiin, jossa hakemusten määrä kasvoi 32 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Espoossa hakemusten määrä nousi 45 prosenttia ja Vantaalla 47 prosenttia.

Asuntosijoittajat ovat kuitenkin alkaneet katsoa yhä useammin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, sillä suurimmat muutokset sijoitusasuntolainojen kysynnässä kohdistuivat alkuvuonna Kuopioon ja Joensuuhun, joissa kasvua oli lähes 80 prosenttia. Ouluun kohdistuneiden lainahakemusten kysyntä kasvoi lähes 70 prosenttia.

– Edullisempi hintataso houkuttaa sijoittajia laajentamaan katsettaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, sillä tyypillisesti sijoitusasuntoihin haetaan omaa asuntoa pienempää lainaa. Esimerkiksi Joensuussa on jo usean vuoden ajan rakennettu runsaasti uudiskohteita, ja valtaosa näistä on ollut sijoittajille sopivia pieniä asuntoja. Asuntosijoittamisen suosiota selittävät myös matalalla pysytellyt korkotaso ja asuntosijoittajaa tukeva verotus, kertoo OP:n asumisen rahoituksesta vastaava päällikkö Satu Nurmi.

Sijoitusasuntolainaa haettiin alkuvuonna keskimäärin noin 105 000 euroa. Eniten sijoitusasuntolainoihin haetut euromäärät kasvoivat Kuopiossa, Helsingissä ja Tampereella. Keskiarvoltaan suurimmat sijoitusasuntolainat haettiin yhä Helsinkiin (182 000 €), Espooseen (148 000 €) ja Vantaalle (119 000 €). Kuopiossa keskimääräinen laina oli 97 000 euroa ja Joensuussa 85 000 euroa.

Tällainen on tyypillinen asuntosijoittaja

Tyypillinen asuntosijoittaja on yhä nelikymppinen mies, vaikka naisten määrä onkin kasvussa. Sijoitusasuntolainan hakijoista tammi–huhtikuussa noin 37 prosenttia oli naisia, kun vastaava luku viisi vuotta sitten oli 32 prosenttia. Naisten osuus hakijoista on kasvanut erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana.

Sijoitusasuntolainaa hakevien mediaani-ikä laski huhtikuussa 42 vuoteen, kun se vielä viisi vuotta sitten oli 45 vuotta.

Sinustako asuntosijoittaja? Näillä vinkeillä pääset alkuun, kun sijoitusasunto on ajankohtainen hankinta.