Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja sijoitussuunnitelmat tehdään usein yli viiden vuoden ajanjaksolle. On hyvä kuitenkin tarkistaa säännöllisesti, olisiko sijoitussuunnitelmia aihetta muuttaa. Näin neuvoo OP:n säästämisen ja sijoittamisen palvelumalleja kehittävä Tiina Routamaa.

Sijoittamisen tavoitteet tai riskinottokyky voivat muuttua, jos taloudessa tapahtuu muutoksia. Olisiko nyt aika sijoittaa vaikkapa kestävän kehityksen vastuullisiin rahastoihin tai eurooppalaisiin arvo-osakkeisiin sijoittavaan rahastoon? Entä olisiko kotimaisiin yhtiöihin sijoittavien rahastojen rinnalle hyvä ottaa vaikkapa amerikkalaisiin yhtiöihin sijoittavia rahastoja hajauttamaan riskiä?

Myös oma elämäntilanne voi muuttua esimerkiksi työpaikan, perheenlisäyksen tai terveydentilan vuoksi, mikä saattaa vaikuttaa sijoittamisen painotuksiin.

Routamaa antaa vinkit omien sijoitusten ja niiden verotuksen tarkistamiseen.

Onko vuodenvaihde otollinen aika ostaa tai myydä osakkeita?

Historian perusteella useimmiten joulukuussa kannattaisi joko ostaa lisää tai olla myymättä, mutta tälle ei toki ole mitään takuuta.

Miten kannattaa menetellä, jos harkitsee muutoksia sijoituskohteisiin vuodenvaihteessa?

Omatoiminen sijoittaja, jolla on arvo-osuustili tai osakesäästötili, voi hyödyntää esimerkiksi OP:n osakeideoita. Rahastoihin ja sijoitusvakuutuksiin sijoittavan kannattaa puolestaan tutustua OP:n rahastoideoihin. Niistä voi etsiä itseään kiinnostavia sijoituskohteita. Pankin sijoitusneuvonnalta voi aina myös kysyä apua, jos haluaa tasapainottaa salkkunsa sijoituskohteita.

Onko rahastosäästäjän aiheellista päivittää salkkuaan?

Rahastosäästäjän sijoitussuunnitelma tehdään aina huolellisesti ja tapauskohtaisesti, eikä säästäjän tarvitse välttämättä huolehtia salkun sisällöstä. Varainhoidetut rahastot, kuten säästäjän rahastot, sisältävät tuottopotentiaalia valitun riskitason mukaan. Usein suunnitelma kootaan aktiivisesti hoidetusta ydinsijoituksesta ja lisäksi niin sanotuista satelliittisijoituksista, jotka reagoivat ajankohtaisiin asioihin ja tasapainottavat salkkua.

Jos tekee sijoitusvakuutuksen sisällä vaihtoja, aiheutuuko tehdyistä vaihdoista veroseurauksia?

Sijoitusvakuutuksen sisällä tehdyistä muutoksista tai vaihdoista ei synny veroseurauksia. Jos vakuutuksesta lunastaa varoja, pidetään voiton osuudesta pääomavero.

Miten vuoden mittaan myytyjen osakkeiden tuottoja verotetaan?

Jos olet myynyt osakkeita kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, ei myyntivoitosta tarvitse maksaa veroa. Yli 1 000 euroa ylittävästä myynnistä maksetaan veroa voiton osalta pääomatulojen veroprosentin mukaan 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja yli 30 000 euroa ylittävästä osasta 34 prosenttia.

Tutustu myös OP Sijoittajakoulun jaksoon voittojen kotiuttamisesta.

Miten tappiollisten osakekauppojen kanssa kannattaa menetellä?

Vuodenvaihteessa on hyvä tarkistaa arvopapereiden säilytystiedoista, mikä on sijoitusten voittojen ja tappioiden tilanne. Tappiolliset osakemyynnit voi vähentää verotuksessa pääomatuloista kuluvan vuoden ja sitä seuraavien viiden vuoden aikana. Kannattaa tarkastaa, onko tappioita vanhenemassa.

Mitä vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verotuksen suhteen on huomioitava vuoden vaihtuessa?

Jos on vuoden aikana säästänyt vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen yhteensä 5 000 euroa ja verotettavat pääomatulot ovat yli 30 000 euroa, voi eläkesäästäjä saada enimmillään 1 700 euron verovähennyksen vuodessa.

Voiko osakkeita antaa lahjaksi?

Aineettomat lahjat ovat nyt trendikkäitä, ja rahastosäästäminen sekä osakkeet ovat varteenotettavia vaihtoehtoja, jos esimerkiksi vanhemmat tai isovanhemmat miettivät joululahjoja lapsilleen tai sukulaisilleen.

Rahastosäästämisen lisäksi voit antaa lahjaksi myös osakkeita. Lahjoitus kannattaa tehdä parhaiten tuottaneista osakkeista. Lahjoitetuista osakkeista ei tarvitse maksaa lahjaveroa, jos lahjan arvo on alle 5 000 euroa. Vastaanottajan hankintahinnaksi vahvistuu lahjoituspäivän hinta, jos hän pitää osakkeet hallussaan vähintään vuoden ajan.

Jos lahjansaaja myy osakkeet ennen vuoden rajapyykkiä, myyntihinnasta vähennettäväksi hankintahinnaksi tulee joko lahjanantajan aikanaan maksama hankintameno tai hankintameno-olettama, joka määräytyy omistusajan mukaan. Näin lahjansaaja joutuu siis maksamaan myyntivoiton veroa lahjanantajan omistusaikana tapahtuneesta arvonnoususta.

Rahastosäästämisen aloittaminen lapselle tai lapsenlapselle on helppoa. Pienestäkin säännöllisesti säästetystä summasta kertyy vuosien varrella mukava pesämuna esimerkiksi opintoja tai ensimmäistä omaa kotia varten. Tutustu rahastosäästämisen aloittamiseen.
 
Artikkeli on julkaistu 9.12.2020 ja sitä on päivitetty 7.12.2021.