Elintarvikkeistaan tunnetulle Fazerille vastuullisuus on laaja käsite, jonka alle mahtuvat niin ympäristöarvot kuin koko tuotantoketjun työskentelyolosuhteiden huomiointi.

– Vastuullisuus kattaa siis koko tuotantoprosessia pellolta kuluttajan ostopäätökseen asti, kertoo Fazer Myllyn viljanhankintajohtaja Tero Hirvi.

Koko Fazer-konsernin kannalta kasvun painopiste on kasvipohjaisissa tuotteissa. Äkkiseltään voisi ajatella, että perinteiset myllytuotteet, kuten muutkin kasvipohjaiset tuotteet, olisivat jo valmiiksi vastuullinen valinta. Periaatteessa näin onkin, mutta se ei Hirven mukaan tarkoita, etteikö tuotteita olisi mahdollista kehittää entistä vastuullisempaan suuntaan.

Hän huomauttaa, että valtaosa viljatuotteen hiilijalanjäljestä syntyy viljelyvaiheessa.

– Fazer on iso viljan käyttäjä Suomessa, joten yhteistyöllä viljelijöiden kanssa on merkitystä.

Fazer on sitoutunut esimerkiksi Itämeren suojeluun. Viljelijäyhteistyössä Fazerin Itämeri-sitoumus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi ravinnepäästöjen hillitsemistä. Vesistöön päästessään ravinteet lisäävät rehevöitymistä ja happikatoa.

Hirvi huomauttaa, että samalla kun arvokkaat ravinteet saadaan parhailla mahdollisilla viljelymenetelmillä entistä paremmin kasvien käyttöön, samalla ravinnevalumien riski pienenee. Tämä mahdollistaa suuremmat ja laadukkaammat sadot, mikä on myös taloudellisesti tärkeä asia viljelijöille.

Lakien noudattaminen on tietenkin itsestäänselvyys, eli tässä on kyse asioiden hienosäätämisestä vielä parempaan suuntaan.

Tarkastelu ulottuu maailman toiselle puolen

Fazer on suomalaisten viljelijöiden kanssa myös kasvokkain jatkuvasti tekemisissä, mutta yrityksen käyttämistä raaka-aineista esimerkiksi kaakao tulee kauempaa, sillä sitä on mahdotonta kasvattaa Suomessa.

Hirvi korostaa, että myös tuontiraaka-aineissa on varmistettava, että ne täyttävät konsernin vastuullisuusvaatimukset. Tässä auttavat kansainväliset sertifikaatit, viljelijäohjelmat ja tarkkaan valitut yhteistyökumppanit.

– Esimerkiksi juuri kaakaon kohdalla kollegani ovat tehneet paljon töitä vastuullisuuden edistämiseksi.

Tuotantoketjun vastuullisuus ei tietenkään koske pelkkää raaka-aineiden hankintaa. Hirvi huomauttaa, että yrityksen omiakin tuotantoprosesseja on muistettava tarkastella objektiivisesti.

Lisäksi esimerkiksi kuljetuksen pitää täyttää samat vastuullisuuskriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin ja turvallisuuteen sekä liiketoimintaetiikkaan.

– Lyhyesti sanottuna kaikkia yhteistyökumppaneita koskevat samat vastuullisuusvaatimukset, Hirvi tiivistää.

Ei mahdottomia vaatimuksia, vaan mahdollisuuksia

Kun suuryritys, kuten Fazer, painottaa toiminnassaan vastuullisuutta, tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös pk-yrityksille.

– Lakien noudattaminen on tietenkin itsestäänselvyys, eli tässä on kyse asioiden hienosäätämisestä vielä parempaan suuntaan, Hirvi sanoo.

Hirvi antaa esimerkkejä: Maatilojen kohdalla tämä tarkoittaa kannustamista kestävämmän viljelyn suuntaan esimerkiksi suosimalla viljelymenetelmiä, jotka parantavat maan rakennetta ja viljavuutta. Kuljetusyrityksillä vastuullisuuden parantaminen voi tarkoittaa esimerkiksi kaluston päivittämistä vähempipäästöiseksi.

Vastuullisuus tarkoittaa myös turvallisia tuotteita. Elintarviketuotannossa hygienian noudattaminen on äärimmäisen tärkeää läpi koko tuotantoketjun. Tämä tarkoittaa paitsi viljelyolosuhteita, myös kuljetuskaluston puhtautta, puhumattakaan tuotteen valmistuksen ja pakkaamisen olosuhteista.

– Kun kaikki ovat sitoutuneet samoihin vastuullisuustavoitteisiin ja laatuvaatimuksiin, lopputulos on turvallinen tuote, Hirvi tiivistää.

Onko yrityksesi mukana uudistuvissa toimitusketjuissa? Kehitätkö yrityksesi toimintaa tai ovatko investoinnit ajankohtaisia? Käydään yhdessä läpi suunnitelmasi – ja katsotaan samalla, että pankkipalvelusi ovat ajan tasalla. Jätä yhteydenottopyyntö tästä, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

Lue lisää

Suuryritykset panostavat vastuullisuuteen ja odottavat samaa tuotantoketjuilta