Viineihin ja väkeviin viinoihin keskittynyt bränditalo Anora toi markkinoille vuoden 2021 alussa täysin uuden tuotteen. Koskenkorva Vodka Climate Actioniksi nimetty juoma on maailman ensimmäinen vodka, jonka raaka-aineena käytetty ohra on viljelty uudistavan viljelyn periaatteiden mukaisesti.

Tuote sai sekä kotimaassa että viennissä hyvän vastaanoton. Se palkittiin kansainvälisellä The Goodversiting Award-palkinnolla ja Spirits Businessin listauksessa se noteerattiin yhtenä vuoden 2021 innovatiivisimmista tuoteuutuuksista.

Koskenkorva Vodka Climate Actionin tuotekehitys alkoi loppuvuodesta 2018, jolloin Anora halusi tuoda markkinoille tuotteen, joka heijastaisi sekä sille että Koskenkorvalle tärkeää vastuullisuuden teemaa.

– Vastuullisuus on Anoran strategian ytimessä, ja Koskenkorvan tavoitteena on olla maailman vastuullisin vodka. Etsimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme pienentää tuotteidemme ympäristövaikutuksia, vodka & spirit drinks Category Manager Noora Holmberg Anoran markkinoinnista kertoo.

Anoran mukaan raaka-aineiden viljely on Koskenkorva Vodkan kohdalla merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja. Bränditalossa tiedettiin kuitenkin, että viisaita viljelykäytäntöjä noudattamalla viljelyn CO2-kuormitusta voidaan merkittävästi vähentää.

Pelto toimimaan pesusienen tavoin

Baltic Sea Action Group (BSAG) on vuonna 2008 perustettu, sitoutumaton säätiö, joka pyrkii edistämään uudistavaa viljelyä Suomessa. Uudistava eli regeneratiivinen viljely tarkoittaa koko ekosysteemiä elvyttävää viljelytapaa, joka lisää maan hiilivarastoa, parantaa vesitaloutta, kohentaa luonnon monimuotoisuutta ja turvaa hyvän satotason.

– Uudistavalle viljelylle ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää. Enemmänkin kyse on joukosta tapoja ja käytäntöjä, joita sovelletaan tilanne-, pelto- ja viljelykasvikohtaisesti, BSAG:n uudistavan maatalouden projektijohtaja Eija Hagelberg kertoo.

Pellon kasvukunnon parantaminen alkaa nykytilan arvioinnista. Jos maaperä on tiivistynyt, veden vaivaama ja hapan, on nämä perusasiat ensin saatava kuntoon. Vasta tämän jälkeen ryhdytään soveltamaan menetelmiä, joilla pellon biologista toimintaa ja hiilen sidontaa vilkastetaan entisestään.

– Huonokuntoinen pelto ei pidätä vettä eikä ravinteita. Hyväkuntoinen pelto sen sijaan toimii kuin pesusieni, Hagelberg vertaa.

"Huonokuntoinen pelto ei pidätä vettä eikä ravinteita. Hyväkuntoinen pelto sen sijaan toimii kuin pesusieni", BSAG:n uudistuvan maatalouden projektijohtaja Eija Hagelberg kertoo.

Termi vieras, menetelmät tuttuja

Uudistavan viljelyn periaatteisiin kuuluu monipuolinen viljelykierto, jossa eri kasveja viljellään peltolohkoilla eri vuosina. Syyskylvöisiä kasveja ja kerääjäkasveja viljelemällä pellot pyritään pitämään kasvipeitteisinä mahdollisimman suuren osan vuodesta. Kasvaessaan kasvit sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Viljelykasvien typen tarpeesta huolehditaan viljelemällä palkokasveja, jotka sitovat ilmakehän typpeä kasvien käyttöön.

Peltoa muokataan mahdollisimman vähän, jottei maan mikrobisto häiriinny. Lannoituksessa käytetään hyväksi eloperäisiä lannoitteita, kuten karjan lantaa tai viherlannoituskasvustoja. Kasvinsuojeluaineille pyritään löytämään vaihtoehtoisia menetelmiä, ja esimerkiksi rikkakasveja torjutaan myös mekaanisesti rikkaäkeellä.

– Monia uudistavan viljelyn menetelmiä käytetään jo nyt maatiloilla. Uudistava viljely voi terminä olla vieras ja herättää kysymyksiä, mutta kun asia puretaan, huomataan, että onhan tässä järkeä, Hagelberg sanoo.

Hiilen lähteestä hiilinieluksi

Hämeenlinnan Tuuloksessa Setälä-Eerolan tilaa viljelevä Jari Eerola kiinnostui uudistavasta viljelystä vuonna 2018, jolloin hän tuli mukaan BSAG:n käynnistämään hiilipilottihankkeeseen, Carbon Actioniin, jossa tutkitaan hiilen sitoutumista maaperään.

