Maatilojen hakekattiloiden takapalot ja niiden aiheuttamat vahingot ovat yleistyneet viime vuosina, kertoo Pohjola Vakuutus Oy:n korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen.

Takapalolla tarkoitetaan tulen leviämistä väärään suuntaan, eli tulipesästä syöttölaitteistoon. Takapalot aiheuttavat vuosittain lukuisia vaarallisia tilanteita, joissa puhutaan pahimmillaan jopa maataloustoiminnan keskeytyksestä.

– Jos hakekattilaa käyttää käyttöohjeen mukaan ja huoltaa sitä, kysehän on turvallisesta tavasta lämmittää, joten takapalojen yleisyys kiinnitti huomiomme, Vauhkonen kertoo.

Takapaloihin liittyvien korvaushakemusten määrän kasvu saikin Pohjola Vakuutuksen teettämään aiheesta kaksi tutkimusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMKin) Biotalousinstituutissa viime vuonna.

Tutkimus vahvisti vakuutusyhtiön oletuksen siitä, että takapalolle altistavat erityisesti hakekattilan huollon laiminlyönti ja jäteöljyn polttaminen hakkeen seassa, kertoo JAMKin Biotalousinstituutin laboratorioteknikko Jarno Liimatainen.

Edistynyt automatiikka, joka ohjasi ja sääteli hormin ja tulipesän alipainetta, esti tehokkaasti takapalojen syntymistä yhdessä lokerosyöttimen kanssa. Ylipaineen rajoittaminen esti riskitilanteiden syntymistä ja savukaasujen virtaamista takaisin kohti polttoainesiiloa.

Jatkotutkimuksessa käytettiinkin vanhempaa hakekattilaa, joita on edelleen laajalti käytössä maatilojen hakelämpökeskuksissa. Tällaisissa vanhemmissa kattiloissa monesti ainoa vesisammutusjärjestelmä perustuu mehiläisvahatulpan sulamiseen, ei painevesijärjestelmään.

Katastrofissa monta ainesta

Jos hakkeen seassa polttaa jäteöljyä, öljy kyllästää laitteiston pinnat, jolloin pinnoille tarttuu helpommin mujua, eli hienoainesta. Kaikki ylimääräinen lika on itsessään riski palon leviämiselle.

Stokeri, eli kiinteän polttoaineen lämmitysjärjestelmä, säädetään kulloisellekin hakelaadulle sopivaksi, mutta öljy palaa pelkkää haketta tehokkaammin tulipesässä. Kun palamisilmaa ei ole riittävästi, laite tervaantuu.

Terva etenee poltinruuvissa vähitellen kohti polttoainesäiliötä. Jos poltin- ja varastoruuvia ei huoleta ja puhdisteta, sinne muodostuu tervan ja mujun kuorruttama kerros.

Jossain vaiheessa likaantuminen pääsee siihen pisteeseen, että kattilan alipaine on olematon, eikä veto riitä ohjaamaan savukaasuja piippuun. Tällöin kaasut purkautuvat tulikanavaksi muodostunutta poltinruuvia pitkin polttoainesäiliöön päin ja palamisen suunta muuttuu osittain tai kokonaan kohti siiloa. Tässä vaiheessa katastrofi on jo valmis, sillä öljyn ja mujun tahmaama hake lietsoo paloa entisestään.

Mehiläisvahatulpasta ei ole apua, jos terva, noki ja muju ovat muodostaneet tulpalle eristeen, jonka läpi kuumuus ei pääse sulattamaan tulppaa ajoissa. Jos tulppa sulaa vain osittain, virtaava vesi saattaa myös jähmettää sen nopeasti uudelleen. Mehiläisvahatulppien käyttäminen ainoana sammutusjärjestelmänä on Liimataisen mukaan riskitekijä, jota tulisi tarkastella kriittisesti.

– Ehkä jopa niiden kieltämistä ainoana vesisammutusjärjestelmänä tulisi pohtia, sillä niiden toiminta on epävarmaa.

Vaarallisin on ihminen

JAMKin Liimatainen huomauttaa, että kaikissa takapaloissa hakekattilaa suurempi riskitekijä on kattilaa käyttävä ihminen.

– Jokainen ymmärtää, ettei auto kulje, jos jättää huollot tekemättä ja käyttää vääränlaista polttoainetta. Myös hakekattilassa pitää muistaa säännöllinen huolto ja nuohous ja se, että käytetään vain valmistajan määrittelemää, laadukasta polttoainetta.

Liimatainen kehottaa myös testaamaan turvalaitteet kerran lämmityskaudessa käyttöohjeen mukaisella tavalla.

– Kaikista huoltotoimenpiteistä on myös syytä pitää kirjaa, sillä ihmisen muisti on hyvä, mutta lyhyt, Liimatainen toteaa.

Pohjola Vakuutuksen Vauhkonen muistuttaa, että jos vakuutusehtojen mukaisia suojeluohjeita on laiminlyöty tai kattilavalmistajan käyttöohjeiden vastaisesti käytetty jäteöljyä, vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa korvaussummaa tai jopa evätä korvaus kokonaan.

Esimerkiksi huollon ja nuohousten laiminlyönti ja jäteöljyn käyttäminen vastoin ohjeita ovat vakuutusehtojen valossa jo törkeää huolimattomuutta ja saattavat johtaa korvauksen epäämiseen kokonaan. Tällöin pahimmillaan satojentuhansien eurojen vahingot menevät yrittäjän omasta pussista.

– Haluammekin viestiä hakekattiloiden omistajille, että jos laitetta käyttää ohjeiden vastaisesti, siinä asettaa itsensä ja muut hengenvaaraan ja ottaa lisäksi melkoisen taloudellisen riskin, Vauhkonen summaa.

Lue lisää: Maatilan vakuutukset
Ohjeet maatilan vahinkotilanteisiin