Puukauppa käy parhaillaan kuumana. Maailmantalouden hyvä vire sekä kysyntätilanne ja kotimaan metsäteollisuuden investoinnit ovat nostaneet puun kysynnän uudelle tasolle.

Pellervon taloustutkimuksen uusimman metsäsuhdannekatsauksen mukaan tänä vuonna lyödään jälleen uusi hakkuuennätys ja hakkuiden odotetaan nousevan 65 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuus ry:n mukaan touko- ja kesäkuun vaihteessa viikolla 22 sen jäsenten puun ostomäärät nousivat peräti 2,3 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna vastaava lukema oli noin miljoona kuutiota vähemmän. Myös kesäkuun ensimmäisellä viikolla ostomäärät pysyttelivät reilussa miljoonassa kuutiossa.

Metsänomistajan kannalta kehityssuunta vaikuttaa varsin lupaavalta, sillä kasvaneen kysynnän takia kantohintojen odotetaan nousevan entisestään.

Pellervon taloustutkimuksen uusin metsäsuhdannekatsaus ennustaa hakkuiden olevan tulevina vuosina kasvu-uralla.

Näin metsäalan edustajat kommentoivat puumarkkinoiden kulunutta vuotta ja tämänhetkistä tilaa.

Metsänhoitorästien lisääntyminen on huolestuttavaa

Mikko Tiirola, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

”Tunnelma puumarkkinoilla on hyvä ja meneillään on positiivinen vire. Nyt ollaan menossa ylöspäin sekä määrien että hintojen suhteen. Luvassa on oikein hyvä vuosi. Kaikille puulajeille tuntuu olevan hyvä kysyntä, ja hinnat ovat olleet kautta linjain nousussa. Investointiuutisilla on positiivinen signaali.

Metsänomistajien kannattaa kiinnittää huomiota puukaupan kilpailutuksessa erityisesti kuitupuun hintaan ja siihen, että korjuu- ja puunkatkontavalvonta tulevat hoidettua. Tukkipuu on nyt jopa 3,5 kertaa kalliimpaa kuin kuitupuu.

Vaikka tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, huolestuttavaa on metsänhoitorästien lisääntyminen. Metsänhoitokustannukset ovat tuplaantuneet tällä vuosituhannella, mutta kuitupuusta saa nyt jopa nimellisesti vähemmän kuin parikymmentä vuotta sitten. Tämä kehityskulku ei ole hyvästä koko metsäalalle.

Viime syksynä metsästä korjattavia kohteita löytyi sateista huolimatta. Alempiasteiselle tieverkolle, metsäautoteille ja nelinumeroisille teille alkoi tulla kuitenkin painorajoituksia, jotka vaikeuttivat poikkeuksellisen paljon puun korjuuta ja kuljetusta.

Teiden kunto on koko metsäalan probleema olettaen, että ilmastonmuutoksen myötä syksyt muuttuvat tulevaisuudessa entistä enemmän viime syksyn kaltaisiksi. Infran rahoitukseen on löydettävä ratkaisuja, jotta puuta voidaan korjata ympärivuotisesti.”

Osaavan työvoiman saaminen on yhteinen haaste

Jari Mutanen, Stora Enso Metsän osto- ja asiakkuusjohtaja

”Talouden vire maailmassa on hyvä. Se näkyy metsäteollisuuden tuotteiden kysynnässä niin meillä kuin muuallakin. Tehtaat käyvät normaalisti, ja puutarpeemme on samanlainen kuin viime vuonna. Kaiken kaikkiaan tästä tulee hyvä puukauppavuosi. Kaikki edellytykset sille ovat olemassa.

Itsekin olen metsänomistaja ja nyt on puukaupan aika, jos koskaan. Samalla kun puukauppaa tekee, kannattaa myös järjestää muut metsäasiat, kuten metsänhoito, kuntoon. Metsiä kannattaa hoitaa ja hakata. Niistä tulee hyvinvointia metsänomistajalle ja yhteiskunnalle. Pidetään puu liikkeessä.

Suomessa on investoitu ja positiivinen vire on voimakkaasti päällä. Alan yhteinen haaste on osaavan työvoiman riittäminen. Koneita saa kyllä tehtaasta, mutta tärkeää on kouluttaa ammattitaitoisia kuskeja hakkuukone- ja autopuolelle. Tämän tavoitteen eteen tulee tehdä töitä.

Meillä on metsäpuolella tarjota työpaikkoja nuorille ihmisille. Tätä viestiä meidän pitäisi viedä vielä voimakkaammin eteenpäin.”

”Kuitupuuta käyttävää teollisuutta tarvitaan lisää”

Kai Merivuori, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja

”Sahatavaran kysyntä on hyvällä tasolla, mutta maailmanmarkkinahinnat suomalaisten kannalta eivät. Olemme johtavia maita Euroopassa, mutta kustannustasomme on sellainen, että emme tahdo pysyä kisassa mukana. Olemme nostaneet tuotantoa ja palanneet finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Huhtikuussa vauhtimme vuositason tuotannossa oli 12 miljoonaa kuutiota.

