Jos perinnön jättäjän kuolinpesässä on osakkeita ja jakajia useita, voi olla selkeintä myydä osakkeet kuolinpesän nimissä ja jakaa varat perijöiden kesken. 

Osakkeet voidaan myös siirtää kuolinpesältä suoraan perijälle. Silloin perijän tulee toimia oikein esimeriksi välttääkseen isot veroseuraamukset.

1. Avaa arvo-osuustili

Jotta voit siirtää osakkeet kuolinpesästä itsellesi, tarvitset arvo-osuustilin – ilman arvo-osuustiliä osakkeita ei voi siirtää omiin nimiin. Arvo-osuustili kannattaa avata valmiiksi jo ennen perinnönjakotilaisuutta. Arvo-osuustilin ja arvopaperisäilytyksen saa käyttöönsä avaamalla osakesijoittajan palvelupaketin OP-verkkopankissa.

Osakkeiden siirto tapahtuu siinä pankissa, jonka arvo-osuustilillä osakkeet ovat. Perinnönjakotilaisuus ei välttämättä ole pankissa vaan esimerkiksi asianajotoimistossa, joten pankissa tulee asioida erikseen. Usein perinnönjakokirjassa valtuutetaan yksi osakkaista tekemään omaisuudensiirrot, eli hän menee pankkiin hoitamaan osakkeiden siirrot perinnönsaajien arvo-osuustileille.

2. Pohdi, haluatko jatkaa osakkeenomistajana 

Perintöasiat herättävät paljon tunteita, mutta raha-asioissa kannattaa käyttää järkeä. Mieti rehellisesti, ovatko osakkeet sinulle sopivin sijoituskohde. Kiinnostavatko osakkeet sinua ja jaksatko seurata niiden kehitystä?

Jos osakesäästäminen on sinulle aivan uusi juttu tai se ei kiinnosta, kannattaa hyödyntää OP:n varainhoitajan tai sijoitusneuvojan asiantuntemusta. Hän voi tarkistaa, onko perimäsi osakesalkku riittävän hajautettu vai olisiko parempi myydä osakkeita ja sijoittaa rahastoihin, joissa hajautus tulee automaattisesti. Varainhoitaja voi myös antaa vinkkejä siitä, mikä olisi oikea aika myydä osakkeita. Voit jättää varainhoitajalle yhteydenottopyynnön verkkopankissa tai OP-mobiilissa. 

3. Kirjaa osakkeiden arvot ylös

Kirjaa perukirjassa olevien osakkeiden arvot vaikkapa Exceliin. Tämä on tärkeää, koska arvo-osuustilille siirrettäessä ostohinnaksi voi kirjautua siirtopäivän arvo, eikä perukirjan arvo eli se arvo, joka osakkeilla oli perinnön jättäjän kuolinpäivänä. Näitä hintatietoja voit myöhemmin hyödyntää kaupankäynnissä ja veroilmoitusta tehdessäsi.

4. Ilmoita osakekaupat verottajalle

Verottaja on kiinnostunut osakekaupoistasi, koska osakkeiden myyntivoitosta maksetaan veroa. Jos siis myyt osakkeita, voit ilmoittaa kaupoista verottajalle heti, mutta viimeistään veroilmoituksessa. Tieto osakekaupoista menee yleensä suoraan pankista verottajalle veroilmoitusta varten, mutta tiedot tulee toki tarkistaa.

Jos osakkeiden arvo on laskenut kuolinpäivän jälkeen, niitä myytäessä tulee luovutustappiota. Luovutustappiot voi vähentää omassa verotuksessa.

5. Ilmoita verottajalle oikea hankintapäivä

Ilmoita verottajalle osakkeiden hankintameno. Tässä vaiheessa kohdan 3 mukaan tekemäsi Excel-taulukko osakkeiden arvosta nousee arvoon arvaamattomaan.

Jos oikea hankinta-arvo jää ilmoittamatta, verottaja laskee maksettavat verot 20 tai 40 prosentin hankintameno-olettaman mukaan ja luvassa voi olla melkoiset virheelliset veromätkyt. Korjaa siis veroilmoitukseen hankintahinnaksi perintöverotusarvo ja hankintapäiväksi perinnön jättäjän kuolinpäivä, eikä sitä päivää, kun osakkeet siirtyivät arvo-osuustilillesi.

Jutun asiantuntija: seniorijuristi Helka-Maaria Sola, OP Uusimaa

Lue lisää: 

Ennakkoperintö, lahja ja hallintaoikeus – lue asiantuntijan vinkit perintösuunnitteluun

Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Osakesijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.