Ei pelkkiä robotteja ja automatisoitua työtä, vaan edelleen oikeita ihmisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka haluavat oppia uutta, ovat sinut muutosten kanssa ja valmiita muuntautumaan moneksi.

Työ muuttuu yhtä aikaa tuottavammaksi ja tehokkaammaksi, kun ihmiset, koneet tai niiden kokoonpanot yhdistävät voimansa.

Sellaista on tulevaisuuden työelämä, sanovat tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spiritin toimitusjohtaja Laura Santasalo ja Prime Frontier Oy:tä pyörittävä tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava.

Muuttuvat roolit lisäävät epävarmuuden tunteita ja työperäistä stressiä, mutta niiden kanssa on Santasalon mukaan opittava elämään. Sen vuoksi hän ennustaa, että sparraus ja coachingin eli valmennus lisääntyvät työpaikoilla.

‒ Uskon, että perinteinen esimiesrooli muuttuu enemmän tukevaksi. Työpaikoille tulee enemmän coaching managerien tapaisia työntekijöitä, joiden kanssa kuka tahansa voi käydä läpi työnkuvaansa ja pallotella askarruttavia asioita, Santasalo arvioi.

Lainsäädäntö vaatii muutoksia

Raskaat, vaaralliset ja itseään toistavat työt jäävät entistä enemmän koneille. Ihmiset keskittyvät Halavan arvion mukaan älyä ja ideointia vaativiin hommiin. Halava sanoo, että yrittäminen ja itsensä työllistäminen tulevat kasvattamaan suosiotaan suurissa määrin.

‒ Tulevaisuudessa on otettava käyttöön jokin perustulomalli. Lisäksi lainsäädäntöä on muutettava. Suurin syy on työnteon formaatin muutos, Halava jatkaa.

Muutoksia kaipaa hänen mukaansa erityisesti jäykkä ja hankala työaikalainsäädäntö, sillä uusi työ ei tunne aikaa tai paikkaa. Halavan mukaan töitä tehdään silloin, kun niitä on, eikä työtä tekevää voida pakottaa esimerkiksi perinteiseen kahdeksasta neljään -malliin.

Koska verkkoyhteydet ja alati kehittyvät työvälineet mahdollistavat sen, että työtä voidaan tehdä missä vain, työajan käsitys tulee kapenemaan. Myös tämän vuoksi Santasalo puhuu konsulttien ja sparraajien puolesta.

‒ On totta, että tulevaisuudessa työn vaatimukset ovat entistä kuormittavampia. Tähän on puututtava jo ennakolta, ja työpaikoilla on muistettava palauttavan keskustelun merkitys.

Yksi merkki siitä, että Halava ja Santasalo tietävät mistä puhuvat, on entistä suopeampi suhtautuminen etätyöhön. Myös liikkuva työ lisääntyy jo nyt vauhdilla.

Uran pituus vaikuttaa

Johtaja Timo Lindholm Sitrasta sanoo, että uusi työ vaatii työntekijöiltä rohkeutta, luovuutta ja uusia ideoita.

Mitä vanhemmasta ikäluokasta on kyse, sitä vaikeampaa Lindholmin mukaan näiden on sopeutua uuden työn mukanaan tuomiin muutoksiin.

Avoimella asenteella ja rohkealla suhtautumisella Lindholm kuitenkin uskoo myös pitempään työelämässä olleiden sopeutuvan vallalla olevaan muutokseen.

Sitä, koska uusi työ todellisuudessa ottaa paikkansa, ei tiedä sen paremmin Santasalo, Halava kuin Lindholmkaan. He kuitenkin tietävät, että joka vuosi uudet toimintatavat ottavat jalansijaa vanhalta.

‒Tämä muutos pitää vain hyväksyä. On ajateltava, että uusi työ uusine piirteineen voi olla mielenkiintoisempaa ja palkitsevampaa kuin mikään aiempi, Lindholm kiteyttää.

Vapaus kasvaa

Vaikka kaikista ei voi tulla pk-yrittäjiä, tulevaisuuden työ vaatii kaikkien kolmen mielestä yrittäjyydessä vaadittavia asenteita. Työn muutosten vuoksi on oltava niin monipuolinen taitaja kuin asiantuntija.

Päivät ovat pirstaleisempia ja koostuvat erilaisten projektien hallinnasta. Aamupäivällä yrittäjä voi toimitusjohtajan roolissa laskea budjettia, iltapäivällä olla alaistensa tapaan asiakkaiden parissa.

Santasalo myöntää, että pelot työpaikkojen katoamisesta ovat todellisia. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei työn määrä minnekään vähene. Työn muuttuessa tullaan tilanteeseen, jossa kuka vain voi vapaasti tehdä sitä, mitä parhaiten osaa.

Lindholm sanoo, että uudet työn muodot tuovat yhteiskunnalle haasteita ja paineita, kun monet perinteisiä ammatteja edustavat joutuvat uudelleenkouluttautumaan.

‒On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät koneet pysty kaikkea tekemään. Myös tulevaisuudessa haluamme kontakteja ja inhimillisyyttä. Niitä eivät koneet anna, Lindholm lisää.

Yrittäjyys ei itsessään sovi kaikille, mutta tulevaisuudessa entistä useamman on työssään sopeuduttava sen tunnusomaisiin piirteisiin. Se, että moni työllistää itse itsensä, ei kuitenkaan tarkoita yksinäistä puurtamista. Halava pitää hyvin todennäköisenä, että itsensä työllistäjät työskentelevät isommissa ryhmissä.

Yksi vaihtoehto uudelle työlle on kevytyrittäjyys, joka on helppo ja kätevä vaihtoehto vaikkapa päivätyön ohelle. Kevytyrittäjä voi keskittyä itse yrittämiseen ja palvelu hoitaa laskutuksen, paperityöt, ja veroilmoituksen yrittäjän puolesta.