Suomen markkinat kattavat alle 0,5 prosenttia koko maailman sijoitusmarkkinoista. Jos sijoittaa vain kotimaisiin yhtiöihin, on rajannut mahdollisten sijoituskohteiden valikoimaa merkittävästi, huomauttaa OP Marketsin asiantuntija Joona Heinola.

– Moni ajattelee, että haluaa tukea sijoittamalla juuri suomalaisia yhtiöitä. Ilman muuta voi tehdä niin. Mutta maailma on globaali ja verkottunut ja kaikki tapahtuu reaaliajassa. Myös todella monet arjessamme käyttämämme tuotteet ovat ulkomaisilta yhtiöiltä.

Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittaminen on hyvä vaihtoehto sijoitusten hajauttamisen kannalta, mikä taas vähentää salkun riskejä.

Kansainvälisten sijoittajien silmissä Suomi kuuluu reunamarkkinoihin. Tämän vaikutus näkyy Heinolan mukaan talouden kriisitilanteissa, jolloin kansainväliset sijoittajat myyvät sijoituksiaan pois ensiksi reunamarkkinoilta.

– Kun he myyvät, kurssit putoavat meillä enemmän kuin esimerkiksi USA:ssa.

Lue myös: Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?

Ruotsi, USA ja Saksa kiinnostavat

Ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamiseen pätevät samat lähtökohdat kuin kotimaisiin: ensin on mietittävä minkä tyyppiseen yhtiöön tai mihin maahan haluaa sijoittaa.

Osakevälittäjästä riippuu, kuinka monta markkinaa sijoittajan ulottuvilla on. OP:lla on tarjolla 14 markkinapaikkaa, joihin voi sijoittaa suoraan. Yleisimmät ulkomaiset sijoituskohteet ovat Heinolan mukaan Ruotsi, Yhdysvallat ja Saksa.

Kauppaa pääsee tekemään OP:n verkkopalvelussa. Jos sijoittaja käy jo kotimaista osakekauppaa, voi kaupankäynnin ulkomailla aloittaa vaikkapa heti. Poikkeuksena ovat USA:n osakemarkkinat, joilla kauppaa käydäkseen on huolehdittava QI-asiakirjasta.

– Se on USA:n viranomaisten vaatima asiakirja, jota ilman ei pääse käymään kauppaa. Käytännössä se vaatii, että käy näyttämässä henkilöllisyystodistuksen pankissa, Heinola kertoo.

Veropolitiikka saattaa vaikuttaa kuluihin

Kansainvälisillä osakkeilla kauppaa käydessä on syytä huomioida kaupankäynti- ja säilytyskulut, verotuskäytännöt ja euroalueen ulkopuolelle sijoittaessa valuuttakurssiriski.

Ulkomaisten osakkeiden kaupankäynti onnistuu OP:lla samoilla prosentuaalisilla hinnoilla kuin kotimaisten osakkeiden. Palkkion vähimmäismaksu on 8 euroa per toteutunut toimeksianto.

Ulkomaisten osakkeiden säilytyskulu sen sijaan poistui OP:n omistaja-asiakkailta vuoden 2021 alussa. Aiemmin säilyttämisestä perittiin vuotuinen, prosentuaalinen maksu.

Eri maiden veropolitiikka voi näkyä kaupankäynnin palkkioissa sekä vaikuttaa esimerkiksi osinkojen verotukseen. Esimerkiksi Ranskan valtio perii 0,20 prosentin suuruisen transaktioveron suurimpien ranskalaisyhtiöiden osakkeiden ostotapahtumien yhteydessä.

Valuutta vaihtuu automaattisesti

Jos tekee kauppaa muilla kuin euroissa olevilla osakkeilla, valuutanvaihdosta ei tarvitse huolehtia itse. Se tapahtuu automaattisesti asiakkaan puolesta. Valuutanvaihtokulut on kuitenkin syytä huomioida. Valuutanvaihdon kulu on 0,30 prosenttia kauppasummasta.

Muissa valuutoissa tehdyt sijoitukset altistuvat valuuttariskeille. Se kuulostaa hurjemmalta kuin on.

– Jos osakkeita on ostettu dollareissa, niiden arvo vaihtelee dollarin kurssin mukaan, vaikka arvo näkyisi sinulle euroina. Suurimmissa valuutoissa, kuten euroissa ja dollareissa, heilunta on pitkällä aikavälillä vähäistä, Heinola selventää.

Kotimaiset, ulkomaankauppaa harjoittavat yhtiötkin usein altistuvat valuuttariskille liiketoiminnassaan.

Kannattaa huomioida myös, että pörssien aukioloajat vaihtelevat maa- ja pörssikohtaisesti. Esimerkiksi kansalliset pyhäpäivät sulkevat markkinat. Lisäksi ulkomaisissa pörsseissä on kotimaan kaupankäynnistä poikkeavia toimeksiantojen pituuksia.

ETF-rahastoilla lisää vaihtoehtoja

Suorien osakesijoitusten lisäksi tarjolla on yli 700 eri ETF-rahastoa. Niiden kautta pääsee käsiksi niin kehittyneisiin kuin kehittyviin markkinoihin ja esimerkiksi eksoottisempiin Aasian maihin.

– Mitä pienempi maa ja mitä kauemmas Suomesta mennään, sitä vaikeampaa on sijoittaa niihin suoraan itse. Tai jos kyseessä on tuntemattomampi yhtiö.

ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot ovat sijoittajalle helppo ja edullinen vaihtoehto. Ne seuraavat kohteeksi valittua indeksiä ja sijoitukset hajautetaan sen mukaan automaattisesti eri osakkeisiin.

Lue myös: Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen?