Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja sijoitussuunnitelmat tehdään usein yli viiden vuoden ajanjaksolle. On hyvä kuitenkin tarkistaa säännöllisesti, olisiko sijoitussuunnitelmia aihetta muuttaa. Näin neuvoo OP:n säästämisen ja sijoittamisen palvelumalleja kehittävä Tiina Routamaa.

Sijoittamisen tavoitteet tai riskinottokyky voivat muuttua, jos taloudessa tapahtuu muutoksia. Olisiko nyt aika sijoittaa vaikkapa kestävän kehityksen vastuullisiin rahastoihin tai arvo-osakkeisiin? Entä olisiko kotimaisten rahastojen rinnalle hyvä ottaa vaikkapa eurooppalaisia tai amerikkalaisia rahastoja hajauttamaan riskiä?

Myös oma elämäntilanne voi muuttua esimerkiksi työpaikan, perheenlisäyksen tai terveydentilan vuoksi, mikä saattaa vaikuttaa sijoittamisen painotuksiin.

Routamaa antaa vinkit omien sijoitusten tarkistamiseen ja verotukselliseen puoleen.

Onko vuodenvaihde otollinen aika ostaa tai myydä osakkeita?

Osakemarkkinoilla puhutaan tammikuuilmiöstä, jonka mukaan osakkeita kannattaisi tilastojen mukaan omistaa erityisesti tammikuussa, koska tuolloin tuotot ovat usein erityisen korkeita.

Miten kannattaa menetellä, jos harkitsee muutoksia sijoituskohteisiin vuodenvaihteessa?

Omatoiminen sijoittaja, jolla on arvo-osuustili, voi hyödyntää esimerkiksi OP:n rahasto- ja osakeideoita. Niistä voi etsiä itseään kiinnostavia sijoituskohteita. Samoin voi toimia sijoitusvakuutuksen kanssa. Pankin sijoitusneuvonnalta voi aina myös kysyä apua, jos haluaa tasapainottaa salkkunsa sijoituskohteita.

Onko rahastosäästäjän aiheellista päivittää salkkuaan?

Rahastosäästäjän sijoitussuunnitelma tehdään aina huolellisesti ja tapauskohtaisesti, eikä säästäjän tarvitse välttämättä huolehtia salkun sisällöstä. Varainhoidetut rahastot sisältävät hyvin hajautetusti riskiä ja tuottopotentiaalia valitun riskitason mukaan. Usein suunnitelma kootaan aktiivisesti hoidetusta ydinsijoituksesta ja lisäksi niin sanotuista satelliittisijoituksista, jotka reagoivat ajankohtaisiin asioihin ja tasapainottavat salkkua.

Jos tekee sijoitusvakuutuksen sisällä vaihtoja, aiheutuuko tehdyistä vaihdoista veroseurauksia?

Sijoitusvakuutuksen sisällä tehdyistä muutoksista tai vaihdoista ei synny veroseurauksia. Jos vakuutuksesta lunastaa varoja, pidetään voiton osuudesta pääomavero.

Miten vuoden mittaan myytyjen osakkeiden tuottoja verotetaan?

Jos olet myynyt osakkeita kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, ei myyntivoitosta tarvitse maksaa veroa. Yli 1 000 euroa ylittävästä myynnistä maksetaan veroa voiton osalta pääomatulojen veroprosentin mukaan 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja yli 30 000 euroa ylittävästä osasta 34 prosenttia.

Tutustu myös OP Sijoittajakoulun jaksoon voittojen kotiuttamisesta.

Miten tappiollisten osakekauppojen kanssa kannattaa menetellä?

Vuodenvaihteessa on hyvä tarkistaa arvopapereiden säilytystiedoista, mikä on sijoitusten voittojen ja tappioiden tilanne. Tappiolliset osakemyynnit voi vähentää verotuksessa pääomatuloista kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana. Kannattaa tarkastaa, onko tappioita vanhenemassa.

Mitä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen suhteen on huomioitava vuoden vaihtuessa?

Jos on vuoden aikana säästänyt vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen yhteensä 5 000 euroa ja verotettavat pääomatulot ovat yli 30 000 euroa, voi eläkesäästäjä saada enimmillään 1 700 euron verovähennyksen vuodessa.

Voiko osakkeita antaa lahjaksi?

Aineettomat lahjat ovat nyt trendikkäitä, ja osakkeet ovat varteenotettava vaihtoehto, jos esimerkiksi vanhemmat tai isovanhemmat miettivät joululahjoja lapsilleen tai sukulaisilleen. Lahjoitus kannattaa tehdä parhaiten tuottaneista osakkeista. Lahjoitetuista osakkeista ei tarvitse maksaa lahjaveroa, jos lahjan arvo on alle 5 000 euroa. Vastaanottajan hankintahinnaksi vahvistuu lahjoituspäivän hinta, jos hän pitää osakkeet hallussaan vähintään vuoden ajan.

Jos lahjansaaja myy osakkeet ennen vuoden rajapyykkiä, myyntihinnasta vähennettäväksi hankintahinnaksi tulee joko lahjanantajan aikanaan maksama hankintameno tai hankintameno-olettama, joka määräytyy omistusajan mukaan. Näin lahjansaaja joutuu siis maksamaan myyntivoiton veroa lahjanantajan omistusaikana tapahtuneesta arvonnoususta.