Tore Teir perusti taloushallinnon ja HR:n palveluita tarjoavan Greenstepin reilu kymmenen vuotta sitten auttaakseen asiakasyrityksiä saamaan kilpailuetua. Tänä aikana Greenstep on kasvanut 40 miljoonan euron liikevaihtoa tekeväksi, kolmessa maassa toimivaksi kannattavaksi kasvuyritykseksi, joka työllistää yli 400 ihmistä.

Asiakkaiden auttaminen ja kasvu vaativat parhaat osaajat

Greenstepin kasvun taustalla on oivallus siitä, että menestyäkseen yritys tarvitsee huippuosaajia, jotta asiakasyrityksille voidaan aidosti luoda lisäarvoa palvelulla.

– Yksi tärkeimmistä ydinprosesseistamme on rekrytointi. Kun onnistumme siinä, meidän ei tarvitse tehdä yritysostoja kasvaaksemme, Tore Teir kertoo.

Greenstepin kulttuuriin kuuluu vahva verkostoituminen. Kun jokin positio on auki, sopivimman kandidaatin löytämiseen panostetaan paljon.

Tore Teir perusti taloushallinnon ja HR:n palveluita tarjoavan Greenstepin reilu kymmenen vuotta sitten auttaakseen asiakasyrityksiä saamaan kilpailuetua.

– Viime vuonna rekrytoimme 120 ja tänä vuonna noin 140 uutta greenstepläistä.

Oikeanlaisten greenstepläisten löytämiseksi Teir pyrkii tapaamaan jokaisen ihmisen, joka palkataan yritykseen. Hän tapaa vuosittain yli 200 kandidaattia.

– Rekrytointitiimimme käy läpi henkilön osaamiseen ja ammattitaitoon liittyviä asioita. Itse pyrin arvioimaan henkilön arvomaailmaa, intohimon tasoa ja sitä, kohtaavatko ne tehtävään ja Greenstepiin nähden.

Intohimo ja vastuullisuus ovat tärkeitä kulttuurin kannalta

Greenstepissä vaalitaan avointa ja itseohjautuvaa kulttuuria.

– Palkkaamme usein varsin kokeneita ihmisiä. Silloin ihmiset pystyvät ottamaan vastuuta omaan tehtäväalueeseensa liittyen ja voivat samalla vaikuttaa omaan tekemiseensä. Tämä on yksi keskeisistä tekijöistä, joka on mahdollistanut Greenstepin kasvun, Teir kertoo.

Kulttuurin kannalta on tärkeää, että Greenstep on työpaikka, jossa viihdytään. Tähän investoidaan aikaa ja rahaa. Teirin filosofiaan kuuluu myös puuttua nopeasti ja rohkeasti korjaavilla toimenpiteillä sellaisiin asioihin, jotka eivät toimi.

– Näissä ei saa olla hidas, vaan on yritysjohdon vastuulla tehdä tarvittavia muutoksia. Pullonkauloihin ja heikkoihin kohtiin pitää kyetä puuttumaan rohkeasti.

Perheyritys Greenstepissä henkilöstön kehittämiseen panostetaan yhtiön oman Greenstep Academyn koulutustarjonnalla. Teirin sydämen asia on huolehtia kaikista greenstepläisistä.

– Haluan saada ihmiset tuntemaan, että he ovat tärkeitä ja heillä on tulevaisuus Greenstepissä. Haluamme luoda Suomeen yrityskulttuuria, jossa vastuullisuus otetaan aiempaa paremmin huomioon, Teir avaa Greenstepin kulttuuria.

Greenstep onkin palkannut kokeneita senioritason osaajia vastuullisuustyöhön. Yhtiö auttaa sekä yrityksiä, jotka ottavat ensiaskeleita esimerkiksi vastuullisuusraportoinnin saralla, että myös niitä, jotka ovat tehneet vastuullisuustyötä pidempään. Teir muistuttaa, että vastuullisuusteemoja on monenlaisia, ja moni yritys voi tehdä parempaa tulosta toimimalla vastuullisesti.

Kasvuyrityksen rahoitusta miettiessä kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä

Luottamuksen pitäminen korkealla nykyisiin sijoittajiin on Teirin mielestä tärkeää.

– Kannattaa viestiä usein omistajien suuntaan ja kertoa avoimesti sekä haasteista että iloisista asioista. Rahoitustilanteesta pitää kyetä kommunikoimaan rehellisesti, Teir muistuttaa.

Tore Teir on luonut kasvavan ja kannattavan Greenstepin levittämällä iloa, energiaa ja ammattitaitoa asiakasyrityksiin sekä yhtiön työntekijöihin

Kasvuyrittäjän on oltava itsekin talouden ja rahoituksen asiantuntija. Jos itsellään ei asiantuntemusta löydy, niin on viisasta hyödyntää ulkopuolista apua. Uskottavuuden ja luottamuksen rakentaminen on seuraavan rahoituskierroksen kannalta tärkeää, kun selviää tulevatko nykyiset omistajat ja osakkaat uudestaan mukaan.

– Pääomamarkkina on kasvuyritysten kannalta tehokas eli rahaa löytyy ja se etsii aina parhaita kohteita. Pankkien rooli rahoituksessa on tärkeä. Kun yhtiö kasvaa, niin pankkien mahdollisuus tulla mukaan rahoittamaan kasvua paranee huomattavasti, Teir kertoo.

Ilman iloa, positiivista energiaa ja draivia ei saa mitään suurta aikaiseksi

Myynnin merkitys on kasvuyrityksen menestyksen kannalta keskeistä, muttei kuitenkaan ratkaisevaa.

 – Myynti Greenstepillä on asiakkaiden kohtaamista, ja käytän siihen paljon aikaa. Minua on aina kiinnostanut kuunnella yritysten tarinoita, suunnitelmia ja tarpeita. Se on suuri intohimoni.

Ilman positiivista energiaa ja valtavaa draivia ei saa mitään suurta aikaiseksi.

– Yrityksessä pitää olla iloa! Silloin voi syntyy menestyvä yritys, Tore Teir sanoo silmiin asti ulottuva hymy kasvoillaan. 

Rohkeasti investoivat ja laajentavat yritykset työllistävät suomalaisia nyt ja jatkossa. Vientilukujen parantaminen ja yhteiskunnan vaurastuminen ovat kehittyvien yritysten ja kasvuun panostavien yrittäjien varassa. Me OP:lla haluamme toimia yrityksesi vahvana kumppanina kasvun tiellä. Lue lisää.

Lue lisää:

Vastuullisuus on kestäviä tekoja – näillä vinkeillä jokainen pk-yritys pääsee alkuun vastuullisuustyössä

Vältä kasvun sudenkuopat – Nämä jokaisen kasvuhakuisen yrittäjän pitäisi tietää kasvusta

Lue lisää Greenstepistä