Moni sijoittaja suosii kotimaisia yrityksiä ja kotimaista pörssiä, sillä kotimaisten osakkeiden kurssikehityksen seuranta vaikuttaa helpolta ja turvalliselta.

– Jos sijoittaa vain kotimaisiin osakkeisiin Helsingin pörssissä ja pitää kaikki sijoituksensa Suomessa, rajaa tuottomielessä paljon pois mahdollisuuksia sijoittajana, sanoo OP Varallisuudenhoidon sähköisen myynnin päällikkö Joakim Reinius.

Suomi edustaa kooltaan vain pientä osaa koko maailman osakemarkkinasta.

– Sijoitusten alueellisen hajauttamisen näkökulmasta esimerkiksi Yhdysvallat on todella kiinnostava markkina, sillä monet maailman suurimmat pörssiyhtiöt operoivat siellä. Kehittyneiden markkinoiden osakepääomasta kaksikolmasosaa sijoittuu Pohjois-Amerikkaan, Reinius lisää.

Maantieteellisyys mahdollistaa

Keskittymällä pelkästään kotimaiseen osaketarjontaan rajaa sijoituksistaan pois myös sektoreita, joilla on houkuttelevia kasvuodotuksia kansainvälisillä osakemarkkinoilla, mutta vähäinen läsnäolo paikallisessa pörssissämme.

– Esimerkiksi terveydenhuollon osuus on 15 prosenttia maailman osakemarkkinasta, mutta Helsingin pörssissä vain vähän edustettuna, Reinius sanoo.

Alueellinen hajauttaminen pienentää myös sijoitusten riskiä.

– Jos sijoittaa sataprosenttisesti pelkästään kotimaisiin osakkeisiin, on sijoitusten riskiluku 18. Hajauttamalla sijoituksia niin, että sijoituksista 20 prosenttia on Suomessa ja loput hajautettuna laajaan globaaliin markkinaan, pienenee riskiluku tasolle 14,5. Hajauttamalla sijoituksia voi pienentää riskiä, mutta tuottopotentiaali pysyy samana, OP Varainhoidon sijoitusratkaisuista vastaava johtaja Erkko Ryynänen sanoo.

Vaikka osakemarkkinoiden alueelliset erot ovat kehittyneissä maissa melko pienet, on kuitenkin jokaisella alueella omat erikoistuneet toimialat tai toiminnot, jotka menestyvät kullakin alueella suhteellisesti paremmin. Tämä näkyy yhtiöiden kurssikehityksessä.

On tärkeää kuitenkin tutkia tarkkaan, mille alueille ja minä ajankohtana lähtee hajauttamaan sijoituksia.

– Epävakaampiin toimintaympäristöihin luettavat kehittyvät maat sisältävät enemmän riskejä. Maakohtaisia riskejä löytyy myös kehittyneiltäkin alueilta, kuten Euroopan viime vuosien talouskehityksestä on voitu nähdä, Ryynänen sanoo.

Erilaisia vaihtoehtoja alueelliseen hajauttamiseen

Kansainvälisesti sijoittavien rahastojen avulla on helpointa toteuttaa sijoitussalkun alueellista hajauttamista.

– OP:n laajasta kansainvälisestä rahastovalikoimasta voit tehdä ostoja osissa tai yhtenä kokonaisuutena, mutta myös yhdistelemällä eri maanosista hajautettuja parhaita osakerahastoja ja näiden lisäksi korkorahastoja, Ryynänen sanoo.

Sijoitusten alueellista hajauttamista voi tehdä myös globaaleihin vaihtoehtorahastoihin, joihin on yhdistelty esimerkiksi kiinteistö-, infrastruktuuri- tai lainarahastoja.

Suorat kansainväliset osakkeet ovat toinen vaihtoehto alueelliseen hajauttamiseen. Voit sijoittaa OP-verkkopalvelun kautta tällä hetkellä jopa 14 eri markkinapaikalle, joilla on saatavilla tuhansia osakkeita Pohjoismaista, Euroopasta tai Pohjois-Amerikasta.

Kolmas vaihtoehto hajauttamiseen ovat pörsseistä ostettavat ETF-rahastot. OP.fi:ssä voi käydä tällä hetkellä ETF-kauppaa Suomen, Ruotsin ja Saksan markkinoilla. Sopivien vaihtoehtojen hakemisen helpottamiseksi ETF:iä on jaoteltu OP:n verkkopalvelussa valmiiksi muun muassa maantieteellisesti eri markkina-alueiden mukaisesti.

Lue myös:

Miten aloittaa sijoittaminen?

Sijoittajakoulu – Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?