Uutisia ja sijoitusmediaa seuratessa usein voi tulla vastaan käsite small and mid cap -yhtiöistä. Tällä kategorialla tarkoitetaan markkina-arvoltaan keskisuuria ja pieniä yhtiöitä. Osakesijoittajan ei kannata unohtaa tätä yhtiöryhmää, sillä ne eivät ainoastaan hajauta sijoitussalkun riskiä, vaan tarjoavat mahdollisuuden korkeampaan tuottopotentiaaliin suuriin yhtiöihin verrattuna.

Sijoittajan haaste pienten ja keskisuurten yhtiöiden kohdalla on kuitenkin se, ettei niistä ole välttämättä saatavilla yhtä paljon analyysejä tai muuta tietoa kuin paljon seuratuista suuryhtiöistä. Lisäksi pienyhtiöiden arvonvaihtelut pörssissä saattavat olla usein suurempia kuin isompien yhtiöiden. OP seuraa tällä hetkellä yli 30 suomalaista yhtiötä, jonka markkina-arvo on alle miljardi euroa, ja tekee niistä säännöllisesti tutkimusta sijoittajan tueksi.

Miksi pienemmän markkina-arvon yhtiöistä kannattaa sitten olla kiinnostunut? Pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät usein kasvamaan nopeammin kuin suuryritykset, jos ne ovat esimerkiksi onnistuneet kehittämään jonkun skaalautuvan innovaation, tai jos ne kykenevät jatkuvasti laajentumaan uusille markkinoille.

Esimerkiksi Harvian Muuramen saunantuotantoon ja saunakomponentteihin keskittyvä tuotantolaitos on maailman suurin ja mitä todennäköisimmin myös tehokkain. Lisäksi yhtiön integroitu toimintamalli, tuoteosaaminen ja pitkä toimintahistoria ovat mahdollistaneet laajentumisen uusille tuotealueille ja maantieteellisille alueille kasvattaen omistaja-arvoa.

Toisaalta sijoittajien tuntemus pieniä ja keskisuuria yhtiöitä kohtaan on tavan mukaan suuria yhtiöitä vähäisempää usein juuri yhtiötä seuraavan vähäisen analyytikkokunnan takia. Siksi pienempien yhtiöiden keskuudesta on helpompaa löytää epäjohdonmukaisia hinnoittelutasoja. Pienempään yhtiöön perehtyvän sijoittajan on siis helpompaa saavuttaa hankkimallaan tiedolla itselleen etulyöntiasema osakepoiminnassa kuin erittäin aktiivisesti kaikkien sijoittajien syynäämissä suuryhtiöissä.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat myös usein yrityskauppojen kohteena. Ostohinnat sisältävät usein preemion yhtiön pörssikurssiin verrattuna, jolloin ostokohteen omistajat voivat merkittävästikin päästä hyötymään onnistuneesta kaupasta.

Esimerkiksi tällä hetkellä Digiasta tekee mielenkiintoisen yritysostokohteen sen henkilöstö sekä yhtiön hyvä asema Suomen it-palvelusektorilla. Digian palveluksessa on vajaat 1200 henkilöä, mikä tarjoaisi mahdolliselle ostajalle vahvan osaamiskokonaisuuden. Digian arvostus on tällä hetkellä myös edullinen, mikä tekee yhtiöstä houkuttelevan ostokohteen arvostuksen näkökulmasta.

Tutustu lisää pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin OP:n small & mid cap monitorin avulla. Lukeminen vaatii kirjautumisen op.fi-palveluun. Raportin tarkoituksena on nostaa esille tästä yhtiöryhmästä vahvimmat ja heikoimmat suorittajat sekä pitkällä (1-5 vuotta) että lyhyellä (1-6kk) aikajänteellä, sekä esitellä yhtiöitä vaihtuvien ajankohtaisten teemojen näkökulmasta. Vaihtuvina teemoina tällä kertaa ovat hinnoitteluvoimaiset yhtiöt, tuloksenkasvattajat, sekä yritysostokohteet. Yhtiön esiintyminen listalla voi poiketa 12 kuukauden tavoitehinnan mukaisesta suosituksesta.