Suomen Yrittäjien tuoreimman pk-yritysbarometrin mukaan vientikauppaa harjoittavat pk-yritykset hoitavat maksujärjestelyt edelleen varsin perinteisin keinoin.

Vastaajista 53 prosenttia perii tuotteistaan tai palveluistaan yleisesti ennakkomaksun. 56 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa toimivansa laskua vastaan ilman luottovakuutusta, jota käyttää vain kymmenen prosenttia yrityksistä. Remburssi-järjestelyjä hyödyntää vieläkin harvempi – vain kolme prosenttia vastaajista.

OP Yrityspankin Business Lead Antti Niemelä sanoo, että yritysbarometrin tulokset vastaavat hänen arkikäsitystään asiasta. Suomalaisille suuryhtiöille viennin rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen on päivittäistä rutiinia, mutta pk-yrityksillä olisi niistä paljon opittavaa.

Tämä on Suomelle jopa kansantaloudellinen ongelma.

– Kilpailijamaidemme yritykset hyödyntävät kaupan rahoituksen ratkaisuja paljon ahkerammin. Esimerkiksi ruotsalaisille pk-yrityksille niiden käyttö on täysin luonnollista.

Hyvät maksuehdot ovat kilpailuvaltti

Niemelän havaintojen mukaan moni suomalainen pk-yritys tuntuu edelleen ajattelevan, että oman alansa huippuosaamisella ja kilpailukykyisillä tuotteilla kyllä menestyy kansainvälisillä markkinoilla.

– Valitettavasti tämä ei usein riitä, vaan ostajalle on myös tarvittaessa pystyttävä tarjoamaan maksuaikaa tai joustavia rahoitusvaihtoehtoja. Pahimmillaan yritys voi menettää kaupan kilpailijalleen ilman kilpailukykyisiä maksuehtoja.

Niemelä korostaa, että kaupan rahoitusinstrumentit eivät kuulu vain talousjohtajan työpöydälle. Ne ovat olennainen osa yrityksen myyntiä ja markkinointia.

Tiukassa kilpailussa ratkaiseva valttikortti voi olla, että ostajalle voidaan tarjota tilanteeseen sopiva rahoitus.

– Tällainen mahdollisuus lisää tuotteen tai palvelun houkuttelevuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Asia on erityisen ajankohtainen niille yrityksille, jotka ovat tehneet kauppaa aiemmin Venäjällä. Perinteisten markkinoiden sulkeuduttua ne joutuvat nyt hakemaan uusia markkinoita.

Parannusta rahan kiertoon ja riskien hallintaan

Viennin rahoitusinstrumenttien toinen keskeinen etu on Niemelän mielestä pääoman kierron parantaminen.

Yritys tarvitsee rahaa omien tuotantokustannusten kattamiseen, mutta jos myyntisaatavien tulo vientikaupasta kestää, rahoitus on järjestettävä muulla tavalla ja usein kalliimmalla hinnalla.

– Nykyisessä maailmantilanteessa toimitusajat ovat venyneet, mikä hidastaa rahan liikkumista koko toimitusketjussa. Ukrainan kriisi vain vahvistaa korona-aikana alkanutta kehitystä.

Rahoitusinstrumenttien kolmanneksi hyödyksi Niemelä nostaa riskienhallinnan parantamisen. Niitä käyttämällä yritys varmistaa rahojensa saannin ja vähentää luottotappioiden riskiä.

Sopiva rahoitusinstrumentti tilanteen mukaan

Vientikaupan luonne ja kohdemarkkina vaikuttavat oleellisesti rahoitusinstrumentin valintaan.

Niemelän mukaan Euroopan kaltaisilla kehittyneillä markkinoilla toimii hyvin saatavarahoitus.

Esimerkiksi saatavarahoitusratkaisuilla yritys voi saada rahat nopeasti toimituksen jälkeen, vaikka ostaja maksaa laskun vasta eräpäivänä.

– Suomessa on totuttu 14 päivän maksuaikaan, mutta monissa muissa maissa on totuttu siihen, että laskun maksamiseen on 90 päivää aikaa.

Kehittyvissä maissa Aasiassa, Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa vientikaupan maksujärjestelyissä korostuu riskienhallinnan merkitys.

Niemelän mielestä haasteellisemmassa toimintaympäristössä toimivat hyvin remburssin kaltaiset rahoitusratkaisut. Esimerkiksi vientiremburssi on maksutapa, jossa ostajan pankki sitoutuu suorittamaan maksun myyjälle ehtojen täytyttyä.

– Remburssi minimoi maksuehtoon liittyvät riskit kaupan molemmilta osapuolilta. Se sopii maksutavaksi erityisesti silloin, kun kaupan osapuolta ei tunneta hyvin tai kaupan kohde on erikoistilauksesta valmistettu tavara.

Pankin asiantuntemusta kannattaa hyödyntää

Mitkä viennin rahoitusinstrumentit sopivat sitten juuri oman yritykseni vientitoimintaan? Niemelän mielestä pk-yrityksen ei kannata käyttää kallista aikaansa asian selvittämiseen, vaan googlettamisen sijaan voi hyödyntää oman pankkinsa asiantuntemusta.

Esimerkiksi OP tarjoaa monipuoliset palvelut yrityksen vientikaupan tueksi kaikkialla maailmassa.

– Riittää, kun kertoo meille tarpeensa. Sen jälkeen asiantuntijamme osaavat suositella sopivaa vaihtoehtoa maasta ja tilanteesta riippuen. Vientikaupan ohella autamme löytämään myös tuontiin sopivimmat maksujärjestelyt.

Lue lisää OP:n tarjoamista vientikaupan riskienhallinnan ja rahoituksen ratkaisuista sekä kansainvälisestä maksamisesta.