Taloudellisen toimeliaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tavarakuljetukset saadaan toimitettua poikkeustilanteessakin ilman katkoja, jotta esimerkiksi ruokahuolto toimii moitteettomasti.

– Tähän asti kuljetukset on saatu hoidettua hyvin, eikä ruokahuolto ole vaarantunut. Tavarakuljetukset on rajattu koronapandemian vuoksi päätettyjen rajoitusten ulkopuolelle, mikä on hyvä asia, sanoo SKALin asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto.

Hän muistuttaa kuitenkin, että poikkeustilanteen pitkittyessä kuljetusyrityksiä kohtaavat taloudelliset riskit alkavat uhata myös kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä.

Kuljetusalan työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ehdottavatkin, että kuljettajien ajo- ja lepoaikavaatimuksia lievennettäisiin nykyisessä poikkeustilanteessa. Näin turvattaisiin poikkeustilanteessa elintärkeät kuljetukset. Myös alan pätevyysvaatimuksissa olisi mahdollista joustaa ilman, että liikenneturvallisuus vaarantuisi.

Jo muutaman tunnin joustot helpottaisivat arjen pyörittämistä

Tavara- ja henkilöliikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry sekä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry jättivät 19.3.2020 liikenne- ja viestintäministeriölle ja Liikenteen turvallisuusvirastolle pyynnön, jotta ne päättäisivät ajo- ja lepoaika-asetuksen kansallisen poikkeuksen käyttöönottamisesta.

– Kansallisen poikkeuksen käyttöönotto olisi tarpeen nykyisessä poikkeustilanteessa, jonka koronaviruspandemia COVID-19 on aiheuttanut ja tulee laajemmin nopealla aikataululla aiheuttamaan. Näin voitaisiin varmistaa yhteiskuntamme perustoimintojen toimivuus, Murto toteaa.

Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikoittaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa pitkälti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen artiklan poikkeuksia.

– Jo muutaman tunnin joustot ajo- ja lepoaikatauluissa helpottaisivat kuljetusyritysten valmiuksia taata kuljetusten jatkuvuus, mikäli kuljettajia sairastuu ja tuuraajia on löydettävä tilalle. Alan yritykset ovat varautuneet poikkeustilanteeseen jo ennakolta ja kartoittaneet kuljettajareservejä, jos vakituinen henkilökunta sairastuu, Murto sanoo.

Ajo- ja lepoaikojen joustojen ohella valtiovallalla on Murron mukaan myös mahdollisuus vaikuttaa ammattikuljettajien pätevyysvaatimuksiin nykyisissä poikkeusoloissa.

– Pätevyyksien voimassaoloa on joissain tapauksissa viranomaisen erillisellä päätöksellä mahdollista pidentää ilman uusimista. Tällöin ei jouduta tilanteisiin, joissa ammattikuljettaja ei voi suorittaa työtään, jos pätevyys on päässyt vanhenemaan, Murto sanoo.

Ruokatoimituksissa kasvua mutta kuntien tilaukset jäissä

Yli 30 vuotta alalla toiminut kuljetusyrittäjä Ralf Hellsberg on huolestunut nykytilanteesta.

– En ole koskaan joutunut lomauttamaan ketään, mutta nyt joudun aloittamaan yrityksessäni yt-neuvottelut, Hellsberg sanoo.

Elintarvikekuljetuksiin Salon seudulla erikoistunut Hellsberg Oy työllistää tällä hetkellä 40 kuljettajaa. Hellsbergin mukaan koronapandemian seuraukset ovat alkaneet näkyä jo selvästi arjessa.

– Tilanne on kaksijakoinen. Ruokatoimitukset Inex Partnersilta Prismoihin tai Fazerin runkokuljetukset ovat kasvussa. Kauppoihin menee leipää ja tavaraa enemmän kuin normaalisti, mutta koulujen ja päiväkotien sulkeutumisten myötä kuntien kuljetuksista on pudonnut puolet pois. Se tarkoittaa meillä käytännössä kuljetusten katoa kahdeksalta autolta, Hellsberg sanoo.

Myös lounasravintoloiden sulkeutuminen näkyy kuljetusten vähenemisenä.

”Valtiovallan pitäisi ryhtyä pikaisiin toimiin”

Hellsbergin kuljetusyrityksessä seurataan tarkasti kuljettajien terveyttä, jottei kukaan tule sairaana töihin. Koronavirukselle altistunut kuljettaja olisi suuri riski koko yritykselle, jos toisia kuljettajia joutuisi karanteeniin.

– Tähän asti olemme selvinneet ilman sairastumisia. Joustoilla ajo- ja lepopäivissä voitaisiin turvata tehokkaammin tulevaisuuden toiminnan jatkuvuus, jos joku vakituisista kuljettajista sattuisi sairastumaan, Hellsberg sanoo.

Hänen mielestään valtiovallan pitäisi ryhtyä pikaisiin toimiin ajo- ja lepopäiväasetuksen poikkeustilanteesta päättämisen lisäksi myös turvaamaan kuljetusyritysten toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

– Joustoa yt-neuvotteluihin ja verohelpotuksia, joilla yritykset selviäisivät pahimpien aikojen yli. Pankkien ja verottajan tarjoamat kahden kuukauden maksuajat eivät riitä, vaan tarvitaan järeämpiä keinoja.

Tietoa Pohjola Vakuutuksen ammattiliikenteen palveluista

Valtioneuvosto on 26. maaliskuuta 2020 päättänyt antaa linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen. Asetuksella on tarkoitus turvata kotimaan tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan huoltovarmuutta.