Kun yritys voi taloudellisesti hyvin, sen on mahdollista investoida henkilöstöönsä, sen osaamiseen ja hyvinvointiin. Tämä kohentaa yrityksen sosiaalista vastuullisuutta. Hyvinvoiva logistiikka-alan yritys voi myös ottaa ympäristön huomioon päätöksissään ja hankkia esimerkiksi vähäpäästöistä kalustoa.

Vastuullisuus voidaankin jakaa näihin kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kehityspäällikkö Mikko Västilä kertoo, että niistä olennaisin osa-alue on taloudellinen vastuu. Jos yrityksellä menee taloudellisesti heikosti, se yleensä vaikuttaa myös muihin vastuullisuuden osa-alueisiin.

– Jos yritystoiminnalle, ja varsinkaan kuljetustoiminnalle, ei ole taloudellisia edellytyksiä, vastuullisuutta on vaikea toteuttaa. Yritystoiminnan lähtökohtana on muutenkin taloudellinen kannattavuus. Sen kautta syntyy vastuullisuutta, hän arvioi.

Västilä kertoo, että vastuullisuutta on jo nostettu esiin esimerkiksi lento-, meri- ja raideliikenteessä.

– Vastuullisuus tulee erityisesti asiakkailta. Jos ajatellaan tuotteiden valmistamista tai tavaraliikennettä, niin eettisesti kestävä ja vastuullinen toiminta kiinnostaa tänä päivänä sekä palveluntuottajia että loppuasiakasta.

Ulkopuolisen voi kuitenkin olla vaikea arvioida yrityksen vastuullisuutta. Siksi Trafi päätti lanseerata viime vuonna vastuullisuusmallin kuljetusalan yrityksille. Kyseessä on Västilän mukaan työkalu, joka helpottaa kuljetuspalvelujen ostajan ja myyjän välistä keskustelua.

– Mallin avulla sekä kuljetuspalvelujen ostaja että myyjä ymmärtävät, mitä vastuullinen kuljetustoiminta on maantiekuljetuksissa. Mallilla kerrotaan, mitä asioita siihen liittyy, ja se on yhteismitallinen tapa kuvata niitä asioita.

A-Vakuutuksen Jari Kemppisen mukaan esimerkiksi kunnat ja Kela voivat hyödyntää sitä kilpailutuksessa.

– Hankkivat kuljetuksen ostajat sitten linja-auto-, taksi-, tavara- tai sopimusliikennettä, he voivat hyödyntää mallia kilpailutuksessa. Silloin hämärät toimijat, joilla asiat eivät ole kunnossa, karsiutuvat pois.

Malli kannustaa vastuulliseen toimintaan

Västilän mukaan logistiikka nähdään vastuullisuusketjun osana.

– Ei ole sama, miten asiat tehdään, vaan ihmiset arvostavat, että koko ketju on vastuullisesti ja kestävästi tehty, hän sanoo.

Tämä kiinnostus vauhditti mallin kehittämistä. Se lanseerattiin aluksi tavaraliikenteen puolelle. Tänä vuonna se otettiin käyttöön myös henkilöliikenteen puolelle. Toistaiseksi todistusta on hakenut tai hakemassa parikymmentä yritystä.

– Vastuullisuusmallin tärkein tavoite on herättää vastuullisuusajattelua henkiin yrityksissä. Prosessiajattelu itsessään luo tehokkuutta. Se on yrityksen johdolle ajattelutapa, joka kannustaa muuttamaan yrityskulttuuria ja johdattelee yritystä systemaattisempaan johtamiseen, Västilä sanoo.

Vastuullisuusmalli voi olla yksi valintaperuste

Kemppinen arvioi, että mallin rooli saattaa korostua ensi kesänä. Heinäkuun alussa taksiliikenne vapautuu ja luvanvaraisuus poistuu. Taksien määrää ja hinnoittelua ei siis enää valvota. Kemppisen mukaan vastuullisuusmalli voi olla keino tehdä konkreettisia päätöksiä siitä, minkä yrityksen taksiin asiakas nousee.

– Taksiliikenne vapautuu ja arvioiden mukaan toimijoiden määrä tulee kasvamaan. Tämä johtaa siihen, ettei viranomainen enää valvo, vaan markkina alkaa säädellä kehitystä. Vastuullisuusmalli on yksi keino erottautua.

Erottautumiskeinon lisäksi malli auttaa kehittämään yrityksen toimintaan. Jotta yritys voi saada Trafilta vastuullisuustodistuksen, sen tulee täyttää taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviä kriteereitä.

Yritys dokumentoi toimintaansa tarkasti näiden osa-alueiden osalta ja lähettää tiedot Trafille. Se arvioi, täyttääkö yritys vaaditut kriteerit. Tietoa kriteereistä, hakuohjeista ja vaaditusta dokumentaatiosta saa Trafin sivuilta.

Västilän mukaan hakuprosessi voi auttaa yritystä havahtumaan mahdollisiin puutteisiin ja reagoimaan niihin.

– Vastuullisuus on kilpailutekijä. Järjestelmällinen dokumentaatio tuo liiketoimintaan tehokkuutta. Se tekee yrityksestä vahvemman nostamatta välttämättä asiakashintaa, hän arvioi.

Samaa sanoo myös Kemppinen.

– Kun yritys käy läpi vastuullisuusmallin, se automaattisesti johtaa siihen, että yrityksen toiminta saa ryhtiä ja sitä kautta katetta jää enemmän.

Asiakkaalle vastuullisuustodistus on Västilän mukaan merkki siitä, että yrityksen asiat ovat kunnossa.

– Vastuullisuustodistus kertoo, että yrityksellä on taloudellinen toimintakyky, se on systemaattisesti johdettu ja se tuntee vastuunsa yrityksen toiminnan vaikutuksen piirissä olevista ihmisistä ja ympäristöistä.

Myös vahinkojen määrä voi olla Kemppisen mukaan vähäisempi.

– Jos yritys toimii vastuullisesti, se heijastuu suoraan vahinkoihin. Niiden määrä on pienempi vastuullisessa yrityksessä.