Nivelrikko lukeutuu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, jotka ovat Suomessa yleisin syy lääkärissä käyntiin ja toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Nivelrikko on myös maailman yleisin nivelsairaus. Sen tarkkaa syntymekanismia ei tiedetä, mutta aiheuttajista merkittävimpään, ylipainoon, on myös helpointa vaikuttaa.

Tapaturmien ja työn fyysisen kuormituksen vähentyminen sekä ruokavalion monipuolistuminen ovat vähentäneet osaa suomalaisten tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mutta työelämän ja yhteiskunnan muuttumisella on myös kääntöpuolensa: vähäinen liikkuminen, staattinen työ, tupakointi ja ylipaino lisäävät tuki- ja liikuntaelinten oireita.

Ylipaino yleistyy

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Suomessa joka viides työikäinen on lihava ja joka toisella on ylipainoa. Erityisesti nuoren aikuisväestön lihominen on huolestuttavaa.

– Painoa arvioidaan BMI-indeksin perusteella. Ihminen on liikapainoinen, jos hänen BMI-lukunsa on 25-29,5 välillä. Jos BMI on yli 30, ihminen on lääketieteen näkökulmasta lihava. Tällöin myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien riski on tavallista korkeampi, Helsingin Pohjola Sairaalassa työskentelevä ortopedi Matti Suihko toteaa.

Suihko on erikoistunut lonkan ja polven tekonivelkirurgiaan. Hän kertoo nivelrikon olevan sairaus, jota esiintyy eniten selkänikamien välisissä nikamissa, polvissa ja lonkissa.

– Lonkan ja polven primaarinen nivelrikko ovat melko yleisiä. Nilkan nivelrikko on puolestaan lähes aina sekundaarinen eli esimerkiksi jonkin vamman jälkitilasta johtuva. Nivelrikko vaikuttaa koko niveleen: rustoon, luuhun, nivelkapseliin ja ympäröivien lihasten toimintaankin, Suihko kertoo.

Polven nivelrikolle altistavat ikä, ylipaino, polvivammat (murtumat, kierukka, ACL) sekä naissukupuoli. Muita mahdollisia polvikulumalle altistavia tekijöitä ovat muun muassa raskas työ, raskas liikunta ja perimä. Lonkkanivelen kulumille altistavat tekijät ovat pääosin samoja, mutta kulumalle voivat altistaa myös lonkkanivelen epämuodostumat ja kehityshäiriöt.

Tehokasta hoitoa

Matti Suihkon mukaan painonhallinta auttaa niveliä kestämään pidempään. Jo 5-10 prosentin laihduttaminen auttaa merkittävästi nivelrikon oireiden hoidossa. Myös vammojen ennaltaehkäisy on suotavaa.

Jos ylipainoa on ollut pitkään, ylikuormittuneet nivelet voivat hankaloittaa liikkumisen aloittamista. Vesiliikunta ja pyöräily ovat alkuun hyviä kuntoilumuotoja.

– Kipeän lonkan, polven tai nilkan kanssa ei kannata jäädä kotiin, sillä nivelrikon oireita voidaan monesti hoitaa varsin tehokkaasti. Vaikka nivelrikkoon ei ole parantavaa tai taudin etenemistä hidastavaa lääkehoitoa, nivelkipua ja turvottelua voidaan hoitaa muun muassa lääkehoidolla, kylmähoidolla sekä liike- ja liikuntaharjoittelulla. Mikäli nivel on täysin kulunut puhki ja oireet hallitsevat jokapäiväistä elämään, lääkäri voi harkita tekonivelleikkausta, Suihko toteaa.

Lue lisää työhyvinvoinnin edistämisestä ja työkyvyttömyyden ehkäisemisestä.