Moni sijoittaja suosii kotimaisia yrityksiä ja kotimaista pörssiä, sillä kotimaisten osakkeiden kurssikehityksen seuranta vaikuttaa helpolta ja turvalliselta.

– Jos sijoittaa vain kotimaisiin osakkeisiin Helsingin pörssissä ja pitää kaikki sijoituksensa Suomessa, rajaa tuottomielessä paljon pois mahdollisuuksia sijoittajana, sanoo OP Varallisuudenhoidon sähköisen myynnin päällikkö Joakim Reinius.

Suomi edustaa kooltaan vain pientä osaa koko maailman osakemarkkinasta. Helsingin pörssi on alle 1 % koko maailman osakemarkkinoista eli 99 % sijoitusmahdollisuuksista on kotimaan pörssin ulkopuolella.

– Sijoitusten alueellisen hajauttamisen näkökulmasta esimerkiksi Yhdysvallat on todella kiinnostava markkina, sillä monet maailman suurimmat pörssiyhtiöt operoivat siellä. Kehittyneiden markkinoiden osakepääomasta kaksikolmasosaa sijoittuu Pohjois-Amerikkaan, Reinius lisää.

Maantieteellisyys mahdollistaa

Keskittymällä pelkästään kotimaiseen osaketarjontaan rajaa sijoituksistaan pois myös sektoreita, joilla on houkuttelevia kasvuodotuksia kansainvälisillä osakemarkkinoilla, mutta vähäinen läsnäolo paikallisessa pörssissämme.

– Esimerkiksi terveydenhuollon osuus on 15 prosenttia maailman osakemarkkinasta, mutta Helsingin pörssissä vain vähän edustettuna, Reinius sanoo.

Alueellinen hajauttaminen pienentää myös sijoitusten riskiä sekä takaa tasaisemmat tuotot.

– Jos sijoittaa sataprosenttisesti pelkästään kotimaisiin osakkeisiin, on sijoitusten riskiluku 18. Hajauttamalla sijoituksia niin, että sijoituksista 20 prosenttia on Suomessa ja loput hajautettuna laajaan globaaliin markkinaan, pienenee riskiluku tasolle 14,5. Hajauttamalla sijoituksia voi pienentää riskiä, mutta tuottopotentiaali pysyy samana, OP Varainhoidon sijoitusratkaisuista vastaava johtaja Erkko Ryynänen sanoo.

Vaikka osakemarkkinoiden alueelliset erot ovat kehittyneissä maissa melko pienet, on kuitenkin jokaisella alueella omat erikoistuneet toimialat tai toiminnot, jotka menestyvät kullakin alueella suhteellisesti paremmin. Tämä näkyy yhtiöiden kurssikehityksessä.

On tärkeää kuitenkin tutkia tarkkaan, mille alueille ja minä ajankohtana lähtee hajauttamaan sijoituksia.

– Epävakaampiin toimintaympäristöihin luettavat kehittyvät maat sisältävät enemmän riskejä. Maakohtaisia riskejä löytyy myös kehittyneiltäkin alueilta, kuten Euroopan viime vuosien talouskehityksestä on voitu nähdä, Ryynänen sanoo.

Erilaisia vaihtoehtoja alueelliseen hajauttamiseen

Kansainvälisesti sijoittavien rahastojen avulla on helpointa toteuttaa sijoitussalkun alueellista hajauttamista.

– OP:n laajasta kansainvälisestä rahastovalikoimasta voit tehdä ostoja osissa tai yhtenä kokonaisuutena, mutta myös yhdistelemällä eri maanosista hajautettuja parhaita osakerahastoja ja näiden lisäksi korkorahastoja, Ryynänen sanoo.

Sijoitusten alueellista hajauttamista voi tehdä myös globaaleihin vaihtoehtorahastoihin, joihin on yhdistelty esimerkiksi kiinteistö-, infrastruktuuri- tai lainarahastoja.

Suorat kansainväliset osakkeet ovat toinen vaihtoehto alueelliseen hajauttamiseen. Voit sijoittaa op.fi-palvelun kautta tällä hetkellä jopa 14 eri markkinapaikalle, joilla on saatavilla tuhansia osakkeita Pohjoismaista, Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta. Kansainväliseen osakesijoittamiseen avuksi kannattaa ottaa osakeanalyysit ulkomaisista yhtiöistä. 

Kolmas vaihtoehto hajauttamiseen ovat pörsseistä ostettavat ETF-rahastot. OP.fi:ssä voi käydä tällä hetkellä ETF-kauppaa Suomen, Ruotsin ja Saksan markkinoilla. Sopivien vaihtoehtojen hakemisen helpottamiseksi ETF:iä on jaoteltu valmiiksi muun muassa maantieteellisesti eri markkina-alueiden mukaisesti.

Lue myös:

Miten aloittaa sijoittaminen?

Sijoittajakoulu – Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?

Tiedätkö, että saat avuksesi yhtiövalintoihin suomenkielisiä osakeanalyyseja ulkomaisista yhtiöistä? Osakesijoittaja asiakkaanamme luet maksutta osakeanalyyseja sadasta eri ulkomaisesta pörssiyhtiöstä kuten Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo ja L’Oreal.

Tutustu osakeanalyyseihin