Cargotec toteuttaa suunnitellusti Kalmarin osittaisjakautumisen 30.6.2024.  Cargotecin kolme liiketoimintayksikköä ovat olleet omilla alueillaan tunnetut, vahvat brändit: Kalmar, Hiab ja MacGregor. Osittaisjakautumisessa Kalmar eriytetään omaksi pörssiyhtiökseen, ja Cargotec muodostuu jatkossa Hiabista ja MacGregorista.

Lastin- ja kuormankäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin tavoitteena on myydä MacGregorin liiketoiminta, ja suunnitellun mukaisesti Cargotecin nimi muuttuu myöhemmässä vaiheessa Hiabiksi.

Mitä Cargotecin jakautuminen tarkoittaa osakkeenomistajalle?

Jopa lähes 10 000 OP:n asiakasta omistaa Cargotecin osakkeita. 

Jakautumisessa Cargotecin osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Cargotecin osaketta kohden yhden uuden Kalmarin osakkeen. Jos esimerkiksi omistaa 20 Cargotecin B-osaketta, saa 20 Kalmarin B-osaketta. Omistukset Cargotecin osakkeessa säilyvät ennallaan.

Jakautuminen ei edellytä Cargotecin osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Saadakseen Kalmarin osakkeita on Cargotecin osaketta ostettava viimeistään 28.6.2024. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Kalmarin osakkeella Nasdaq Helsingissä on arviolta 1.7.2024.

Kalmarin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 1.7.2024. 

Kalmarin osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä arviolta 1.7.2024 alkaen.

Cargotecin osittaisjakautuminen: tärkeitä päivämääriä

  • 28.6.2024: Viimeinen päivä ostaa Cargotecin osakkeita, jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu saamaan Kalmarin osakkeita jakautumisvastikkeena
  • 30.6.2024: Jakautumisen täytäntöönpano
  • 1.7.2024: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Cargotecin B-osakkeella ilman Kalmaria
  • 1.7.2024: Kaupankäynti Kalmarin B-osakkeilla alkaa*

*) Arvioitu ajankohta

Verotus ja hankintamenon määrittely verotuksessa

Kalmarin osakkeiden vastaanottamisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille. Myyntivoittoa (tai myyntitappiota) verotetaan siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja myy vastaanottamansa Kalmarin osakkeet.

Verohallinnon odotetaan antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kuuden kuukauden kuluessa jakautumisesta. 

OP:n asiakkaiden Cargotecin ja Kalmarin osakkeiden hankintahinnat päivitetään verohallinnon vahvistaman jakosuhteen mukaisesti arviolta kuuden kuukauden kuluttua. Siihen saakka Cargotecin ja Kalmarin osakkeilla ei näytetä hankintahintaa asiakkaiden Op.fi- ja OP Mobiilin säilytysnäkymässä. 

40 prosenttia Kalmaria, loput Hiabia ja MacGregoria

OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen kertoo, että OP:n arvion perusteella Kalmarin osuus Cargotecin osakkeen nykyisestä arvosta on noin 40 prosenttia ja Hiabin ja MacGregorin osuus vastaavasti noin 60 prosenttia.

–  Osittaisjakautumisessa muodostuu kaksi itsenäistä ja vakavaraista yhtiötä, joilla on entistä vahvemmat edellytykset strategiansa toteuttamiseen ja arvon kasvattamiseen. Kalmarilla ja Hiabilla on vahvat markkinaosuudet ja pyrkimys kasvattaa vakaamman ja korkean marginaalipotentiaalin omaavan huolto- ja palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdostaan, Parkkinen kuvailee. 

– Pidemmällä aikavälillä tämä voi mahdollistaa korkeamman arvostustason molemmille yhtiöille. Vahva taloudellinen asema tarjoaa edellytykset epäorgaaniselle kasvulle. MacGregorin liiketoiminnan myynnistä saatavat varat vahvistavat Hiabin taloudellista asemaa entisestään.