Onko varahenkilö valittu? Kun yrittäjä on lomalla, työpaikalle kannattaa nimetä vastuuhenkilö, joka tekee tärkeimmät päätökset ja hoitaa juoksevat asiat. Kerro myös, mistä sinut saa kiinni, jos tarve vaatii. Muista myös poissaoloilmoitukset.

Materiaalit ajoissa eteenpäin. Vaikka kesäloma painaa päälle, muista toimittaa ajoissa eteenpäin palkkojen ja verojen maksuun liittyvät materiaalit sekä tiliotteet ja kuitit.

Työntekijöiden vuosilomasta ja palkkauksesta pitää huolehtia. Työnantajan pitää sopia tai määrätä työntekijöiden loma-ajankohdat ja huolehtia loma-ajan palkanmaksusta. Eri työehtosopimuksissa on erilaisia kirjauksia vuosilomasta ja loma-ajan palkan maksuajankohdista.

Jos työntekijäsi sairastuu vuosilomansa aikana. Työntekijän sairastuessa vuosiloman aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta vuosiloman siirtoon. Omavastuu koskee vain työntekijöitä, jotka ovat ansainneet yli 24 vuosilomapäivää.

Myös kesätyöntekijät pitää vakuuttaa. Työnantajana vakuutat kesätyöntekijät samalla tavoin kuin muutkin työntekijät. Työnantajan on vakuutettava työntekijä TyEL:n mukaisesti, jos työntekijä on 17–67 vuoden ikäinen ja ansio työstä on yli 59,36 euroa kuukaudessa (2019). Tapaturmavakuutuksen osalta vakuuttamisvelvollisuuden raja on yli 1 300 euroa kalenterivuoden aikana. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

Millainen työsopimus kesätyöntekijälle? Kesätyöntekijän sopimuksen tulee noudattaa työnantajan soveltamaa työehtosopimusta. Työsopimuksessa tulee sopia muun muassa työnteon aloittamisesta, työajasta, työtehtävästä ja työntekijän palkasta sekä mahdollisista luontoiseduista. Myös sovellettavaan työehtosopimukseen on syytä viitata.

Entä jos työsopimusta ei ole? Jollei sopimusta tehdä kirjallisesti, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Velvollisuus koskee toistaiseksi voimassaolevia ja yli kuukauden mittaisia määräaikaisia työsuhteita.

Työterveyshuolto kaikille. Työnantajan pitää järjestää kesätyöntekijälle työterveyshuolto. Työnantaja valitsee haluamansa palvelutason, jonka tarjoaa työntekijöilleen.

Kesätyöntekijän perehdyttäminen on velvollisuus. Työnantajan velvollisuutena on perehdyttää työntekijä työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työturvallisuuslaki sisältää myös monia muita työturvallisuuteen liittyviä työnantajavelvoitteita. Lisäksi työntekijälle on syytä selvittää, kenen puoleen hänen tulee kääntyä mikäli jokin työhön liittyvä seikka askarruttaa.