– Seuraamme lainsäädännön kehitystä ja tiedotamme tulevista muutoksista jäsenyrittäjille. Juuri nyt on seurannassa Trafin uusi erikoiskuljetusmääräys. Oma erikoiskuljetustyöryhmämme kokoontuu säännöllisesti ja pidämme yllä vuoropuhelua viranomaisten kanssa, mukaan lukien Trafi ja Pirkanmaan ELY-keskus, kertoo SKAL Suoritealat ry:n toimitusjohtaja Pia Henriksson.

Aina erikoiskuljetuslupaa ei kuitenkaan tarvita.

– EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät siis tarvitse erikoiskuljetuslupaa.

Hän kehottaakin jäsenyrittäjiä tarkistamaan luvan tarpeen, mikäli lupakäytännöistä on epäselvyyttä.

– Meiltä sen voi selvittää kuljetuksen mittojen ja painon perusteella. Samoin sen voi tehdä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Käsittelyaika keskimäärin neljä työpäivää

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

– Käsittelyaika riippuu käsittelyssä olevien lupahakemusten määrästä, keskimäärin luvan saa Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan noin neljässä työpäivässä, mikäli kyseessä ei ole erittäin raskas kuljetus eikä kuljetuslupa edellytä siltojen kantavuuslaskentaa.

– Mikäli lupaan kuuluu useita reittejä, luvan käsittely voi kestää kauemmin. Lupahakuprosessia automatisoidaan parhaillaan, jotta myös käsittelyajat lyhenisivät.

Jatkuva lupakäytäntöjen seuranta on SKAL:issa tärkeää työtä. Maakuntauudistus uudistaa myös erikoiskuljetuslupakäytännön, kun ELY-keskukset lakkautetaan 1.1.2019.

– Seuraamme tilannetta ja tiedotamme jäsenistölle tulevista muutoksista.

Kuormat sidottava oikein

Työkoneita kuljetettaessa tulee aina huomioida myös oikeaoppinen kuormien sidonta – on kyseessä sitten erikois- tai tavallinen kuljetus.

– Olemme laatineet yhdessä poliisiviranomaisten kanssa oppaan ajoneuvon kuormaamista ja kuorman varmistamista varten, jossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Oppaassa on selkeät kuvalliset esimerkit. Järjestämme myös ammattipätevyyskoulutusta, johon kuuluu osana kuorman varmistaminen, Henriksson sanoo.

Oppaassa on myös ohjeistus koneiden ja traktoreiden kuljettamiseen, jossa on huomioitu sidonnan lainalaisuudet ja kuljetusturvallisuus.

Vinkkejä kaivurin sidontaan

  1. Kytke pienin vaihde ja mahdollinen seisontajarru
  2. Laske kauha mahdollista kuormatilaa tai etupäätyä vasten. Kauhaa ei saa pitää kuljetuksen aikana pelkän hydrauliikan varassa.
  3. Aseta koneen takapyörien taakse kiilat.
  4. Varmista sivuttaisliikkeen esto poikittaissidonnalla etu- ja taka-akselista/pyöristä.
  5. Mikäli kauhaa ei voida laskea, tulee varmistaa sidonnalla tai muulla vastaavalla tavalla (esim. mekaaninen nostotuki nostosylinterille) ettei kauha laskeudu.
  6. Kaivinkone pyritään tukemaan kuormatilan etupäätyä vasten tai lavettiperävaunun hanhenkaulaa vasten.
  7. Sidonta tulee tehdä jäykästä akselista ja kuljetettavan kaivurin kiinteistä rakenteista.
  8. Sidontavälineinä käytetään koneen massasta riippuen sidontavöitä tai ketjuja.

”Ajoneuvon kuormaamista ja kuorman varmistamista koskevat ohjeet” – on SKAL:n yhdessä Liikkuvan Poliisin kanssa tekemä selkeä ohjeistus. Se on tilattavissa osoitteesta www.skal.fi.

Tutustu tavarankuljetusvakuutuksiin.