Uutisia ja sijoitusmediaa seuratessa usein voi tulla vastaan käsite small and mid cap -yhtiöistä. Tällä kategorialla tarkoitetaan markkina-arvoltaan keskisuuria ja pieniä yhtiöitä. Osakesijoittajan ei kannata unohtaa tätä yhtiöryhmää, sillä ne eivät ainoastaan hajauta sijoitussalkun riskiä, vaan tarjoavat mahdollisuuden korkeampaan tuottopotentiaaliin suuriin yhtiöihin verrattuna.

Sijoittajan haaste pienten ja keskisuurten yhtiöiden kohdalla on kuitenkin se, ettei niistä ole välttämättä saatavilla yhtä paljon analyysejä tai muuta tietoa kuin paljon seuratuista suuryhtiöistä. Lisäksi pienyhtiöiden arvonvaihtelut pörssissä saattavat olla usein suurempia kuin isompien yhtiöiden. OP seuraa tällä hetkellä yli 35 suomalaista yhtiötä, jonka markkina-arvo on alle miljardi euroa, ja tekee niistä säännöllisesti tutkimusta sijoittajan tueksi.

Miksi pienemmän markkina-arvon yhtiöistä kannattaa sitten olla kiinnostunut? Pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät usein kasvamaan nopeammin kuin suuryritykset, jos ne ovat esimerkiksi onnistuneet kehittämään jonkun skaalautuvan innovaation, tai jos ne kykenevät jatkuvasti laajentumaan uusille markkinoille.

Sijoittajien tuntemus pieniä ja keskisuuria yhtiöitä kohtaan on tavan mukaan suuria yhtiöitä vähäisempää usein juuri yhtiötä seuraavan vähäisen analyytikkokunnan takia. Siksi pienempien yhtiöiden keskuudesta on helpompaa löytää epäjohdonmukaisia hinnoittelutasoja. Pienempään yhtiöön perehtyvän sijoittajan on siis helpompaa saavuttaa hankkimallaan tiedolla itselleen etulyöntiasema osakepoiminnassa kuin erittäin aktiivisesti kaikkien sijoittajien syynäämissä suuryhtiöissä.

Alkuvuoden aikana pörssikurssit ympäri maailman ovat laskeneet muun muassa koronnostojen, inflaatiopaineiden sekä toimitusketjuhaasteiden myötä. Myös monien pienten ja keskisuurien yhtiöiden kurssit ovat sukeltaneet voimakkaasti, vaikka yhtiöillä katsotaan olevan vakaa liiketoimintamalli ja vahva tuloksentekokyky.

Esimerkiksi Small and mid cap monitor -julkaisussa listatun finanssisektorilla toimivan eQ:n osaketta on alkuvuoden aikana lyöty muiden kasvuyhtiöiden tavoin, vaikka yhtiön tulosnäkymät ovatkin kirkastuneet. eQ:n varainhoitopalkkioista vain murto-osa on markkinaliikkeiden heiluttamaa perinteistä varainhoitoa ja samalla kasvanut epävarmuus on kasvattanut eQ:n vaihtoehtoisten rahastojen suosiota. Laskenut arvostustaso on mielestämme kohtuullisen vankka kasvunäkymä huomioiden, varsinkin kun eQ:n osakkeeseen yhdistyy kasvuyhtiölle harvinaisen korkea osinkotuotto.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat myös usein yrityskauppojen kohteena. Ostohinnat sisältävät usein preemion yhtiön pörssikurssiin verrattuna, jolloin ostokohteen omistajat voivat merkittävästikin päästä hyötymään onnistuneesta kaupasta.

Esimerkiksi tällä hetkellä Enentosta tekee herkullisen yritysostokohteen sen kehittämät digitaaliset tietopalvelut. Yhtiö tarjoaa vahvan tuloksen ohella erinomaisen laboratorion isolle IT-toimijalle. Enentolla on vahva kasvuprofiili (5–10 % pa.), erinomainen kannattavuus ja vahva kassavirta. Pohjoismainen yhtiö on houkutteleva ostokohde erityisesti kansainväliselle IT-yhtiölle. Yritysoston mielekkyyttä nostaa lisäksi voimakkaasti laskenut kurssitaso.

Tutustu lisää pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin OP:n Small and Mid Cap Monitorin avulla op.fi/tutkimus-osoitteessa. Lukeminen vaatii kirjautumisen op.fi-palveluun. Raportin tarkoituksena on nostaa esille tästä yhtiöryhmästä vahvimmat ja heikoimmat suorittajat sekä pitkällä (1–5 vuotta) että lyhyellä (1–6kk) aikajänteellä, sekä esitellä yhtiöitä vaihtuvien ajankohtaisten teemojen näkökulmasta. Yhtiön esiintyminen listalla voi poiketa 12 kuukauden tavoitehinnan mukaisesta suosituksesta.