Maatalousyrittäjän on tärkeää tiedostaa, millaisia vahinkoriskejä omalla tilalla on ja mitkä niiden seuraukset toiminnalle ovat.

Maatilan jatkuvuuden turvaaminen on kaikkein olennaisinta. Kuinka se varmistetaan, jos jokin vahinko tapahtuu tilan rakennuksille, koneille, pelloille, eläimille tai ennen kaikkea tilalliselle itselleen? Vakuutukset ovat keskeinen osa riskienhallintaa.

– Vahingot, jotka pistävät maatilan ja yrittäjän polvilleen, pitää vakuuttaa, jos ne ovat vakuutettavissa, sanoo Pohjola Vakuutuksen asiantuntija Kari Tourunen.

Maatilan riskejä ja vakuutusturvan riittävyyttä kannattaa arvioida aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tuotantosuunnan muutosta, sukupolvenvaihdosta tai investointisuunnitelmia.

Pohjola Vakuutuksen asiantuntija Matti Roms neuvoo miettimään riskienhallintaa tasaisin väliajoin. Tuotanto ja maatalouden vaatimukset muuttuvat nopeasti muun muassa jo uuden tekniikan seurauksena.

Tunnistatko maatilasi riskit?

Pohjola Vakuutus kartoittaa maatilan riskit ennen vakuuttamista. Tilan oma riskienhallinta vaikuttaa vakuutusten hinnoitteluun.

Vakuutusyhtiön turvakartoituksessa käydään läpi muun muassa seuraavat asiat:

  • Paloriskit: mikä on tilan palokuorma, entä sähkölaitteiden kunto? Onko tilalla alkusammutuskalustoa ja/tai paloilmoituslaitteistoa?
  • Tilan yleinen siisteys.
  • Ovatko lämpökeskuksen turvajärjestelmät riittävät ja kunnossa? Haketta käyttävällä lämpökeskuksella on suurempi paloriski kuin muilla lämmitysmuodoilla.
  • Mahdollisten öljysäiliöiden kunto ja sijoittelu.
  • Varavoimajärjestely. Miten tila toimii sähkökatkon aikana?
  • Moottorityökoneiden kunto ja huolto.
  • Sivuelinkeinot. Esimerkiksi urakoinnissa toimintaympäristö on usein tuntemattomampi ja kalusto altistuu kovemmalle kulutukselle.
  • Pelastussuunnitelman nykytila.
  • Maatalousyrittäjän omasta jaksamisesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Roms ja Tourunen korostavat sähkölaitteiden ja koneiden huollon merkitystä. Jos sähkölaitteen vika pääsee vahingoksi asti, pahimmillaan koko tilan tärkeimmät tuotantorakennukset voivat palaa ja toiminta keskeytyä kriittisellä hetkellä. Kunnossapito vähentää rikkoutumista, ja ennakointi on aina parempi kuin kiireellä korjaaminen.

– Tiettyä konetta tai laitetta käytetään maataloudessa vain hetkittäin tiettyyn aikaan vuodesta. Ongelmat tulevat usein esiin juuri silloin, kun homman pitäisi toimia, Tourunen sanoo.

Toiminnan jatkuvuuden takaamisessa auttaa keskeytysvakuutus. Tourunen pitää sitä erityisen tärkeänä eläintiloilla.

Kiire lisää riskejä

Pohjola Vakuutuksen asiantuntijoiden mielestä yrittäjien itsensä vakuuttamisessa olisi edelleen vielä paljon parannettavaa. Yrittäjä itse on lopulta tilan tärkein asia, sillä hänen jaksamisensa heijastuu kaikkiin muihin riskeihin.

– Jos on väsynyt ja voimavarat loppu, aletaan helposti lipsua turvallisuudesta, Tourunen sanoo.

Myös kiire lisää riskejä. Tourusen mukaan kalustolle ja ihmisille tapahtuu keskimääräistä enemmän vahinkoja esimerkiksi rehunkorjuun aikana.

– Tyypillisin vamma lienee, että hypätään traktorista alas ja nilkka menee rikki.

Maatilalla on syytä varautua henkilöriskeihin: miltä toiminnan jatko näyttää, jos isäntä tai emäntä loukkaantuu tai pahimmillaan menehtyy.

– Traktorin saa todennäköisesti lainaan naapurista mutta osaako kukaan muu tehdä tilan työt juuri niin kuin sinä? Matti Roms kysyy.

Maatalousyrittäjän turvana on MYEL-eläkevakuutus, joka on useimmille pakollinen. Sen voi ottaa myös vapaaehtoisesti. Sen rinnalla turvaa tuo MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Vakuutusyhtiöstä lisäturvaksi voi hankkia esimerkiksi henkivakuutuksen, hoitokuluvakuutuksen tai henkilökeskeytysvakuutuksen, jonka avulla tilalle on mahdollista palkata tuuraaja.

Minkä riskin voit kantaa itse?

Vakuutuksia tarkastellaan usein hinta edellä. Matti Roms suosittelee lähtemään ennemmin liikkeelle siitä, millainen vakuutusturva maatilalle tarvitaan. Sen jälkeen voi katsoa, kuinka paljon rahaa vakuutuksiin haluaa laittaa ja mihin ne kohdistetaan.

– Jotain turvaa voi jättää pois tai nostaa omavastuuta. Olennaista on, että tekee tietoisen päätöksen, mitkä asiat voin kantaa itse ja mitkä annan vakuutusyhtiön kannettavaksi. Turvan pitää olla kokonaisuuden kannalta riittävän kattava, Roms sanoo.

Hän on itsekin maatalousyrittäjä päivätyönsä ohella. Roms ei esimerkiksi ole vakuuttanut vanhoja, pieniä latoja. Sen sijaan yrittäjä itse, tuotantorakennukset ja kriittiset koneet on vakuutettu kattavasti. Niille aiheutuvilla vahingoilla olisi merkittävä vaikutus tilan toimintaan.

Asiantuntijoiden kokemuksen mukaan ainakin rakennukset ja koneet vakuutetaan usein laajalla turvalla. Traktoreille ja moottorityökoneille pitää useimmiten ottaa pakollinen liikennevakuutus. Vapaaehtoisina valittavissa ovat lisäksi kaskovakuutus ja työkonevakuutus.

Tourunen selittää vakuutusmaksuja asiakkaille usein kirjanpidon kautta.

– Vakuutukset syövät yrityksen katetta, mutta maksut ovat ennakoitavissa kuukausi- ja vuositasolla. Jos taas sattuu jotain eikä vakuutusta ole, katetta häviää koko vahingon verran.

Tutustu Pohjola Vakuutuksen maatilan vakuutusratkaisuihin