– Oli kuin lamppu olisi syttynyt. Tajusin, että se, mitä olin 1990-luvulla oppinut koulussa, oli pelkkää viljelykemiaa, vaikka kokonaisuus on paljon laajempi.

Vuonna 2020 Eerola valittiin tuottamaan uudistavasti viljeltyä ohraa Koskenkorva Vodka Climate Actionin raaka-aineeksi. Vuosittain hän viljelee ohraa 10–15 hehtaarilla. Viime kesän satotaso, yhteensä 56 tonnia ja 5 800 kiloa per hehtaari, yllätti viljelijän itsensäkin.

– Sato oli aivan erinomainen, ja vieläpä ilman erityisiä panostuksia.

Suomalaisilta kivennäismailta karkaa vuosittain 220 kiloa hiiltä peltohehtaaria kohti. Ilmakehässä se vastaa 800 kiloa hiilidioksidia. Uudistavassa viljelyssä tavoite on kääntää virta toiseen suuntaan. Tavoitteena on, että sitomalla hiiltä maaperään saadaan ilmakehästä poistettua vuosittain yli 700 kiloa hiilidioksidia peltohehtaaria kohti.

Jari Eerola on viljellyt tuotteessa käytetyn ohran.

Harjaantunut makuaisti tunnistaa ohran

Anoran tislaamo sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, Koskenkorvan kylässä. Bio- ja kiertotalouteen perustuvassa tehtaassa ohranjyvä hyödynnetään sataprosenttisesti. Tislauksen sivutuotteina syntyvää ohratärkkelystä käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa.

Kuoret poltetaan tehtaan omassa biovoimalaitoksessa, ja poltossa syntyvä tuhka hyödynnetään peltojen lannoitteena. Jopa käymisprosessissa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja käytetään esimerkiksi kasvihuoneviljelyssä.

– Uusien juomien tuotekehitys edellyttää normaalisti makutestejä. Koskenkorva Vodka Climate Actionin reseptiikka ei kuitenkaan eroa perinteisestä tuotteesta. Tislattuun viljaviinaan lisätään ainoastaan Rajamäen pohjavettä, joten tämän tuotteen kohdalla makutestit eivät olleet kovin suuressa roolissa, Holmberg kertoo.

– Harjaantuneella makuaistilla Koskenkorva Vodka Climate Actionissa voi havaita hieman enemmän ohran makua.

Uudistava viljely yleistyy

Voiko ilmastonmuutosta vastaan taistella tekemällä vodkaa, kysytään Koskenkorva Vodka Climate Actionin markkinointivideossa. On arvioitu, että jos kaikki maailman maanviljelijät siirtyisivät uudistavaan viljelyyn, poistuisi ilmakehästä 322 miljardia tonnia hiilidioksidia. Lähes yhtä paljon kuin maailmassa tuotetaan kymmenessä vuodessa.

Anora tuo vuosittain markkinoille toista sataa uutta tuotetta. Näiden joukossa Koskenkorva Vodka Climate Action on monella tapaa ainutlaatuinen.

– Anoralle Koskenkorva Vodka Climate Action on huomattava kehityshanke ja mittakaavaltaan selvästi tavanomaista laajempi, Holmberg kertoo.

Anoran tavoitteena on lisätä uudistavasti viljellyn ohran osuutta tuotannossaan niin, että vuonna 2030 kolmannes etanolista valmistetaan uudistavasti viljellystä ohrasta. Anora tarjoaa sopimusviljelijöilleen uudistavan viljelyn koulutusta, joka Holmbergin mukaan on otettu myönteisesti vastaan.

BSAG:n Hagelberg uskoo, että uudistava viljely yleistyy lähivuosina merkittävästi.

– Näemme suurta kiinnostusta Anoran lisäksi muidenkin yrityskumppaneidemme keskuudessa. Monella ulkomaisella ostajalla on myös oma uudistavan viljelyn ohjelmansa.

Kiinnostuksen on pannut merkille myös Eerola, jota viime vuosina on haastateltu kymmeniin medioihin.

– Olen ajatellut, että jos tämä, mitä teen, kiinnostaa näin paljon, sen täytyy johtua siitä, että teen oikeita asioita. Ja onhan tämä ollut huikea matka. Saada nyt nimensä kossupullon kylkeen, eihän sellaista tilaisuutta joka viljelijälle tule.

Lue lisätietoa OP Ryhmän maa- ja metsätalousyrittäjien palveluista täältä

Lue myös:

Suomella olisi valtteja ruokaviennissä, kunhan ne osattaisiin käyttää hyödyksi

Älymaatalous säästää rahaa ja resursseja datan avulla – Ilmastonmuutos kirittää uusien teknologioiden kehittämistä