Osakkeiden jakautuminen, joka tunnetaan paremmin nimellä split, tarkoittaa, että yritys jakaa yhden osakkeen useammaksi pienemmäksi osakkeeksi. Esimerkiksi, jos yrityksen osakkeen hinta on 100 euroa, ja he suorittavat 2:1-splitin, jokainen sijoittaja saa kaksi osaketta, joiden hinta on 50 euroa.

Splitin tarkoituksena on laskea osakkeen yksikköhintaa, mikä voi tehdä siitä helpommin ostettavan pienille sijoittajille tai houkutella yhtiölle uusia sijoittajia.

Toisaalta osakkeiden yhdistäminen, joka tunnetaan nimellä käänteinen split, tapahtuu, kun yritys yhdistää useita osakkeita yhdeksi suuremmaksi osakkeeksi. Esimerkiksi, jos yrityksen osakkeen hinta on 10 euroa, ja he suorittavat 1:5-käänteisen splitin, jokainen sijoittaja saa yhden osakkeen, joiden hinta on 50 euroa. Käänteinen split nostaa tällöin osakkeen yksikköhintaa.

Yhtiöt käyttävät käänteistä splittausta etenkin silloin, kuin yhtiön osakekurssi on laskenut hyvin alhaiseksi ja osakkeen arvoa voi olla hankala hahmottaa. Jotkin tahot saattavat myös hylkiä näitä niin kutsuttuja ”senttiosakkeita”.

On hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti splitit ja käänteiset splitit eivät vaikuta osakkeiden kokonaisarvoon, sillä osakkeiden määrä kasvaa tai vähenee vastaavasti.

Jatkossa 20 Tecnotreen osaketta onkin yksi Tecnotreen osake

Suomenkin pörssissä splittejä ja käänteisiä splittejä nähdään aika ajoin. Tuoreimpana tapauksena Tecnotree uutisoi suorittavansa osakkeillensa käänteisen splitin.

Yhtiö aikoo yhdistää osakkeitaan eli vähentää osakkeidensa lukumäärää siten, että jokaista yhtiön nykyistä 20 osaketta vastaisi jatkossa yksi yhtiön osake. Osakkeiden yhdistäminen ei toteutuessaan edellytä Tecnotreen osakkeenomistajilta toimenpiteitä, sillä hintojenpäivitykset tehdään keskitetysti.

Tärkeitä päivämääriä:

  • 17.4.2024 Viimeinen päivä ostaa Tecnotreen osakkeita ennen osakkeiden yhdistämistä.
  • 19.4.2024 Täsmäytyspäivä/ Yhdistämispäivä: Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan ehdotuksen mukaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen.
  • 22.4.2024 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Tecnotreen osakkeiden uudella kokonaismäärällä.

Sijoittajan tulisi tarkastella yrityksen liiketoimintaa ja taloudellista tilannetta ennen kuin hän tekee päätöksen osakkeiden ostamisesta tai myymisestä.

Splitit ja käänteiset splitit voivat vaikuttaa osakkeen hintaan lyhyellä aikavälillä, mutta ne eivät yleensä vaikuta yrityksen liiketoimintaan tai markkina-arvoon. Lähtökohtaisesti sijoittajan tulisi päättää osakkeen ostamisesta tai myymisestä sen perusteella, onko yritys hyvä sijoitus pitkällä aikavälillä.

Mietitkö, mihin sijoittaa juuri nyt? Katso op.fi-palvelusta asiantuntijoiden viikon sijoitusideat

Sijoittamisessa kannattaa muistaa myös siihen liittyvät riskit. Sijoituksen arvo voi joko nousta tai laskea, eikä ole takeita, että saat koko sijoittamasi pääoman takaisin. OP ei takaa, että saat sijoituksellesi tuottoa, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

Teksti on alkunperin julkaistu 18.3.2024 Sitä on muokattu 17.4.2024 korvaamalla Finnairia koskevat tiedot Tecnotreen osakkeiden yhdistämistä koskevilla tiedoilla.