Onnettomuustutkintakeskus OTKES:in mukaan Suomessa sattuu vuosittain noin 70 linja-autopaloa, jotka aiheutuvat useimmiten polttoainevuodoista tai sähkölaitteiden vaurioista. Säännöllinen huolto ja kunnossapito ovat tehokkaita tapoja ehkäistä bussien tai työkoneiden turhat vauriot.

Keräsimme viiden kohdan muistilistan, jonka ohjeita noudattamalla työkoneista saa enemmän irti, ehkäisee onnettomuuksia ja hallitsee tehokkaammin työhön liittyviä riskejä.

1. Huolla säännöllisesti

Linja-autot ja työkoneet ovat erilaisia. Niiden toimintaympäristö vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia onnettomuus- tai tapaturmariskejä autoihin tai koneisiin voi kohdistua. Säännölliset huollot ja kunnossapidot pitävät koneet toimintavarmoina sekä helpottavat havainnoimaan ja rajaamaan niihin liittyviä riskejä.

2. Huolla järjestelmällisesti

Huolehdi siitä, että jokainen käytössä oleva ajoneuvo tai työkone huolletaan säännönmukaisesti ja järjestelmällisesti sen vaatimalla tavalla. Esimerkiksi vanhemmissa linja-autoissa ilmenee tavallisesti useammin vikoja, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Polttoainevuoto moottoritilassa tai kuumentuneet jarrut aiheuttavat useimmiten tulipalon vanhemmissa linja-autoissa.

3. Pidä moottoritila puhtaana

Linja-autojen paloturvallisuudessa moottoritilan puhtaus on keskeistä. Huolehdi, että moottoritila on puhdas ja virtakaapelit, polttoaineputket ja niiden kiinnitykset kunnossa.

4. Kartoita riskit

Jo kaluston vakuuttamisen kannalta on hyvä kartoittaa ajoneuvojen tai työkoneiden käyttötarkoitukseen tai toimintaan liittyvät riskit. Työssä käytettävien koneiden ennakoiva riskienhallinta viestii samalla työturvallisesta ja vastuullisesta tavasta harjoittaa elinkeinoa.

5. Lämpökamera avuksi

Vahinkovakuutuksen riskipäälliköillä lämpökameran käyttö on arkea tarkistettaessa kiinteistöjen lämpövuotoja tai kuumentuneita paikkoja. Lämpökameraa voi tehokkaasti hyödyntää myös kartoitettaessa ajoneuvojen ja työkoneiden kuntoa. Lämpökameran avulla saadaan kerättyä monipuolisesti tietoa erilaisten ajoneuvojen tai koneiden ominaisuuksista. Vertaisaineiston avulla voidaan tehokkaasti etsiä myös potentiaalisia riskipesäkkeitä.

Vinkit antoivat OPn riskipäällikkö Ari Rantamaa ja vakuutuspäällikkö Petri Linna. Lue lisää A-Vakuutuksesta.

Miksi bussit kärähtävät?

Suomessa syttyy palamaan keskimäärin ainakin yksi linja-auto viikoittain. Trafin teettämän tutkimuksen mukaan linja-autopaloista jopa puolet saa alkunsa moottoritilasta.

Yleisimmät linja-autopalojen syyt ovat:

  1. Jarrujen ylikuumeneminen, mikä voi sytyttää myös renkaat palamaan
  2. Sähkölaiteviat ohjaamossa
  3. Lisälämmittimen vikaantuminen
  4. Laakerien ylikuumeneminen
  5. Renkaat
  6. Polttoaine- ja öljyvuoto

Lähde: Bussipalot Suomessa, Trafin julkaisuja