Liikkuvaiselle lapselle usein sattuu ja tapahtuu. Jos lapsi harrastaa useita lajeja ja liikkuu myös varsinaisten harrastusten ulkopuolella, vanhemmat joutuvat pohtimaan, minkälainen vakuutusturva lapselle kannattaisi valita. Käydäänpä asia perusteellisesti läpi. Pohjola Vakuutuksen henkilövakuutusten tuotevastaava Kalle Tikkanen vastaa vanhempia askarruttaviin kysymyksiin.

Minkälaiseen harrastamiseen tapaturmavakuutus soveltuu?

Tapaturmavakuutus korvaa nimensä mukaisesti tapaturman aiheuttamat vahingot.

Tapaturma on kyseessä silloin, kun ihmiselle sattuu tahtomattaan jokin ulkoisen tekijän aiheuttama äkillinen ruumiinvamma. Nämä kaikki edellä mainitut asiat tulee täyttyä, että vahinko korvataan tapaturmana. Äkillisesti alkanut kipu ei siis aina ole tapaturman aiheuttama. Jos esimerkiksi jalka kipeytyy juostessa ilman äkillistä ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, niin silloin kyseessä ei ole tapaturmavakuutuksesta korvattava vahinko. Tällaiset vahingot käsitellään sairauskuluvakuutuksesta tai kattavasta tapaturmavakuutuksesta.

Tapaturmavakuutus soveltuu lapselle, joka harrastaa lajeja, jotka eivät sisällä kilpailua.

Milloin täytyy olla lisenssivakuutus?

Lisenssivakuutus (Sporttiturva) tarkoittaa vakuutusta, joka korvaa jonkun tietyn kilpailuun tähtäävän urheilulajin harrastamisen parissa sattuneet vahingot. Sporttiturva-vakuutus ostetaan useimmiten urheilussa tarvittavan lisenssin yhteydessä. Sporttiturva voi sisältyä myös urheiluliiton tai -seuran jäsenyyteen.

Lisenssivakuutus on voimassa kyseisen lajin harjoituksissa, kilpailuissa ja harrastukseen liittyvillä matkoilla. Lapsella täytyy olla lisenssivakuutus silloin, kun lapsi harrastaa sellaista lajia, joka tähtää kilpailemiseen tai laji sisältää kilpailua.

Lisenssivakuutus korvaa alle 12-vuotiaille myös muiden lajiliittojen alaisissa urheilulajeissa tapahtuneet vahingot. Yli 12-vuotiaille täytyy ottaa erillinen lisenssivakuutus jokaiseen kilpailuun tähtäävään lajiin.

Suppeammasta tapaturmavakuutuksesta poiketen Sporttiturva-vakuutus korvaa lajin parissa äkillisesti alkaneita vaivoja, jotka syntyvät ilman ulkoista tekijää.

Lisenssivakuutuksen rinnalla on hyvä olla tavanomainen tapaturmavakuutus, joka korvaa muut kuin kilpailtavassa lajissa sattuneet tapaturmat.

Urheilijan turva useita kilpaurheilulajeja harrastavalle lapselle

Pohjola Terveysvakuutuksen voi räätälöidä lapsen tarpeisiin sopivaksi. Terveysvakuutuksen voi valita kattamaan sairaudet, tapaturmat laajasti tai suppeammin, siihen saa laajennuksen kilpaurheiluun tai voi valita nämä kaikki yhdessä.

Terveysvakuutuksen urheilijan turvan voi valita lajeja yksittäin tai kattamaan kaikki lajit kilpaurheilulajit 16 ikävuoteen asti. Tämän jälkeen lajit voi pitää mukana yksitellen. Urheilijan hoitoturva korvaa Sporttiturvan tavoin tapaturmien lisäksi myös äkilliset urheillessa alkaneet vaivat, vaikka kyseessä ei olisi tapaturma. Jos vakuutukseen valitsee urheilijan lisähoitoturvan, tällöin vakuutus korvaa myös esimerkiksi fysioterapiakuluja sekä ortopedisia tukia.

Terveysvakuutuksen urheilijan turva on hyvä vaihtoehto erillisten Sporttiturva-vakuutusten rinnalle silloin, kun lapsi on yli 12-vuotias ja harrastaa useita lajeja.

Tarkista nämä 4 asiaa, kun valitset lapsellesi sopivaa vakuutusta

  1. Onko lapsen harrastama laji sellainen, joka luokitellaan korkean riskin lajiksi tai onko kyseessä kilpaurheilu? Korkean riskin lajeihin ja kilpaurheiluun tulee ottaa siihen tarkoitettu vakuutus.
  2. Tarkista vakuutuksen tuoteseloste, että tiedät mitä vakuutus kattaa. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä vahingon sattuessa.
  3. Selvitä vakuutuksen vahinkokohtainen enimmäiskorvausmäärä, näin varmistat, että korvausmäärä riittää tarvittaessa myös leikkaushoitoon.
  4. Tarkista, onko vakuutuksessa omavastuuta?