OP Ryhmän toukokuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan 18–34-vuotiaista suomalaissijoittajista 49 prosenttia uskoo Helsingin pörssin tuottojen olevan tänä vuonna parempia kuin vuonna 2022.

Tuloksista ilmenee, että mitä nuorempi vastaaja on kyseessä, sitä positiivisempi on myös näkemys pörssin tuotto-odotuksiin. Kaikissa muissa ikäluokissa osuus parempaa pörssivuotta odottavista jää alle 30 prosenttiin.

Esimerkiksi 65–79-vuotiaista suomalaissijoittajista Helsingin pörssin tarjoamiin tuottoihin positiivisesti suhtautuu vain 22 prosenttia.

– Osa nuorista on kokenut koronan jälkeisen nousun ja on oppinut heti, että taloudella ja pörsseillä on taipumus toipua kriiseistä. Ikä voi kuitenkin tuoda tietynlaista pessimismiä ja varovaisuutta, sanoo OP:n henkilöavusteisten sijoituspalveluiden kehittämisestä vastaava Tiina Routamaa

Iän myötä moni sijoittaja voi myös nähdä isomman talouskuvan haasteet tarkemmin ja miettiä enemmän esimerkiksi inflaation mahdollisia vaikutuksia.

Nuorten kiinnostus osakesijoittamista kohtaan on ollut selkeässä kasvussa. OP:n asiakasdatan mukaan 18–24-vuotiaat nuoret ovat kuluneen vuoden tammi–toukokuussa ostaneet osakkeita kuin viime vuonna samaan aikaan. 

Kyselyn mukaan miehet uskovat parempien tuottojen mahdollisuuksiin enemmän kuin naiset. Kyse voi Routamaan mukaan olla pitkän ajan kulttuurista, joka elää vielä syvällä.

– Miehet ovat sijoittaneet pidempään ja aktiivisemmin esimerkiksi pörssiosakkeisiin, joten heillä on siitä yksinkertaisesti enemmän kokemusta. Tietoisuus riskien ja haittojen lisäksi hyödyistä muuttuu hitaasti.

OP Varainhoito suosii osakkeissa Yhdysvaltoja, Japania ja kehittyviä markkinoita

OP Varainhoidon strategin ja salkunhoitajan Jussi Hyödyn mukaan OP on sijoitusnäkemyksessään nyt osakkeissa alipainossa, koroissa ylipainossa ja rahamarkkinoilla alipainossa.

– Helsingin pörssissä on kymmenkunta painavaa osaketta, jotka eivät muodosta yhtenäistä markkinaa. Monet kotimaiset osakkeet ovat pääosin syklisiä ja Euroopasta riippuvaisia, joten Suomen pörssin tuottonäkymä on rinnastettavissa Euroopan markkinoiden tuottonäkymään, Hyöty sanoo.

Hyödyn mukaan sijoittajat olivat jo viime vuoden loppupuolella valmiita ostamaan matalalle arvostettuja, kehittyvien markkinoiden osakkeita, mutta nämä jäivät alkuvuonna lähtökuoppaan. Kireä rahapolitiikka hidastaa taloutta, mikä heijastuu erityisesti globaalista kaupasta riippuvaiseen suhdanneherkkään Eurooppaan. 

– Suosimme tällä hetkellä osakkeissa Yhdysvaltoja, Japania ja kehittyviä markkinoita Euroopan sijasta. Maailman johtavat, tekoälystä hyötyvät teknologiayritykset ovat Yhdysvalloissa. Puolestaan Japanin entisestään keventynyt rahapolitiikka ohjaa sijoituksia osakkeisiin, Hyöty sanoo.

OP Ryhmän toukokuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita suomalaista (n=2 419) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä.

Lue myös:

Nuorten osakesijoittaminen on nyt viime vuosia aktiivisempaa – osakesäästötilistä tullut nuorten hitti

Nuorten naisten sijoitusinto kasvaa ennätystahtia 

Helsingin pörssi on laskussa – asiantuntija kertoo, mitä sijoittajan kannattaisi nyt tehdä

Kyseessä ei ole sijoitussuositus, -neuvonta tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita eikä sitä tule sellaiseksi käsittää. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

OP Varainhoito Oy (jäljempänä ”OP Varainhoito”) on OP Ryhmään kuuluva sijoituspalveluyritys, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. OP Varainhoito tarjoaa omaisuudenhoitopalveluita instituutioille ja muille yhteisöille sekä varakkaille yksityishenkilöille. OP Varainhoito voi toimia myös OP-Rahastojen salkunhoitajana. Tämä OP Varainhoidon laatima materiaali on yleistä markkinainformaatiota, joka ei täytä riippumattoman sijoitustutkimuksen edellytyksiä. OP Ryhmässä riippumatonta sijoitustutkimusta tuottaa OP Yrityspankki Oyj. Materiaali on tarkoitettu vain OP Varainhoidon asiakkaiden yksityiseen käyttöön ja sen kopioiminen, julkaiseminen tai levittäminen ilman OP Varainhoidon kirjallista lupaa ei ole sallittua. 

Esitys perustuu julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita OP Varainhoito pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä ja virheettömiä. OP Varainhoito tai sen palveluksessa oleva henkilökunta eivät vastaa esityksestä ja näiltä sivuilta saatavan muun informaation perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita esityksestä saadun informaation käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.