On odotettavissa, että Kiinan toimitusvolyymit jäävät elokuulle asti merkittävästi pienemmiksi kuin viime vuonna. Vajaan puolen vuoden kauppatauolla on merkitystä, koska Kiina oli viime vuonna suurin vientimarkkinamme. Pitkällä aikavälillä käynnissä oleva kiinalaisten yritysten modernisointi on kannaltamme todennäköisesti positiivinen kehitys. Kun epävarmuus poistuu markkinoilta, vienti voi kasvaa.

Olemme saaneet korotuksia sahatavaran hintoihin, mutta tukin hinta on karannut täysin käsistä. Purun ja kuoren hinta laskee edelleen. Paras ratkaisu olisi, että saisimme tänne lisää kilpailua ja kuitupuuta käyttävää teollisuutta, joka pystyisi hyödyntämään myös sahojen sivutuotteita. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi sekä Kemijärven, Paltamon että Kuopion projektin ja ST1:n etanolitehtaat.

Kuitupuun tarjonta on kysyntään nähden niukka, ja metsiin on kertynyt harvennusrästejä. Ne pitäisi hoitaa, jotta saisimme puumarkkinan tasapainoon. Harvennusrästeiltä on korjattavissa ainakin 15 miljoonaa kuutiometriä puuta. Samalla saadaan leimikoiden kasvuun ja hiilen sidontaan vauhtia. Tämä on ratkottava yhteistyössä, muuten investoinnit vain kiristävät puumarkkinaa entisestään. Tässä tarvitaan kaikkia metsäalan toimijoita: sahoja, metsäintegraatteja, metsänomistajia, koneyrittäjiä, valtion organisaatioita ja metsäpalveluyrittäjiä.”

Puunostomäärät nousussa

Yrjö Perälä, Metsä Groupin metsäpalveluiden johtaja

”Puukauppa käy hyvin ja ostomme etenevät suunnitelmien mukaisesti. Globaalin talouden kasvu tukee tuotteiden kysyntää kaikilla toimialoillamme ja päävientimarkkinoillamme. Sellumarkkinoiden odotetaan pysyvän lähikuukausina nykyisellä hyvällä tasolla.

Puunostomäärämme nousevat viime vuodesta. Suurin yksittäinen syy on biotuotetehtaan tuotannon hyvä kehitys. Ostamme kaikkia puulajeja, niin tukkia kuin kuitupuuta koko maassa. Puun kysyntä on investointien ansiosta noussut, ja metsänomistajat pääsevät hyödyntämään metsään tekemänsä panostukset.

Syksyn huonot korjuukelit teettivät paljon töitä, mutta saimme puuhuollon toimimaan tilanteeseen nähden hyvin. Talvi osoittautui lopulta varsin hyväksi korjuun kannalta, ja saimme varastotasoja nostettua. Parhaillaan kartoitamme lumituhoalueita ja varaudumme hakkuutoimenpiteisiin.

Teemme Kemin sellutehtaan uudistamiseen liittyen esiselvityksen. Sen yhteydessä tutkimme puun saatavuutta sekä teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia.

Kesällä teemme dronella metsäsuunnitelmia 5 000 hehtaarille, mikä toimii pohjana tuleville virtuaalimetsäsovelluksille. Olemme perustaneet innovaatioyhtiön ja suunnittelemme tekstiilikuitua märästä paperisellusta valmistavaa teollisen mittakaavan koelaitosta Äänekoskelle. Tekstiilikuitujen valmistukseen tarvitaan uudenlaisia kestävämpiä ratkaisuja.”

Hyvät mahdollisuudet tehdä puukauppaa

Sauli Brander, UPM:n metsäjohtaja

”Puumarkkinassa on nyt oikein positiivinen vire. Vakaat näkymät tuotemarkkinoilla, toteutuneiden investointien nostama puunkäyttö ja metsänomistajien puunmyyntitarpeet kohtaavat. Olemme tehneet puukauppaa selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toivomme samanlaista puukaupan vauhtia myös loppuvuodelle.

Olemme lisänneet kotimaan tehtailla viime vuosina puunkäyttöä yli kahdella miljoonalla kuutiolla. Tarvitsemme teollisuuden tarpeisiin toimialueeltamme kaikkia puutavaralajeja tasapuolisesti.

Metsänomistajalla on nyt hyvä tilanne hoitaa kohteiden kasvukuntoa ja tehdä puukauppaa. Lähikuukausien ostoissa painottuvat kesäolosuhteissa korjattavat kohteet. Samaan aikaan ostamme kohteita myös tulevan syksyn ja talven tarpeisiin.

Viime syksyn vaikeat sääolosuhteet aiheuttivat puuhuoltoomme hankaluuksia. Emme päässeet korjaamaan kuin osan varannossa olevista kohteista. Hienon, ”vanhan ajan” talven ja hyvin sujuneen puukaupan turvin olemme kuitenkin kyenneet korjaamaan puun varasto- ja varantotilannettamme. Nyt on sekä myyjän että ostajan etu, että puuta saadaan markkinoille ja toimitettua tehtaille tasaisena virtana.

Paras tae puukaupan sujumisen, metsien jatkuvan tasaisen tuoton ja metsätalouden hyvän tuloksen kannalta on terveeseen kysyntään perustuva, säännöllinen puukauppa.”