Luvut ovat huolestuttavia, sillä pula hyvistä kuljettajista on kasvanut vuodessa 21 prosentista 33 prosenttiin. Miten kuljetus- ja logistiikka-alan vetovoimaa voisi vahvistaa, jotta alalle saataisiin enemmän uusia osaajia?

– Kuljetusalan vetovoima on itse asiassa hyvä. Ala on nykyaikainen ja houkutteleva. Se kiinnostaa nuoria. Ala tarjoaa monipuolisia tehtäviä uusille osaajille, mutta se painiskelee samojen ongelmien kanssa kuin muutkin toimialat. Suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja nuoremmat ikäluokat ovat aiempaa pienempiä, kuvailee SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Hän muistuttaa myös, että alan työehdot ovat kunnossa. 

– Sinänsä kyse ei ole työehdoista vaan siitä, että yhä pienemmästä osaajajoukosta kisaa yhä suurempi joukko työnantajia. Kilpailu samoista osaajista on tiukkaa, Kujala lisää.

Kuljetusbarometrin mukaan kolmannes alan kuljettajista on jäämässä eläkkeelle seuraavan kolmen vuoden aikana.

– Työperäinen maahanmuutto voisi olla yksi ratkaisu osaajapulaan, mutta toisaalta esimerkiksi palkkojen korotuksiin matalan kannattavuuden alalla ei ole varaa. Alan kustannusrakennetta tulevat kuormittamaan ilmastopaketissa kaavaillut polttoainekorotukset, Kujala sanoo.

Myös yritystoiminnan jatkajista pulaa

Toinen suuri haaste alalla on löytää jatkajia yritystoiminnalle. Suomen Yrittäjien julkaiseman Omistajanvaihdosbarometrin mukaan jopa 55 prosenttia yrittäjistä on luopumassa yritystoiminnastaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Sama trendi näkyy myös kuljetusalalla.

Kuljetus- ja logistiikka-alalla on paljon pieniä perheyrityksiä, joiden vetäjät ovat jäämässä eläkkeelle eikä jatkajaa löydy omasta perhepiiristä. Ala joko keskittyy yritysostojen kautta tai osa yrityksistä lopettaa toimintansa.

Anssi Kujala on toiminut SKALin toimitusjohtajana marraskuusta 2021. Hänen suvussaan on kuljettajia jo neljässä polvessa.

Alalla tarvitaan monipuolista osaamista

Kujalan mukaan alalle tulo vaatii nykyisin erittäin monipuolista osaamista eikä pelkkä tavaran siirtäminen paikasta A paikkaan B pelkästään riitä.

– Esimerkiksi metsäkuljetuksissa vaaditaan kuljetuskaluston ohella monien erilaisten työkoneiden ja -laitteiden hallintaa, reittisuunnittelua ja kykyä työskennellä vaihtelevissa oloissa, Kujala sanoo.

Yhtenä ratkaisuna työvoimapulaan Kujala kaipaisi alan koulutuksen kehittämistä ja enemmän joustoja alan näyttötutkintojen järjestämiseen. Nyt ne voivat venyä jopa kuukausien mittaisiksi, mikä hidastaa nykyisenkin työvoiman työskentelymahdollisuuksia.

– Toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutokset ovat tuoneet joustoa alan osaamisen vahvistamiseen, eikä pidä unohtaa Puolustusvoimien merkitystä kuljettajien kouluttajana, vaikka sen ei kai pitäisi ollakaan Puolustusvoimien ensisijainen tehtävä, hän sanoo.

Tavoitteena vahvempi ja ennakoivampi vaikuttamistyö

Marraskuussa SKALin uutena toimitusjohtajana aloittanut Kujala haluaa kehittää SKALin toimintaa paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla.

– 80 prosenttia alan lainsäädännöstä perustuu EU-direktiiveihin tai -asetuksiin. Tämä ei poista kansallisen tason vaikuttamista. Meidän tulee olla mukana ketterästi ja proaktiivisesti vaikuttamistyössä, jotta saamme äänemme ajoissa kuuluviin, Kujala sanoo.

Kujala haluaa vahvistaa myös SKALin roolia kaikkien kuljetus- ja logistiikka-alan yrittäjien yhteistyökumppanina. Hän korostaa myös sitä, että järjestö käsittelee laajasti logistiikkaan liittyviä kysymyksiä.

– Meillä on myös logistisia palveluita tuottavia jäsenyrityksiä, joilla ei ole liikenneluvallisia autoja. SKALiin kannattaa liittyä jäseneksi, sillä tarjoamme jäsenille monipuolisia palveluita ja vaikutamme heidän puolestaan päätöksentekoon. Lisäksi meidän pitää näkyä tulevaisuudessa useilla eri kasvoilla modernilla tavalla oikeissa kohderyhmissä oikeaan aikaan kertomassa viestiämme, hän sanoo.

Sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö pitää kuljetusyrityksen pyörät pyörimässä. Kun yrityksesi kohtaa haasteita, auttavat asiantuntijamme sinua löytämään tarvittavat ratkaisut työntekijöiden ja yrittäjän työkyvyn turvaamiseen, kaluston vakuuttamiseen tai vaikkapa uusien investointien rahoittamiseen. Lue lisää.