Sampo toteuttaa suunnitellusti osittaisjakautumisen Mandatumista 1.10.2023. Sampo on eriyttämisen jälkeen Pohjoismaiden ja Ison-Britannian digitaalisilla henkilöasiakasmarkkinoilla toimiva puhdasverinen vahinkovakuutusyhtiö.

Jopa lähes 60 000 OP:n asiakasta omistaa Sammon osakkeita. Pörssisäätiön ylläpitämän tilaston mukaan Sampo on suomalaisten kotitalouksien neljänneksi omistetuin osake.

Jakautumisessa Sammon osakkeenomistajat saavat jokaista omistamaansa Sammon osaketta kohden yhden uuden Mandatumin osakkeen. Jos esimerkiksi omistaa 20 Sammon osaketta, saa 20 Mandatumin osaketta. Omistukset Sammon osakkeessa säilyvät ennallaan.

Jakautuminen ei edellytä Sammon osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Saadakseen Mandatumin osakkeita on Sammon osaketta ostettava viimeistään 29.9.2023. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Mandatumin osakkeella Nasdaq Helsingissä on arviolta 2.10.2023.

Mandatumin osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille 2.10.2023. Mandatumin osakkeella ei ole ”listautumishintaa”, jolla tavallisesti tarkoitetaan hintaa, jolla uudet sijoittajat voivat merkitä osakkeita yhtiön listautuessa. Osakekurssi määräytyy normaalissa pörssikaupankäynnissä.

Tärkeitä päivämääriä

  • 29.9.2023: Viimeinen päivä ostaa Sammon osakkeita, jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu saamaan Mandatumin osakkeita jakautumisvastikkeena.
  • 1.10.2023: Jakautumisen täytäntöönpano.
  • 2.10.2023: Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Sammon osakkeella ilman Mandatumia.
  • 2.10.2023: Kaupankäynti Mandatumin osakkeilla alkaa.*

*) Arvioitu ajankohta

Sammon osittaisjakautuminen Mandatumista: Verotus ja hankintamenon määrittely verotuksessa

Mandatumin osakkeiden vastaanottamisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osakkeenomistajille. Myyntivoittoa (tai myyntitappiota) verotetaan siinä vaiheessa, kun osakkeenomistaja myy vastaanottamansa Mandatumin osakkeet.

Verohallinnon odotetaan antavan ohjeistuksen ja vahvistavan hankintamenon jakosuhteen arviolta kahden kuukauden kuluessa jakautumisesta. OP:n asiakkaiden Sammon ja Mandatumin osakkeiden hankintahinnat päivitetään verohallinnon vahvistaman jakosuhteen mukaisesti arviolta joulukuun alussa. Siihen saakka Sammon ja Mandatumin osakkeilla ei näytetä hankintahintaa asiakkaiden op.fi ja OP Mobiilin säilytysnäkymässä. 

Kymmenys Mandatumia, loput Sampoa

OP:lla Sampoa seuraava pääanalyytikko Antti Saari sanoo, että OP:n arvion perusteella Sammon osakkeen nykyisestä arvosta noin 10 prosenttia muodostuu Mandatumista ja 90 prosenttia Sammolle jäävistä muista toiminnoista. 

 Jakautumisen jälkeen Sammosta kuoriutuu täysiverinen vahinkovakuutuskonserni, jonka liiketoiminta on aiempaa ennustettavampaa ja vakaampaa. Pidemmällä aikavälillä tämä voi omalta osaltaan avata ovia korkeammalle arvostustasolle. Mandatumin liiketoiminta käy puolestaan läpi merkittävää rakennemuutosta, jossa laskuperustekorkoista vakuutuskantaa ajetaan aktiivisesti alas, samalla kun pääomakevyttä henkivakuutus- ja varainhoitotoimintaa kasvatetaan. Rakennemuutos vapauttaa huomattavasti pääomia, mahdollistaen hyvin avokätisen osingonmaksun. Kyseessä on rakenteellisesti kiinnostava pitkän aikavälin tarina, vaikka mainittavan tuloskasvun saavuttaminen ei lähivuosina olekaan helppoa.

OP Analyysin tuoreesta Sammon yhtiöraportista pääsee lukemaan näkemyksiä muun muassa Sammon ja Mandatumin osakkeiden arvonmäärityksestä. OP:n osakesijoittaja-asiakas pääsee lukemaan raportin kokonaisuudessaan op.fi-sivuilta (vaatii kirjautumisen). 

Lue lisätietoja osittaisjakautumisesta Sampo-konsernin sivuilta.

Mietitkö, mitä osakkeita ostaa tai myydä seuraavaksi vai etsitkö parhaimpia osingonmaksajia? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia OP:n osakeanalyyseista. Osakeanalyysit kuuluvat lisämaksutta kaikkiin säästäjän ja sijoittajan palvelupaketteihin. Lue lisää.

Lue myös:

Näin eri-ikäiset suhtautuvat Helsingin pörssin tuleviin tuottoihin – Lue asiantuntijan näkemys osakemarkkinoista

Kansainvälisiin osakkeisiin sijoittaminen on helpompaa kuin luulit